Dokumentacja podstawowa Epson Eb X450

Dokumentacja podstawowa Epson Eb X450 to szczegółowy zestaw informacji dotyczących drukarki Epson Eb X450. Zawiera ona szczegółowe informacje dotyczące konfiguracji i użytkowania drukarki, jak również instrukcje dotyczące instalacji i konserwacji. Dokumentacja ta zawiera wszystkie informacje potrzebne do korzystania z drukarki i utrzymania jej w dobrym stanie. Dokumentacja ta obejmuje również informacje na temat aktualizacji oprogramowania, opcji ustawień i innych funkcji. Dokumentacja ta jest przydatna dla osób, które chcą korzystać z drukarki Epson Eb X450 w pełni i utrzymywać ją w dobrym stanie.

Ostatnia aktualizacja: Dokumentacja podstawowa Epson Eb X450

Rozpoznawanie problemów

Wskaźniki błędów
EPSON Status Monitor (tylko w systemie Windows)Uruchamianie testu działania drukarki

Zaleca się rozwiązywanie problemów dotyczących drukarki dwuetapowo: najpierw należy zdiagnozować problem, a następnie stosować prawdopodobne rozwiązania do momentu rozwiązania problemu. Informacje przydatne do diagnozowania i rozwiązywania najczęściej występujących problemów można uzyskać w trakcie rozwiązywania problemów w trybie online, w oknie Control Panel (Panel sterowania), w programie narzędziowym EPSON Status Monitor lub w wyniku przeprowadzenia testu działania drukarki. Patrz odpowiednia sekcja poniżej. W przypadku wystąpienia określonego problemu związanego z jakością wydruku, problemu z wydrukiem niezwiązanego z jakością wydruku, problemu z podawaniem papieru lub jeśli drukarka w ogóle nie drukuje, należy zapoznać się z informacjami zamieszczonymi w odpowiedniej sekcji. Aby rozwiązać problem, konieczne może być anulowanie drukowania.
Patrz Anulowanie drukowania

Wskaźniki błędów

Sprawdzanie komunikatów o błędach wyświetlanych na ekranie LCD umożliwia rozpoznanie i rozwiązanie większości problemów. Jeśli rozwiązanie problemów poprzez sprawdzanie komunikatów nie powiedzie się, należy posłużyć się poniższą tabelą i spróbować zalecanych rozwiązań. Komunikaty o błędachWaste ink pad in the printer is saturated. (Poduszka na zużyty tusz w drukarce jest całkowicie nasączona) Należy skontaktować się ze sprzedawcą, aby ją wymienić.
Rozwiązanie
Printer error. Please see your documentation. (Błąd drukarki. Zapoznaj się z dokumentacją)Należy wyłączyć drukarkę i ponownie ją włączyć. Należy upewnić się, że wewnątrz drukarki nie znajdują się taśmy ochronne lub papier. Jeśli komunikat o błędzie jest nadal wyświetlany, należy skontaktować się ze sprzedawcą. Należy skontaktować się ze sprzedawcą, aby ją wymienić. The document is too complex to print with Bluetooth. (Dokument jest zbyt skomplikowany, aby możliwe było wydrukowanie go przy użyciu technologii Bluetooth)Należy zapoznać się z dokumentacją urządzenia, które przesyła dane. Error in the data.
The document cannot be printed. (Błąd w danych. Dokument nie może zostać wydrukowany)
Należy zapoznać się z dokumentacją urządzenia, które przesyła dane.
(Przyczyna: dane są niedostępne ze względu na nieprawidłowe działanie urządzenia).
The document may not be printed correctly. Dokument może nie zostać wydrukowany prawidłowo)
Należy zapoznać się z dokumentacją urządzenia, które przesyła dane.
(Przyczyna: część danych jest uszkodzona lub nie można umieścić ich w buforze).
Cannot recognize the memory card or disk. (Nie można rozpoznać karty pamięci lub dysku)Należy upewnić się, że karta pamięci lub dysk zostały włożone prawidłowo. Jeśli tak jest, należy sprawdzić, czy nie występuje problem z kartą lub dyskiem, a następnie spróbować ponownie. Cannot recognize the device. (Nie można rozpoznać urządzenia)Należy upewnić się, że karta pamięci została włożona prawidłowo. Jeśli podłączono urządzenie USB, należy upewnić się, że dysk został włożony prawidłowo. Print head cleaning failed. (Wystąpił błąd czyszczenia głowicy drukującej. )Należy ponownie wykonać procedurę.

