Instrukcja aktualizacji oprogramowania sprzętowego Calderaspas Paradise Series Hawaiian

Instrukcja aktualizacji oprogramowania sprzętowego Paradise Series Hawaiian firmy Calderaspas jest niezwykle ważna, ponieważ pozwala na uzyskanie najnowszych funkcji i zabezpieczeń. Aktualizacja jest prosta: wystarczy otworzyć aplikację Paradise Series i kliknąć przycisk „Aktualizuj teraz”. Następnie wybierz opcję „Aktualizuj teraz” z menu, aby zainstalować najnowsze oprogramowanie. Proces aktualizacji może zająć do kilku minut, w zależności od wielkości pliku. Po zakończeniu aktualizacji sprzęt jest już przygotowany do użycia. Instrukcja aktualizacji oprogramowania sprzętowego Paradise Series Hawaiian firmy Calderaspas jest szybka, prosta i skuteczna.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja aktualizacji oprogramowania sprzętowego Calderaspas Paradise Series Hawaiian

Aby być na bieżąco i uzyskać najlepszą wydajność, aktualizuj oprogramowanie urządzenia, gdy tylko dostępna jest nowa wersja. Aktualizacje oprogramowania sprzętowego mają na celu poprawę funkcjonalności zegarka. Mogą obejmować usprawnienia istniejących funkcji, zupełnie nowe funkcje i poprawki pozwalające naprawić błędy.

W związku z aktualizacją nie utracisz żadnych danych. Przed aktualizacją oprogramowania sprzętowego dane z zegarka zostaną zsynchronizowane z serwisem Flow.

Za pomocą tabletu lub innego urządzenia mobilnego

Możesz zaktualizować oprogramowanie sprzętowe za pomocą urządzenia mobilnego, jeżeli używasz aplikacji Polar Flow do synchronizacji treningów i danych dotyczących aktywności. Aplikacja poinformuje Cię o dostępności aktualizacji i pomoże Ci podczas instalacji. Przed rozpoczęciem aktualizacji zalecamy podłączenie zegarka do źródła zasilania w celu uniknięcia problemów.

W zależności od połączenia bezprzewodowa aktualizacja oprogramowania sprzętowego może potrwać do 20 minut.

Za pomocą komputera

Jeśli dostępna jest nowa wersja oprogramowania sprzętowego, FlowSync powiadomi Cię o tym po podłączeniu zegarka do komputera. Aktualizacje oprogramowania sprzętowego są pobierane za pomocą oprogramowania FlowSync.

Aby zaktualizować oprogramowanie sprzętowe:

 1. Podłącz zegarek do komputera za pomocą kabla dołączanego do zestawu. Upewnij się, że kabel jest dobrze wpięty. Upewnij się, że występ na kablu został dopasowany do wgłębienia na zegarku (oznaczonego na czerwono).

 2. Oprogramowanie FlowSync rozpocznie synchronizowanie danych.
 3. Po zakończeniu synchronizacji wyświetlone zostanie pytanie, czy oprogramowanie sprzętowe ma zostać zaktualizowane.
 4. Wybierz Tak. Po zainstalowaniu nowego oprogramowania sprzętowego (może to zająć do 10 minut), zegarek zostanie uruchomiony ponownie. Przed odłączeniem zegarka od komputera upewnij się, że aktualizacja oprogramowania sprzętowego została zakończona.

Instrukcja aktualizacji oprogramowania

Możesz pobrać najnowsze oprogramowanie aparatu z Internetu, podobnie jak pobierasz aktualizację oprogramowania na komputer. Wystarczy kilka prostych kroków.

Do aktualizacji oprogramowania aparatu wymagane jest oprogramowanie OM Workspace wraz z Digital Camera Updater.

OM workspace

Aby uzyskać najnowszą aktualizację oprogramowania sprzętowego aparatu, musisz mieć zainstalowaną na komputerze najnowszą wersję oprogramowania OM Workspace. Wykonaj poniższe kroki, aby sprawdzić, czy masz najnowszą wersję.

1. Kliknij pozycję „Aktualizacja oprogramowania” w menu Pomoc na pasku menu OM Workspace.

2. Narzędzie do aktualizacji sprawdzi, czy są dostępne nowsze wersje oprogramowania. Kliknij OK, aby kontynuować. pl/site/rmt/media/consumer/content/support/OM_Workspace_how_02_450. jpg"/>

3. Jeśli są dostępne nowsze wersje oprogramowania, zostaną one wyświetlone w oknie dialogowym. Aby zastosować aktualizację oprogramowania sprzętowego, kliknij „Kontynuuj aktualizację”, a następnie „Tak” na kolejnym ekranie. (W razie kliknięcia „Nie” aktualizacja zostanie anulowana). pl/site/rmt/media/consumer/content/support/OM_Workspace_how_03_550. jpg"/>

4. Przeczytaj uważnie Umowę licencyjną. Jeśli akceptujesz warunki, kliknij „Zgadzam się”, aby kontynuować. pl/site/rmt/media/consumer/content/support/OM_Workspace_how_04_450. jpg"/>

5. Zostanie pobrany program do aktualizacji. Po zakończeniu pobierania aktualizacja do najnowszej wersji rozpocznie się automatycznie.

