Środki ostrożności dotyczące stosowania Electrolux Eob98000x

Przy stosowaniu urządzenia Electrolux Eob98000x należy zachować szczególne środki ostrożności. Przede wszystkim konieczne jest przestrzeganie instrukcji obsługi i zalecanych procedur bezpieczeństwa. Przed uruchomieniem urządzenia należy sprawdzić, czy wszystkie przewody i połączenia są w pełni bezpieczne. Przez cały czas użytkowania urządzenia należy sprawdzać, czy przewody są bezpiecznie zabezpieczone i nie są uszkodzone. Po zakończeniu użytkowania, wszystkie przewody powinny zostać odłączone od gniazdka elektrycznego. Wszelkie czynności konserwacyjne i naprawcze powinny być wykonywane przez wykwalifikowanego technika.

Ostatnia aktualizacja: Środki ostrożności dotyczące stosowania Electrolux Eob98000x

These examples may contain rude words based on your search.

These examples may contain colloquial words based on your search.

precautions for use

precautions for the use of

Suggestions

Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt Nie podawać równocześnie z innymi lekami.

Special precautions for use in animals Do not administer in conjunction with other medicinal products. Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt W przypadku wystąpienia działania niepożądanych, należy przerwać leczenie i zasięgnąć porady lekarza weterynarii. Special precautions for use in animals If adverse reactions occur, treatment should be discontinued and the advice of a veterinarian should be sought. Poniższe środki ostrożności dotyczące stosowania łożysk są następujące:Środki ostrożności dotyczące stosowania detekto... EN-PL_286773">Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt Unikać zanieczyszczenia szczepionki podczas szczepienia. Precautions for use in animals Avoid introduction of contamination during use. EN-PL_286497">Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt W przypadku wystąpienia objawów estrogenizacji, należy obniżyć dawkę. net/translation/english-polish/precautions+for+use" rel="nofollow">precautions for use in animals In case of oestrogenic effects, the dose should be lowered. EN-PL_298320">Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania produktu leczniczego weterynaryjnego podczas ciąży i laktacji. net/translation/english-polish/precautions+for+use" rel="nofollow">precautions for use in animals The safety of the veterinary medicinal product has not been established during pregnancy and lactation. EN-PL_284464">Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierzątSpecial precautions for use in animals Only healthy animals should be vaccinated. EN-PL_147033">Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania Jak w przypadku wszystkich paramagnetycznych środków kontrastowych, wzmocnienie MRI produktem Optimark może zaburzać obrazowanie istniejących zmian. Special warnings and precautions for use As with any paramagnetic contrast agent, enhancement of MRI with Optimark may impair the visualization of existing lesions. EN-PL_277447">Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt Z uwagi na duże prawdopodobieństwo zmienności (czasowej, geograficznej) występowania oporności bakterii na trimetoprim/ sulfametoksazol zalecane jest pobieranie próbek bakteriologicznych i badanie wrażliwości. net/translation/english-polish/precautions+for+use" rel="nofollow">precautions for use in animals Due to the likely variability (time, geographical) in the occurrence of resistance of bacteria for trimethoprim/ sulfamethoxazole bacteriological sampling and susceptibility testing are recommended. EN-PL_267350">Na ogół objawy te mają nasilenie łagodne do umiarkowanego, jednak u niektórych pacjentów mogą być ciężkie i (lub) trwać dłużej (patrz punkt 4. 4 "Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania"). Generally these events are mild to moderate and are self-limiting, however, in some patients they may be severe and/ or prolonged (see section 4. 4 Special warnings and precautions for use). EN-PL_167261">4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania Prinne czynniki, które wpływają na ocenę bezpieczeństwa, takie jak stabilność, jakość mikrobiologiczna, opakowanie i etykiety, w tym instrukcje i środki ostrożności dotyczące stosowania. other factors that influence the safety assessment, such as stability, microbiological quality, packaging, and labelling, including use instructions and precautions for use. szczególne środki ostrożności dotyczące stosowania, włączając szczególne środki ostrożności, podejmowane przez osobę podającą produkt leczniczy zwierzętom, special precautions for use, including special precautions to be taken by the person administering the medicinal product to the animals, U pacjentów leczonych produktem Ventavis odnotowano również skurcz oskrzeli i świszczący oddech (patrz punkt 4. 4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania). Bronchospasm and wheezing have also been reported in patients treated with Ventavis inhalation (see section 4. EN-PL_5018921">Jednoczesne podawanie niniejszego produktu leczniczego weterynaryjnego z innymi lekami oszczędzającymi potas (takimi jak: blokery, blokery kanałów wapniowych, blokery receptorów angiotensyny), może potencjalnie prowadzić do hiperkaliemii (patrz punkt "Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania"). The concomitant administration of this veterinary medicinal product with other potassium-sparing treatments (such as ß-blockers, calcium channels blockers, angiotensin receptor blockers) may potentially lead to hyperkalaemia (see section "Special precautions for use in animals"). EN-PL_20807">Wszystkie wymienione objawy były odwracalne, po zaprzestaniu przyjmowania bewacyzumabu i jabłczanu sunitynibu (patrz nadciśnienie, białkomocz, RPLS w punkcie 4. All of these findings were reversible upon discontinuation of bevacizumab and sunitinib malate (see Hypertension, Proteinuria, RPLS in section 4. EN-PL_25135083">Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt Po połknięciu, żel do stosowania w jamie ustnej staje się nieskuteczny. net/translation/english-polish/precautions+for+use" rel="nofollow">precautions for use in animals If the oromucosal gel is swallowed it will become ineffective. EN-PL_281322">Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt W przypadku psów z niewydolnością układu krążenia oraz chorych na padaczkę zaleca się szczególną ostrożność przy podawaniu preparatu. net/translation/english-polish/precautions+for+use" rel="nofollow">precautions for use in animals It is recommended that Clomicalm be administered to dogs with cardiovascular dysfunction or epilepsy with caution and only after an assessment of the benefit risk ratio. EN-PL_293020">Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt Przed podaniem spironolaktonu razem z ACE inhibitorami należy sprawdzić funkcję nerek oraz poziom potasu w surowicy krwi. net/translation/english-polish/precautions+for+use" rel="nofollow">precautions for use in animals Kidney function and serum potassium levels should be evaluated before initiating combined treatment with spironolactone and ACE inhibitors.