EPSON Status Monitor (tylko w systemie Windows)

W przypadku wystąpienia problemu podczas drukowania w oknie wskaźnika postępu zostanie wyświetlony komunikat o błędzie. Gdy konieczna jest wymiana pojemnika z tuszem, należy kliknąć przycisk How To (Jak) na ekranie, aby uruchomić procedurę wymiany pojemnika krok po kroku w programie EPSON Status Monitor. Jeśli komunikat o błędzie wskazuje, że czas eksploatacji wewnętrznych części drukarki dobiega końca, poduszka na zużyty tusz w drukarce jest całkowicie nasączona. Należy skontaktować się ze sprzedawcą, aby ją wymienić.
Uwaga:W przypadku zainstalowania drukarki jako drukarki udostępnionej w sieci o przedstawionych poniżej kombinacjach komputerów systemy operacyjne komputerów klienckich nie mogą komunikować się z drukarką i niektóre funkcje nie są dla poszczególnych komputerów klienckich dostępne. SerwerKlientWindows XP x64/XPWindows Me/98 SE/2000

Uruchamianie testu działania drukarki

Jeśli nie można określić źródła problemu, wykonanie testu działania drukarki może pomóc w stwierdzeniu, czy problem jest związany z drukarką czy z komputerem. Aby uruchomić test działania drukarki, należy wykonać poniższe kroki.
Upewnij się, że drukarka i komputer są wyłączone. com/onlineguides/pt/spr360/html/files/step_2. gif"/>Odłącz kabel od złącza interfejsu drukarki. com/onlineguides/pt/spr360/html/files/step_3. gif"/>Upewnij się, że do podajnika arkuszy załadowano papier w formacie A4, do drukarki nie jest wsunięty podajnik CD/DVD, a taca przednia znajduje się w pozycji podawania papieru. Jeśli taca przednia nie znajduje się w pozycji podawania papieru, przesuń dźwignię w górę i ponownie ustaw tacę przednią.
Naciśnij przycisk  Start (Rozpocznij). Zostanie wydrukowany wzór testu dysz. Jeśli wzorzec zawiera przerwy, należy wyczyścić głowicę drukującą. com/onlineguides/pt/spr360/html/maint_2. htm#s-00900-00200">Czyszczenie głowicy drukującej
  • Jeśli wzór zostanie wydrukowany, problem prawdopodobnie leży w ustawieniach programu, kablu lub komputerze. Istnieje również możliwość, że oprogramowanie nie zostało zainstalowane prawidłowo. Należy spróbować odinstalować i ponownie zainstalować oprogramowanie. com/onlineguides/pt/spr360/html/app_12. htm#s-00300-01900">Odinstalowywanie oprogramowania drukarki
Jeśli wzór testu nie zostanie wydrukowany, problem może dotyczyć drukarki. Należy spróbować wykonać instrukcje zawarte w poniższej sekcji. com/onlineguides/pt/spr360/html/trble_6. htm#s-01200-00900">Drukarka nie drukujeJeśli problem nie zostanie rozwiązany, należy skontaktować się z firmą Epson. com/onlineguides/pt/spr360/html/custo_2. htm#s-77700-00200">Kontakt z biurem obsługi klienta

Ekran na niemal całą ścianę

Oferowany projektor umożliwia szeroki zakres wielkości wyświetlanych ekranów. Przy odpowiednim ustawieniu urządzenia możesz uzyskać obraz o przekątnej nawet 350". Tym samym poczujesz się jak w prawdziwym kinie, a wszystko, co wyświetlane na ekranie, nie umknie Twojej uwadze. Nawet jeśli jest to jakiś szczegół.

