Instrukcja obsługi i instrukcje bezpieczeństwa Black And Decker Vm425

Instrukcja obsługi i instrukcje bezpieczeństwa Black And Decker Vm425 to oficjalne dokumenty, które należy przeczytać przed użyciem narzędzia. Instrukcja obsługi zawiera wiele przydatnych informacji dotyczących specyfikacji technicznych, instalacji i użytkowania narzędzia. Instrukcje bezpieczeństwa zawierają istotne informacje dotyczące bezpiecznego użytkowania narzędzia, w tym informacje dotyczące zakładania i noszenia odpowiedniego sprzętu ochronnego, konserwacji narzędzia i unikania niebezpiecznych sytuacji. Przeczytanie i zrozumienie instrukcji obsługi i instrukcji bezpieczeństwa przed użyciem narzędzia jest niezbędne w celu uniknięcia urazów i uszkodzenia narzędzia.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja obsługi i instrukcje bezpieczeństwa Black And Decker Vm425

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 1

VM425 1400 Watt Canister Vacuum Cleaner
First Use Safety Recommendation
Please read through this booklet for safe and efficient use of the appliance.
We urge you to read the "Hint's" section and also follow all detailed
instructions even if you are familiar with a similar appliance.
Keep this guide handy for future reference.
VM425

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 2
IMPORTANT SAFEGUARDS While using electrical appliances, in order to reduce the risk of fire, electric shock, and / or injury to persons, basic safety precautions should be followed, including the following: • Read all instructions carefully, even if you are familiar with the appliance. • To protect against the risk of electric shock, DO NOT IMMERSE the appliance, cord set or plug in water or other liquids. • To clean, wipe the exterior with a damp cloth. • Close supervision is necessary when any
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 3
Parts Identification 1 1. Air flow handle 8 2. Speed regulation knob 2 3. Switch button 4. Cord rewind button 3 4 5. Dust full indicator 5 6. Suction tube head 9 7. Handle 8. Hose 6 9. Connecting tube 10 10. Power cord 7 11. Floor brush 11 Features • 4. 0 Ltr. Cloth Dustbag allows longer use without stoppage • Plastic Tube & Floor Brush allows convenient usage and minimizes fatigue • Fully Rotary Hose Socket rotates 360 degrees for usage convenience • Foot pedal controls greater operational conve
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 4
Assembling The Appliance Fix the two plastic tubes together by inserting one into the other. To attach the flexible hose to the vacuum cleaner, push the end of the pivoting head on the flexible hose into the attachment point on the vacuum cleaner. Make sure that the plug is correctly inserted into the socket. To remove the flexible hose from the vacuum cleaner, press on the two buttons situated on the either side of the pivoting head then pull upwards to remove it from the attachment point. Any
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 5
How to care for your Vacuum Cleaner Your appliance is equipped with a fabric dust bag. If you notice, the vacuum cleaner's suction power is below normal levels, check the dust indicator by selecting the maximum power and lifting the cleaning tool off the floor. If it turns red, change/clean the bag. To change the dustbag, turn off the appliance and unplug it. Lift up the latch to gain access to the dustbag compartment and raise the cover. Pull the handle up to remove the bag holder. Handle the b
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 6
• Do not use the vacuum cleaner without its dustbag or motor protection and air outlet filters. • Replace/empty the dust bag and filters after picking up fine dust such as cement, very fine sand, flour, etc. • Dot not use the cleaner if there is any obstruction in its passages, for this may dangerously overheat the motor. • Be careful to avoid trapping fingers when closing the bag cover door, also when using the brush actuator on cleaning head. • Dot not pull the appliance by the hose. • Do not
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 7
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 8
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 9
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 10
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 11
BLACK & DECKER HOME APPLIANCE 1 YEAR WARRANTY Black & Decker provides a 1 Year Warranty for this product from the date of purchase against defects due to defective materials or workmanship. Motor/element burn-outs due to voltage fluctuations are not covered under warranty. If the product should become defective within the warranty period, Black & Decker will repair or (at Black & Decker's discretion) replace it free of charge. The warranty provisions do not cover failure due to accident, misuse,
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 12
Names & Addresses for Black & Decker Service Concessionaries Afghanistan: Ishan National Co., Opp. Ministry of Justice, Kabul. Tel. : +93-2-2101727. Algeria: SARL Outillage Corporation, 04 Route De Dely Brahim Cheraga, Alger. : +213-21-364363/508, Fax: +213-21-369667. Bahrain: Fawaz Al Zayani, P. O. Box 26563, Adliya, Manama. : +973-17-715252/712756, Fax: +973-17-713789. Bangladesh: Ultra Corporation, 8, Kushol Centre, Uttara, Dhaka 1230. : +880-2-8919272/9756 Ext. 28, Fax: +880-2-988716