No results found for this meaning.

Suggestions that contain środki ostrożności dotyczące stosowania

Results: 67. Exact: 67. Elapsed time: 68 ms.

DocumentsCorporate solutionsConjugationSynonymsGrammar CheckHelp & about

Word index: 1-300, 301-600, 601-900

Expression index: 1-400, 401-800, 801-1200

Phrase index: 801-1200

Zgodnie ze swoją misją, Redakcja Medonet. pl dokłada wszelkich starań, aby dostarczać rzetelne treści medyczne poparte najnowszą wiedzą naukową. Dodatkowe oznaczenie "Sprawdzona treść" wskazuje, że dany artykuł został zweryfikowany przez lekarza lub bezpośrednio przez niego napisany. Taka dwustopniowa weryfikacja: dziennikarz medyczny i lekarz pozwala nam na dostarczanie treści najwyższej jakości oraz zgodnych z aktualną wiedzą medyczną.

Nasze zaangażowanie w tym zakresie zostało docenione m. in. przez Stowarzyszenie Dziennikarze dla Zdrowia, które nadało Redakcji Medonet. pl honorowy tytuł Wielkiego Edukatora.

Konsultacja merytoryczna:Lek. Aleksandra Witkowskaten tekst przeczytasz w 2 minutyEksperci zalecają, aby unikać zatłoczonych miejsc. Dotyczy to również środków komunikacji zbiorowej (autobusu, tramwaju czy metra). Dowiedz się, jakie środki ostrożności powinny zachować osoby, aby nie narażać się na zakażenie koronawirusem.