Długa żywotność lampy

Inwestując w EPSON EB-E10, masz pewność, że jego żywotność jest bardzo długa. Przy odpowiednim użytkowaniu (tryb ekonomiczny) sprzęt ten jest w stanie pracować płynnie przez nawet 18 lat. Nie musisz po krótkim czasie rozglądać się za lepszymi rozwiązaniami technologicznymi.

Wysoka liczba lumenów

Jasność wynosząca 3600 lumenów to dla Ciebie pewność, że wyświetlany ekran będzie widoczny nawet w dobrze oświetlonych pomieszczeniach. Nie musisz zatem czekać do wieczornych godzin lub inwestować w żaluzje, aby cieszyć się wyraźnym obrazem. Oglądaj ulubione filmy w środku letniego dnia, a prezentacje przedstawiaj gdziekolwiek jesteś.

Zaleca się rozwiązywanie problemów dotyczących drukarki dwuetapowo: najpierw należy zdiagnozować problem, a następnie zastosować prawdopodobne rozwiązania, aż problem zostanie rozwiązany.

Informacje przydatne do diagnozowania i rozwiązywania najczęściej występujących problemów można uzyskać w trakcie rozwiązywania problemów w trybie online, w oknie Control Panel (Panel sterowania), w programie narzędziowym EPSON Status Monitor lub przeprowadzając test działania drukarki. Patrz odpowiednia sekcja poniżej.

W przypadku wystąpienia określonego problemu związanego z jakością wydruku, problemu z wydrukiem nie związanego z jakością wydruku, problemu z podawaniem papieru lub jeśli drukarka w ogóle nie drukuje, należy zapoznać się z informacjami zamieszczonymi w odpowiedniej sekcji.

Aby rozwiązać problem, konieczne może być anulowanie drukowania.
Patrz sekcja Anulowanie drukowania

Wskaźniki błędów

Wiele częstych problemów z drukarką można zidentyfikować za pomocą lampek drukarki. Jeśli drukarka przestanie działać, a lampki świecą się lub migają, należy zdiagnozować problem używając poniższej tabeli, a następnie postąpić zgodnie z zalecanymi procedurami.

Lampki

Problem i rozwiązanie

Koniec papieru

Nie włożono papieru.

Umieść papier w podajniku, a następnie naciśnij przycisk papieru . Drukarka wznowi wydruk, a lampka zgaśnie.

Podwójne podawanie papieru

Dwa arkusze papieru są podawane jednocześnie.

Naciśnij przycisk , aby podać i wysunąć papier. Jeśli papier pozostał w drukarce, patrz Zakleszczenia papieru.

Zacięcie papieru

Papier zaciął się w drukarce.

Zakleszczenia papieru

Tusz zużyty

W jednym z pojemników skończył się tusz lub pojemnik nie został zainstalowany.

Wymień pojemnik z tuszem. Jeśli lampka nadal świeci po wymianie pojemnika, może to oznaczać, że nie został on zainstalowany poprawnie. Zainstaluj ponownie pojemnik, upewniając się, że nastąpiło zatrzaśnięcie. com/onlineguides/pl/d120/html/ink_4. htm#s-00800-00400">Wymiana pustego pojemnika z tuszem

Nieprawidłowy pojemnik

Obecnie zainstalowany pojemnik z tuszem nie może być używany w tej drukarce.

Należy go zastąpić odpowiednim pojemnikiem z tuszem. com/onlineguides/pl/d120/html/ink_5. htm#s-00800-00500">Wymiana pojemnika z tuszem przed jego wyczerpaniem

Nieprawidłowo zainstalowany pojemnik z tuszem

Pojemnik nie został prawidłowo zainstalowany.