Zobacz poniższy poradnik dla Black & Decker FSM1620. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat. com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

MANUALSCAT | PL

Pytania i odpowiedzi

Masz pytanie dotyczące Black & Decker FSM1620, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat. com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji Black & Decker FSM1620. Upewnij się, że opisujesz trudności z Black & Decker FSM1620 tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.

Zadaj pytanie o Black & Decker FSM1620

Strona: 1

www. blackanddecker. euTłumaczenie oryginalnej instrukcji509212-21 PLINSTRUKCJA OBSŁUGIMODEL FSM1620S

Strona: 2

4POLSKIZastosowanie zgodne z przeznaczeniemMop parowy Black & Decker jest przeznaczony dohigienicznego czyszczenia podłóg z lakierowanegodrewna twardego, laminatu, linoleum, PCV, płytekceramicznych, kamienia i marmuru, a także do odświe-żania dywanów i wykładzin dywanowych. Urządzenieto może być wykorzystywane tylko wewnątrz pomiesz-czeń i nie nadaje się do celów profesjonalnych.Ostrzeżenie! Przeczytaj całą instrukcję„Bezpieczeństwo, Konserwacja, Serwis”przed rozpoczęciem pracy. Przeczytajuważnie całą niniejszą instrukcję przed uży-ciem urządzenia.Elementy mopaMop ten zawiera niektóre lub wszystkie spośród wy-mienionych niżej elementów:1. Wyłącznik2. Programator Autoselect™3. Zdejmowany zbiornik wody4. Trzonek5. Głowica parowa6. Nakładka czyszcząca na głowicę7. Dolny uchwyt na kabel8. Górny uchwyt na kabel9. Zacisk na kabelMontażOstrzeżenie! Przed wykonaniem opisanych niżej ope-racji sprawdź, czy mop jest wyłączony i schłodzony,czy nie zawiera wody i czy wtyczka kabla zostaławyjęta z gniazda sieciowego.Montaż trzonka (rys. A)♦ Wsuń dolny koniec trzonka (4) w górny otwórw obudowie mopa (12) aż do zatrzaśnięcia. Strzał-ka na trzonku (4) musi być wyrównana z górąobudowy mopa (12)Zakładanie głowicy parowej (rys. B)♦ Nasuń dolną część obudowy mopa (12) na wlotgłowicy parowej (5) aż do zatrzaśnięcia.♦ Dla ułatwienia przechowywania obudowę mopa(12) można ściągnąć z głowicy parowej (5) pouprzednim naciśnięciu jej przycisku zwalniającego(13).Zakładanie pojemnika na wodę (rys. C)♦ Umocuj pojemnik na wodę (3) na trzonku (4).♦ Przesuń pojemnik na wodę (3) do dołu w obudowę(12) i upewnij się, że jest przymocowany.Zakładanie nakładki czyszczącej (rys. D)Zamienne nakładki czyszczące można nabyć w skle-pach ze sprzętem Black & Decker (nr katalogowyFSMP20-XJ).♦ Ułóż nakładkę czyszczącą (6) na podłodze rze-pami do góry.♦ Ostrożnie dociśnij mopa parowego do nakładkiczyszczącej (6).Ostrzeżenie! Mopa zawsze odstawiaj na z trzonkiem(4) w pionowej pozycji. Gdy mop nie jest używany,sprawdź, czy został wyłączony.Zdejmowanie nakładki czyszczącej (rys. E)Ostrzeżenie! W celu zmiany nakładki czyszczącejzałóż odpowiednie obuwie. Do tego celu nie nadająsię kapcie ani sandały.♦ Ustaw trzonek (4) w pionie i wyłącz mopa.♦ Umieść mopa na podkładce i odczekaj, aż sięochłodzi (ok. 5 minut).♦ Czubkiem buta nadepnij język (14) nakładkiczyszczącej i dociśnij go do podłogi.♦ Unieś mopa znad nakładki czyszczącej.Ostrzeżenie! Mopa zawsze odstawiaj z trzonkiemNapełnianie zbiornika wodą (rys. F)Dla wygodniejszego napełniania pojemnik z wodą jestzdejmowany.Mop ten jest zabezpieczony przed wapniem, co wy-datnie zwiększa jego trwałość użytkową.Wskazówka: Napełnij zbiornik czystą wodą z kranu.Wskazówka: W regionach, gdzie woda jest bardzotwarda, zaleca się używanie wody destylowanej.♦ Zdejmij zbiornik na wodę (3)♦ Otwórz korek wlewu (16) poprzez podniesienieklapki.♦ Napełnij zbiornik (3) wodą.Ostrzeżenie! Pojemność zbiornika wynosi 460 ml.Nie przepełniaj go♦ Załóż korek (16) ponownie.♦ Załóż zbiornik (3) ponownie.Wskazówka: upewnij się, że korek wlewu jest dobrzezamocowany.Wskazówka: nie stosuj w mopie żadnych chemicz-nych środków czyszczących.Montaż zestawu zapachowego (rys. J&K)Uwaga! Ustaw trzonek (4) w prawidłowej pozycji i wy-łącz mopa. Zaczekaj, aż urządzenie schłodzi się (ca5 minut).♦ Przesuń przycisk do otwierania wieczka (20),wieczko otwarte.♦ Włóż zestaw do pustej przestrzeni (21).♦ Zamknij wieczko (22) dociskając je mocno dodołu.ZastosowanieWażne! Jeżeli to urządzenie będzie używane zgodniez instrukcją obsługi z nakładką z mikrofazy i przynaj-mniej 90 sekund dłużej, to 99, 9% bakterii i zarodkówzostanie zlikwidowanych.Załączanie i wyłączanie♦ By załączyć mopa, naciśnij wyłącznik (1). Mopparowy osiąga temperaturę pracy po upływie ok.15 sekund.Wskazówka: Na początku po załączeniu zbiornikwody świeci się na czerwono. Gdy zbiornik wody