Shutterstock

 • Czy komunikacja miejska funkcjonuje normalnie w czasie epidemii?
 • W jaki sposób możemy zadbać o bezpieczeństwo w komunikacji zbiorowej? Ryzyko transmisji powietrznej koronawirusa w komunikacji zbiorowej Jak można zapobiec zakażeniu koronawirusem na co dzień?

Czy komunikacja miejska funkcjonuje normalnie w czasie epidemii?

Komunikacja miejska funkcjonuje normalnie, jednak rozkłady jazdy mogą się zmienić w poszczególnych miastach. W autobusie, tramwaju czy też w metrze może być zajęta jedynie połowa miejsc siedzących lub 30 proc. wszystkich miejsc. Według zaleceń najlepiej, aby zajęte było co drugie miejsce siedzące. Zatem jeżeli miejsc siedzących jest np. 80, to na pokładzie przykładowo autobusu może być maksymalnie 40 osób. Wprowadzone limity nie dotyczą środków transportu dla osób niepełnosprawnych.

  Objawy zakażenia wirusem. Trzy podstawowe i cała lista nietypowych

W jaki sposób możemy zadbać o bezpieczeństwo w komunikacji zbiorowej?

Po pierwsze podróże komunikacją zbiorową, a więc np. autobusem, tramwajem, pociągiem, czy metrem, należy ograniczyć do sytuacji absolutnie koniecznych. Jeżeli już musimy się przemieszczać za ich pośrednictwem, warto pamiętać o zachowaniu odpowiednich środków ostrożności:

jeżeli mamy taką możliwość, starajmy się często wietrzyć pojazd w czasie dłuższych podróży, np. pociągiem;podróżując np. metrem, czy autobusem miejskim pamiętajmy o odpowiednim odstępie od współpasażerów – najlepiej, jeżeli jest to odległość ponad 1 metra, choć CDC sugeruje 1, 8 m;pamiętajmy również o obowiązku zasłaniania ust i nosa, gdy przebywamy w przestrzeni publicznej – zmniejszymy w ten sposób ryzyko przypadkowego rozprzestrzeniania się koronawirusa;starajmy się często dezynfekować ręce w czasie podróży, zwłaszcza jeżeli dotykamy różnych powierzchni w danym pojeździe.

Należy również pamiętać, że osoby podejrzewające u siebie COVID-19 lub przechodzące kwarantannę, absolutnie nie mogą korzystać ze środków komunikacji publicznej.

Ryzyko transmisji powietrznej koronawirusa w komunikacji zbiorowej

Korzystając z komunikacji zbiorowej należy przede wszystkim pamiętać o tym, że najnowsze badania naukowe potwierdziły, że koronawirus COVID-19 nie przenosi się wyłącznie drogą kropelkową. Możliwa jest również transmisja powietrzna, co oznacza że maleńkie cząsteczki wirusa wydychane z ust czy nosa, mogą przez dłuższy czas (ok. 12 godzin) unosić się w powietrzu.

Jak rozprzestrzenia się COVID-19? Rola transmisji powietrznej

Najczęściej do transmisji dochodzi w miejscach niewentylowanych. W tym wypadku bardzo ważne jest zachowanie dystansu społecznego (co najmniej 1, 5 m odstępu), a także zasłanianie nosa i ust w przestrzeni publicznej.

Jesteś zarażony koronawirusem albo ktoś z Twoich bliskich choruje na COVID-19? A może pracujesz w służbie zdrowia? Chcesz podzielić się swoją historią albo zgłosić nieprawidłowości, których byłeś świadkiem lub które Cię dotknęły? Napisz do nas na adres: koronawirus@medonet. pl. Gwarantujemy anonimowość!