Ponownie włóż pojemnik z tuszem. com/onlineguides/pl/d120/html/trble_6. htm#s-01200-00900-00400">Po wymianie pojemnika wskaźnik tuszu świeci się lub miga

Mało tuszu

Pojemnik z tuszem jest na wyczerpaniu.

Kup dodatkowy pojemnik z tuszem. Aby sprawdzić, który z pojemników jest na wyczerpaniu, sprawdź stan pojemników z tuszem. com/onlineguides/pl/d120/html/ink_1. htm#s-00800-00100">Sprawdzanie stanu pojemnika z tuszem

Pokrywa otwarta

Pokrywa drukarki jest otwarta.

Zamknij pokrywę drukarki.

Miga na przemian

Konserwacja

Poduszka na zużyty tusz w drukarce jest całkowicie nasączona.

Skontaktuj się ze sprzedawcą, aby ją wymienić. com/onlineguides/pl/d120/html/images/b061014h. gif"/>

Nieznany błąd drukarki

Wystąpił nieznany błąd drukarki.

Natychmiast wyłącz drukarkę i skontaktuj się ze sprzedawcą.

= świeci się, = nie świeci się, = miga powoli, miga szybko

EPSON Status Monitor (tylko w systemie Windows)

W przypadku wystąpienia problemu podczas drukowania w oknie Status monitor (Monitor stanu) zostanie wyświetlony komunikat o błędzie.

Jeśli konieczna jest wymiana pojemnika z tuszem, kliknij przycisk How To (Jak) na ekranie, aby w programie EPSON Status Monitor uruchomić procedurę wymiany pojemnika krok po kroku.

Jeśli komunikat o błędzie wskazuje, że czas eksploatacji wewnętrznych części drukarki dobiega końca, poduszka na zużyty tusz w drukarce jest całkowicie nasączona. Skontaktuj się ze sprzedawcą, aby ją wymienić. com/onlineguides/pl/d120/html/files/mark_no. gif"/>Uwaga:

Jeśli korzystasz z drukarki jako drukarki udostępnionej w sieci z poniższymi kombinacjami komputerów, klienckie systemy operacyjnie nie mogą się łączyć z drukarką, więc niektóre funkcje nie są dostępne dla danego klienta.

Serwer

Klient

Windows Vista/XP

Windows Me/98 SE/2000

Uruchamianie testu działania drukarki

Jeśli nie można określić źródła problemu, wykonanie testu działania drukarki może pomóc w stwierdzeniu, czy problem jest związany z drukarką czy z komputerem.

Aby wykonać test działania drukarki, wykonaj poniższe kroki.

Dokumentacja podstawowa Epson Eb X450

Bezpośredni link do pobrania Dokumentacja podstawowa Epson Eb X450

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Dokumentacja podstawowa Epson Eb X450

Upewnij się, że drukarka i komputer są wyłączone.

Odłącz kabel od złącza interfejsu drukarki. com/onlineguides/pl/d120/html/files/step_3. gif"/>

Upewnij się, że do podajnika arkuszy załadowano papier w formacie A4. com/onlineguides/pl/d120/html/images/h061041h. gif"/>

Zostanie wydrukowany wzór testu dysz. Jeśli we wzorze występują przerwy, należy oczyścić głowicę drukującą. com/onlineguides/pl/d120/html/maint_2. htm#s-00900-00200">Czyszczenie głowicy drukującej

Jeśli wzór zostanie wydrukowany, problem prawdopodobnie leży w ustawieniach programu, kablu lub komputerze. Istnieje również możliwość, że oprogramowanie nie zostało zainstalowane prawidłowo. Spróbuj odinstalować i ponownie zainstalować oprogramowanie. com/onlineguides/pl/d120/html/app_7. htm#s-00300-01900">Odinstalowywanie oprogramowania drukarki

Jeśli wzór testu nie zostanie wydrukowany, problem może dotyczyć drukarki. Spróbuj wykonaj instrukcje zawarte w kolejnej sekcji. htm#s-01200-00900">Drukarka nie drukuje