Strona: 3

5zmieni kolor na niebieski, to znaczy że mop parowyjest gotowy do pracy.♦ By wyłączyć mopa, naciśnij wyłącznik (1).Ostrzeżenie! W żadnym wypadku nie pozostawiajmopa parowego dłuższy czas w tym samym miejscu,niezależnie od rodzaju czyszczonej powierzchni. Mopazawsze odstawiaj trzonkiem (4) w pionowej pozy-cji. Gdy mop nie jest używany, sprawdź, czy zostałwyłączony.Ostrzeżenie! Mop parowy opróżniaj po każdym uży-ciu.Wskazówka: przy pierwszym napełnianiu lub suchymprzebiegu potrzebne będzie ok. 45 sekund do osią-gnięcia strumienia pary.Programator Autoselect™Mop ten został wyposażony w programator Autose-lect™ (2), umożliwiający wybór trybu pracy odpowied-niego w danym przypadku zastosowania.ProgramatoremAutoselect™ (2) można wybrać jedenz następujących trybów pracy:Drewno/laminatKamień/marmurPłytki /PCVMop parowy automatycznie wytwarza ilość pary od-powiednią dla danego zastosowania.Wskazówka: sprawdzaj prze każdym użyciem mopaczy jest ustawiony prawidłowy tryb pracy.Dla uproszczenia będzie zachowane ustawienie ostat-nio używane.Porady, jak osiągnąć najlepsze wyniki pracyWskazówki ogólneOstrzeżenie! Nigdy nie używaj mopa parowego beznakładki czyszczącej.♦ Przed użyciem mopa najpierw posprzątaj podłogęodkurzaczem bądź miotłą.♦ Najlepiej jest pochylić trzonek pod kątem 45°i w danej chwili czyścić tylko niewielką powierzch-nię.♦ Nie wlewaj do mopa żadnych chemicznych środ-ków czyszczących. Trwałe plamy na podłogachz PCV lub linoleum najlepiej jest uprzednio zmięk-czyć łagodnym detergentem z niewielką ilościąwody.Czyszczenie parą♦ Zdejmij mopa z podkładki (7), po czym ostrożnieprzyłóż i dociśnij go do nakładki czyszczącej (6).♦ Umieść mopa na podkładce.♦ Przyłącz mopa do sieci.♦ Programatorem Autoselect (2) wybierz żądanytryb pracy.♦ Naciśnij wyłącznik (1). Mop osiąga temperaturępracy po upływie ok. 15 sekund.♦ Pociągnięcie trzonka (4) do tyłu powoduje za-łączenie pompy parowej. Po kilku sekundachz głowicy parowej zaczyna się wydostawać para.♦ Potrzeba kilku sekund, zanim para przesiąknieprzez nakładkę czyszczącą. Teraz mopa możnabez trudu przemieszczać po czyszczonej po-wierzchni.