Jak można zapobiec zakażeniu koronawirusem na co dzień?

W rozprzestrzenianiu się koronawirusa może pomóc zwłaszcza zachowanie odpowiedniego poziomu higieny osobistej. Pamiętajmy więc, aby:

zawsze starannie i dokładnie myć ręce wodą z mydłem – niezależnie od tego, czy przebywamy w domu, czy też poza nim pamiętajmy, aby myć dłonie przynajmniej przez 30 sekund, jeżeli nie mamy takiej możliwości, dezynfekujmy je płynem do dezynfekcji o zawartości minimum 70% alkoholu;regularnie czyśmy powierzchnie, których często dotykamy – wystarczy przemyć je wodą z mydłem, aby skutecznie niszczyć lipidową (tłuszczową) osłonkę koronawirusa – przestaje on być wówczas aktywny. Przemywajmy m. poręcze, klamki, blaty, biurka, czy pilot telewizyjny;zachować dystans od swojego rozmówcy – najlepiej 1-2 metry;unikać dotykania oczu, ust i nosa – w ten sposób najłatwiej przenieść na siebie koronawirusa;często dezynfekować swój telefonu komórkowego i starać się odkładać go na bok na czas jedzenia;zasłaniać twarz w czasie kichania lub kasłania – najlepiej robić to łokciem, jeżeli masz na twarzy maseczkę, należy ją następnie delikatnie zdjąć i wymienić na świeżą;zdrowo się odżywiać i pamiętać o odpowiednim nawadnianiu organizmu – stosuj lekkostrawna zdrową dietę bogatą w owoce i warzywa, unikaj produktów przetworzonych, alkoholu i papierosów, staraj się wypijać min. 2 litry wody każdego dnia;czerpać informacje o epidemii koronawirusa ze sprawdzonych źródeł – unikniesz w ten sposób dezinformacji, paniki i będziesz postępować racjonalnie.

Redakcja poleca najważniejsze artykuły o koronawirusie:

Tak zaczyna się COVID-19. Te objawy pojawiają się na samym początku Objaw zakażenia koronawirusem. Może się utrzymywać miesiącamiKiedy lekarz może odmówić skierowania na test na COVID-19?

Masz pytanie o koronawirusa? Wyślij je na adres: koronawirus@medonet. pl. Codziennie aktualizowaną listę odpowiedzi znajdziesz TUTAJ: Koronawirus - najczęstsze pytania i odpowiedzi.

Treści z serwisu medonet. pl mają na celu polepszenie, a nie zastąpienie, kontaktu pomiędzy Użytkownikiem Serwisu a jego lekarzem. Serwis ma z założenia charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny. Przed zastosowaniem się do porad z zakresu wiedzy specjalistycznej, w szczególności medycznych, zawartych w naszym Serwisie należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem. Administrator nie ponosi żadnych konsekwencji wynikających z wykorzystania informacji zawartych w Serwisie. Potrzebujesz konsultacji lekarskiej lub e-recepty? Wejdź na halodoctor. pl, gdzie uzyskasz pomoc online - szybko, bezpiecznie i bez wychodzenia z domu.

 • epidemiakoronawirusCOVID-19wirusprofillaktykapandemiakoronawirusychoroby zakaźnechoroby wirusowechoroby przenoszone przez wirusyinfekcje wirusowepatogeny wirusowe

   Zatrucie difenbachią - objawy, środki ostrożności, leczenie

   Difenbachia to roślina nazywana trucicielką z Brazylii z racji jej pochodzenia. Jest to roślina niepozorna, piękna, będąca ozdobą w wielu polskich domach....

   Karolina GomołaNaukowcy: w przypadku wariantu Delta odporność zbiorowa nie jest możliwa

   Osiągnięcie odporności zbiorowej na koronawirusa nie jest możliwe w przypadku wariantu Delta, bo wirus ten cały czas się rozprzestrzenia i zakażają się nim także...