Uwaga:
Po aktualizacji oprogramowania aparatu nie ma możliwości przywrócenia jego poprzedniej wersji.

1. Włącz komputer i zaloguj się. Użyj konta z uprawnieniami administratora.
2. Podłącz komputer do Internetu.
3. Upewnij się, że aparat ma dostęp do źródła zasilania.

Aby zaktualizować oprogramowanie, postępuj zgodnie z poniższą instrukcją:

1. Otwórz OM Workspace. Podłącz aparat do komputera przy pomocy kabla USB.
Uwaga:
Na wyświetlaczu aparatu może pojawić się opcja wyboru. Wybierz STORAGE.
Naciśnij przycisk [OK] na aparacie, aby kontynuować. Kliknij Camera
4. Kliknij

5. Kliknij Next, aby kontynuować. pl/site/rmt/media/consumer/content/support/Content-Camera-FirmwareUpdateScreen2. jpg"/>

Jeśli dostępna będzie nowa wersja oprogramowania, pojawi się okno dialogowe. Aby zobaczyć zmiany w nowej wersji, wybierz je z listy i kliknij Details. Aby zainstalować aktualizację, kliknij Update, a następnie, na kolejnym ekranie, Yes (jeśli klikniesz NO, aktualizacja zostanie anulowana). pl/site/rmt/media/consumer/content/support/Content-Camera-FirmwareUpdateScreen3. jpg"/>

Uważnie przeczytaj Umowę Licencyjną. Jeśli zgadzasz się z jej warunkami, kliknij Agree, żeby kontynuować. pl/site/rmt/media/consumer/content/support/Content-Camera-FirmwareUpdateScreen4. jpg"/>

W zależności od modelu aparatu konfiguracja oraz ustawienia osobiste mogą zostać zapisane i przeniesione. Funkcjonalność ta nie jest dostępna we wszystkich aparatach. pl/site/rmt/media/consumer/content/support/Content-Camera-FirmwareUpdateScreen5. jpg"/>

Postęp aktualizacji widoczny będzie na ekranie komputera. pl/site/rmt/media/consumer/content/support/Firmware_update_page_07. jpg"/>

Kiedy na ekranie LCD aparatu pojawi się OK, aktualizacja będzie zakończona. Postępuj zgodnie z instrukcjami i zaznacz dwa pola wyboru. pl/site/rmt/media/consumer/content/support/Content-Camera-FirmwareUpdateScreen6. jpg"/>

W ostatnim kroku do aparatu zostaną przeniesione konfiguracje i ustawienia osobiste. pl/site/rmt/media/consumer/content/support/Content-Camera-FirmwareUpdateScreen7. jpg"/>

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego odtwarzacza „WALKMAN”

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przy użyciu komputera z systemem Windows

Istnieje możliwość aktualizacji oprogramowania sprzętowego odtwarzacza Walkman. Instalacja najnowszego oprogramowania sprzętowego umożliwia dodanie nowych funkcji do odtwarzacza Walkman. Szczegółowe informacje na temat najnowszego oprogramowania sprzętowego i sposobu jego instalacji można uzyskać w witrynach obsługi klienta. [Szczegóły]

 1. Z witryny pobierz do komputera program do aktualizacji.

 • Podłącz odtwarzacz Walkman do komputera, a następnie uruchom program do aktualizacji.

 • Aby przeprowadzić aktualizację oprogramowania sprzętowego odtwarzacza Walkman, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

  Aktualizacja oprogramowania sprzętowego dobiegła końca.

  Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przy użyciu komputera z systemem MacWyświetlanie informacji o odtwarzaczu „WALKMAN”

  Przed przystąpieniem do aktualizacji oprogramowania sprzętowego dobrze jest sprawdzić informacje dotyczące posiadanego odtwarzacza Walkman, takie jak nazwa modelu itp. Aby sprawdzić te informacje, odtwarzacz Walkman należy podłączyć do komputera przez stację dokującą USB(wchodzi w skład zestawu). Z poziomu komputera można sprawdzić zawartość pliku „information. txt” w folderze [WALKMAN].

  Plik „information. txt” zawiera następujące informacje.

  01: Nazwa modelu

  02: Pojemność pamięci

  03: Wersja oprogramowania sprzętowego

 • Instrukcja aktualizacji oprogramowania sprzętowego Calderaspas Paradise Series Hawaiian

  Bezpośredni link do pobrania Instrukcja aktualizacji oprogramowania sprzętowego Calderaspas Paradise Series Hawaiian

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Instrukcja aktualizacji oprogramowania sprzętowego Calderaspas Paradise Series Hawaiian