   PAP

   Naturalna odporność stadna. Polscy naukowcy: niebezpieczne, a koszty będą straszliwe

   Kwestia budowania naturalnej odporności populacyjnej jako narzędzia w walce z pandemią koronawirusa wraca jak bumerang, wciąż wzbudzając wiele emocji. Do dyskusji... eu/pulscms-transforms/1/euBk9kqTURBXy83YzNkNThmNjhkNmY5MTBhYzlkOTFmYTVmMmQ1ZjExNy5qcGVnkZMFHh7eAAGhMAE" data-original-webp="//ocdn. eu/pulscms-transforms/1/FxSk9kqTURBXy83YzNkNThmNjhkNmY5MTBhYzlkOTFmYTVmMmQ1ZjExNy5qcGVnkZMFHh7eAAGhMAU" alt="Monika Mikołajska"/>Monika MikołajskaCzym jest odporność zbiorowa?

   Kwestia odporności na koronawirusa SARS-CoV-2 to temat, w którym wciąż więcej jest niewiadomych niż odpowiedzi. Według naukowców szansą na opanowanie epidemii...

   Marta PawlakTramadol - silne działanie przeciwbólowe, wskazania, dawkowanie, skutki uboczne. Czym grozi przedawkowanie?

   Tramadol to silny lek przeciwbólowy, należący do grupy leków opioidowych. Jest on popularny i chętnie stosowany na całym świecie w przypadku łagodzenia silnego,...

   Flumazenil - zastosowanie, środki ostrożności

   Czym jest Flumazenil, jaki jest skład preparatu i główne zastosowanie? Czy istnieją przeciwwskazania do użycia leku? Flumazenil to konkurencyjny antagonista...

   Magdalena Wawszczak| Onet.Marsjanki - rodzaje, skład, działanie, dawkowanie, środki ostrożności

   Marsjanki to suplement diety dla najmłodszych i nieco starszych pociech, którego kompozycja wspiera pracę układu immunologicznego, poprawiając dziecięcą... eu/pulscms-transforms/1/CKSk9kpTURBXy9lYWM1MWQ2ZTczNjk4ZWMyYjAwZDdkYmQyMWFmMDA2Zi5qcGeRkwUeHt4AAaEwAQ" data-original-webp="//ocdn. eu/pulscms-transforms/1/XHFk9kpTURBXy9lYWM1MWQ2ZTczNjk4ZWMyYjAwZDdkYmQyMWFmMDA2Zi5qcGeRkwUeHt4AAaEwBQ" alt="Monika Wasilonek"/>Monika WasilonekDermatol - wskazania, właściwości, skład, środki ostrożności, cena

   Dermatol jest stosowany w leczeniu różnych chorób skóry, ran sączących lub owrzodzeń. Ma on właściwości ściągające. Na dodatek Dermatol ochrania uszkodzoną... pl/zdrowie, este-synergy---sklad--wlasciwosci--stosowanie--srodki-ostroznosci, artykul, 1734621. eu/pulscms-transforms/1/WTvk9kqTURBXy9mNTJjNGY1YWRlYjNiMDk5ZjMwNGZlMDdmNjllNjYzMy5qcGVnkZMFzQEEzJHeAAGhMAE" data-original-webp="//ocdn. eu/pulscms-transforms/1/uNjk9kqTURBXy9mNTJjNGY1YWRlYjNiMDk5ZjMwNGZlMDdmNjllNjYzMy5qcGVnkZMFzQEEzJHeAAGhMAU" alt="Este Synergy - skład, właściwości, stosowanie, środki ostrożności"/>Este Synergy - skład, właściwości, stosowanie, środki ostrożności

   Este Synergy jest suplementem diety, który jest przeznaczony dla osób dorosłych. W jego składzie można znaleźć zarówno kolagen, kwas hialuronowy, jak i witaminy i... pl/zdrowie, cholekalcyferol---zastosowanie--srodki-ostroznosci, artykul, 1734614. eu/pulscms-transforms/1/Z9Rk9kuTURBXy9jMDAyZGM3Yi0xNmMzLTQzZTgtYmU2Ny1lNjYzZmIyNGQxZDIuanBlZ5GTBc0BBMyR3gABoTAB" data-original-webp="//ocdn. eu/pulscms-transforms/1/D2lk9kuTURBXy9jMDAyZGM3Yi0xNmMzLTQzZTgtYmU2Ny1lNjYzZmIyNGQxZDIuanBlZ5GTBc0BBMyR3gABoTAF" alt="Cholekalcyferol - zastosowanie, środki ostrożności"/>Cholekalcyferol - zastosowanie, środki ostrożności

   Witamina D3 jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Zarówno jej nadmiar jak i niedobór prowadzą do zaburzeń pracy narządów. Cholekalcyferol to...

Zgodnie ze swoją misją, Redakcja Medonet. pl dokłada wszelkich starań, aby dostarczać rzetelne treści medyczne poparte najnowszą wiedzą naukową. Dodatkowe oznaczenie "Sprawdzona treść" wskazuje, że dany artykuł został zweryfikowany przez lekarza lub bezpośrednio przez niego napisany. Taka dwustopniowa weryfikacja: dziennikarz medyczny i lekarz pozwala nam na dostarczanie treści najwyższej jakości oraz zgodnych z aktualną wiedzą medyczną.

Nasze zaangażowanie w tym zakresie zostało docenione m. in. przez Stowarzyszenie Dziennikarze dla Zdrowia, które nadało Redakcji Medonet. pl honorowy tytuł Wielkiego Edukatora.

Konsultacja merytoryczna:Lek. Aleksandra Witkowskaten tekst przeczytasz w 2 minutyGliceryna (inne określenie – glicerol) jest to najprostszy trwały alkohol trójwodorotlenowy (triol). Ten organiczny związek chemiczny z grupy cukroli ma szerokie spektrum działania, dlatego korzysta z niego przemysł kosmetyczny, farmaceutyczny, spożywczy, chemiczny, a także pirotechniczny.

Laboko / iStock

 • Glicerol – właściwości
 • Glicerol – zastosowanie w naturzeGlicerol – zastosowanie w przemyśleGlicerol – działania niepożądaneGlicerol – środki ostrożności

Glicerol – właściwości

Glicerol w stanie naturalnym to tłusta, syropowata i bezbarwna ciecz. Jest silnie hydrofilowa, charakteryzuje się słodkim posmakiem. Uważana jest za substancję niedrażniącą. Głównym źródłem są tłuszcze roślinne i tłuszcze zwierzęce, które w reakcji z roztworami zasad ulegają hydrolizie do gliceryny i mydeł. Występuje również w niektórych owocach i warzywach. Dużych ilości glicerolu dostarcza reakcja transestryfikacji przy produkcji biodiesla.

Glicerol – zastosowanie w naturze

Glicerol obniża punkt zamarzania i przechładzania płynów ustrojowych w fizjologii zwierząt, zwiększając tolerancję na chłód, zamarzanie oraz przebywania w chłodzie. Skutecznie chroni plemniki ssaków przed zamrożeniem. Jest to wykorzystywane w bankach ludzkiej i byczej spermy.

Glicerol – zastosowanie w przemyśle

Glicerol w kosmetyce jest stosowany do produktów kosmetycznych, takich jak mydła, kremy, pomadki oraz balsamy nawilżające skórę. W przemyśle chemicznych stanowi czynnik niezbędny do tworzenia preparatów garbujących – silne właściwości higroskopijne pomagają w wysuszeniu skóry – a także wielu barwników, płynów hamulcowych oraz chłodniczych do samochodów i sprzętu AGD. Stanowi również składnik płynów do napełniania e-papierosów.

Uzyskiwany w procesie estryfikacji triazotan glicerolu używany jest do produkcji materiałów wybuchowych.

Przemysł farmaceutyczny używa glicerolu przede wszystkim w charakterze substancji pomocniczej. Powszechnie spotykany w syropach i zawiesinach, gdzie stabilizuje konsystencję. Znajduje się również w kroplach do oczu, pełniąc funkcję jednego z rozpuszczalników.

Roztwór glicerolu 85 proc. to środek na łagodzenie podrażnień skóry. Dla dzieci oraz dorosłych przepisuje się czopki glicerolowe, pomagające w zaparciach.

Glicerol – działania niepożądane

Podobnie jak w przypadku innych substancji, także w przypadku glicerolu może zdarzyć się wystąpienie pewnych działań niepożądanych. Zwykle dochodzi do tego na skutek przedawkowania lub skutków ubocznych wywoływanych przez dany, zawierający glicerol, lek. Glicerolowi można przypisać takie skutki uboczne, jak biegunka i wzmożone pragnienie. W bardzo rzadkich przypadkach powoduje wzmożone bicie serca.

Glicerol – środki ostrożności

Ponieważ glicerol zwiększa ryzyko odwodnienia, osoby z cukrzycą mogą stosować go doustnie jedynie po zaleceniu lekarskim. Przeciwwskazaniami do samodzielnego stosowania tej substancji są choroby serca oraz niewydolność nerek.

W przypadku czopków glicerolowych może zostać podrażniona odbytnica, jednak zdarza się to niezwykle rzadko.

Co ciekawe, Światowa Agencja Antydopingowa (WADA) wpisała glicerol na listę substancji zakazanych w 2010 roku. Z uwagi na możliwość zwiększania objętości osocza, zaliczono go do grupy S5 (środki maskujące i diuretyki).

 • Glicerolglicerynaczopki glicerolowenawilżaniekosmetykimydła

   Vaxigrip - skład, wskazania, przeciwwskazania, środki ostrożności

   Vaxigrip to szczepionka przeciw grypie, którą można szczepić zarówno osoby dorosłe, jak i dzieci po ukończeniu szóstego miesiąca życia. Szczepionka ma za zadania...

   Marta PawlakAntyseptyki - rodzaje, zastosowanie, środki ostrożności

   Antyseptyki lub preparaty antyseptyczne to środki do czyszczenia skóry i ran. Mogą zabijać lub zapobiegać rozwojowi mikroorganizmów. Dostępne są w różnych...

   Adrian Jurewicz

   Niepożądane odczyny poszczepienne po szczepionce na COVID-19 - ile przypadków w Polsce wystąpiło do tej pory?

   Do 12 stycznia w Polsce przeciwko COVID-19 zaszczepiono prawie 260 tys. osób. W tym czasie do Państwowej Inspekcji Sanitarnej zgłoszono 37 niepożądanych odczynów...

   Adrian DąbekJakie środki ostrożności zachować w komunikacji zbiorowej, żeby nie zarazić się koronawirusem?

   Eksperci zalecają, aby unikać zatłoczonych miejsc. Dotyczy to również środków komunikacji zbiorowej (autobusu, tramwaju czy metra). Dowiedz się, jakie środki...

   Ketoprofen - wskazania, przeciwwskazania, dawkowanie i działania niepożądane

   Ketoprofen to popularny lek, który stosuje się w sytuacji stanów zapalnych przebiegających z wysoką gorączką oraz silnym bólem głowy. Ketoprofen jest składnikiem... eu/pulscms-transforms/1/CKSk9kpTURBXy9lYWM1MWQ2ZTczNjk4ZWMyYjAwZDdkYmQyMWFmMDA2Zi5qcGeRkwUeHt4AAaEwAQ" data-original-webp="//ocdn. eu/pulscms-transforms/1/XHFk9kpTURBXy9lYWM1MWQ2ZTczNjk4ZWMyYjAwZDdkYmQyMWFmMDA2Zi5qcGeRkwUeHt4AAaEwBQ" alt="Monika Wasilonek"/>Monika WasilonekCisplatyna - zastosowanie, dawkowanie, działania niepożądane. Produkt stosowany w leczeniu raka

   Cisplatyna jest stosowana w leczeniu zamkniętym. Wykorzystuje się ją w chemioterapii zwalczającej raka jąder czy szyjki macicy. W trakcie stosowania może wystąpić... eu/pulscms-transforms/1/Fsuk9kpTURBXy81NzA1NTdmMmNhMzA2YWVlMDRhMzE0OWNkMjI0MzllNy5qcGeRkwUeHt4AAaEwAQ" data-original-webp="//ocdn. eu/pulscms-transforms/1/Jj0k9kpTURBXy81NzA1NTdmMmNhMzA2YWVlMDRhMzE0OWNkMjI0MzllNy5qcGeRkwUeHt4AAaEwBQ" alt="Tatiana Naklicka"/>Tatiana NaklickaArypiprazol - stosowanie, dawkowanie, działania niepożądane. Lek neuroleptyczny na schizofrenię

   Arypiprazol to lek neuroleptyczny często stosowany w leczeniu pacjentów cierpiących na schizofrenię oraz chorobę afektywną typu I. Choć jego działanie zostało... pl/zdrowie, itrakonazol---zastosowanie--dzialania-niepozadane, artykul, 1735416. eu/pulscms-transforms/1/cbbk9kpTURBXy8xYjBjYjRjNTk3NzY3MWI1Nzg0MDA5MTdlYmMxZmJkNy5qcGeRkwXNAQTMkd4AAaEwAQ" data-original-webp="//ocdn. eu/pulscms-transforms/1/Aook9kpTURBXy8xYjBjYjRjNTk3NzY3MWI1Nzg0MDA5MTdlYmMxZmJkNy5qcGeRkwXNAQTMkd4AAaEwBQ" alt="Itrakonazol - zastosowanie, działania niepożądane"/>Itrakonazol - zastosowanie, działania niepożądane

   Czym jest Itrakonazol, jaki jest skład tego leku? Jak powinno wyglądać właściwe dawkowanie i czy istnieją przeciwwskazania do jego zażywania? Itrakonazol jest to...

   Magdalena Wawszczak| Onet.Flexove - zastosowanie, środki ostrożności

   Jakie zastosowanie ma Flexove, co znajduje się w składzie leku? Głównym wskazaniem do stosowania leku jest łagodzenie łagodnych lub umiarkowanych objawów stanów... pl/zdrowie, este-synergy---sklad--wlasciwosci--stosowanie--srodki-ostroznosci, artykul, 1734621. eu/pulscms-transforms/1/WTvk9kqTURBXy9mNTJjNGY1YWRlYjNiMDk5ZjMwNGZlMDdmNjllNjYzMy5qcGVnkZMFzQEEzJHeAAGhMAE" data-original-webp="//ocdn. eu/pulscms-transforms/1/uNjk9kqTURBXy9mNTJjNGY1YWRlYjNiMDk5ZjMwNGZlMDdmNjllNjYzMy5qcGVnkZMFzQEEzJHeAAGhMAU" alt="Este Synergy - skład, właściwości, stosowanie, środki ostrożności"/>Este Synergy - skład, właściwości, stosowanie, środki ostrożności

   Este Synergy jest suplementem diety, który jest przeznaczony dla osób dorosłych. W jego składzie można znaleźć zarówno kolagen, kwas hialuronowy, jak i witaminy i...

Środki ostrożności dotyczące stosowania Electrolux Eob98000x

Bezpośredni link do pobrania Środki ostrożności dotyczące stosowania Electrolux Eob98000x

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Środki ostrożności dotyczące stosowania Electrolux Eob98000x