♦ Powoli przeciągaj mopa tam i z powrotem po pod-łodze, by dokładnie oczyścić wszystkie obszary.Wskazówka: W czasie pracy pompę parową możnałatwo wyłączyć przez ustawienie trzonka w pionie. Tapraktyczna funkcja umożliwia chwilowe odstawieniemopa na podkładce, gdy np. przed kontynuowaniemczyszczenia chce się przestawić meble. Nie trzebaprzy tym wyłączać mopa wyłącznikiem.♦ Po zakończeniu pracy z powrotem ustaw trzo-nek (4) w pionie i wyłącz mopa, odczekaj, aż sięOstrzeżenie! Cały czas kontroluj poziom wodyw zbiorniku. By napełnić zbiornik i kontynuować czysz-czenie, ustaw trzonek (4) w pionie i wyłącz mopa.Wyjmij wtyczkę kabla z gniazda sieciowego napełnijzbiornik wodą.Po użyciu (rys. H i I)♦ Odczekaj, aż się ochłodzi (ok. 5 minut).♦ Wyjmij wtyczkę kabla z gniazda sieciowego.♦ Opróżnij zbiornik wody (3).♦ Zdejmij nakładkę czyszczącą (6) i oczyść ją przednastępnym użyciem (patrz wskazówki dotycząceczyszczenia wydrukowane na podkładce).♦ Owiń kabel sieciowy o przewidziane do tego celuuchwyty (7 i 8).Wskazówka: Górny uchwyt (8) można obrócić, by mócłatwo zdjąć kabel przed następnym użyciem mopa.♦ Tak zamocuj kabel w zacisku (17), by zacisk chwy-cił go w pobliżu wtyczki.Wskazówka: Gdy trzonek (4) znajduje się w pionie,a kabel jest prawidłowo nawinięty na uchwyty (7 i 8)i zamocowany zaciskiem (17), mopa można pozosta-wić w tym stanie bez konieczności mocowania go. Do-datkowo rękojeść (19) zawiera otwór (18), za pomocąktórego można powiesić mopa na odpowiednim hakuściennym. Hak ten musi mieć wystarczającą wytrzy-małość pozwalającą na utrzymanie ciężaru mopa.

Strona: 4

6Dane techniczneFSM1610S (typ 1)Napięcie VAC230Moc W 1600Pojemność zbiornika wody ml 460Masa kg 3, 06Usuwanie problemówJeżeli urządzenie nie pracuje prawidłowo zasto-suj poniższe wskazówki. Jeśli problem nie pozwa-la się usunąć, skieruj się do najbliższego serwisuBlack & Decker.Problem Czyn-nościMożliwości rozwiązaniaMop nie załączasię1. Sprawdź, czy urządzenie jestpodłączone do sieci.2. Sprawdź, czy włącznik (1)jestzałączony3. Sprawdź zabezpieczenia wewtyczceUrządzenie niewytwarza pary4. Urządzenie wytwarza parę tylkowtedy, gdy trzonek jest w prawi-dłowej pozycji.5. Sprawdź, czy pojemnik z wodą(3) jest napełniony i prawidłowoumieszczony.WSKAZÓWKA: po pierwszymnapełnieniu lub całkowitymopróżnieniu pojemnika trzebaoczekiwać ok. 45 sek. aż pojawisię para.6. Upewnij się, że głowica czyszczą-ca (5) jest mocno umieszczonaw obudowie (12).7. Sprawdź kroki 1, 2 i 3.Urządzenienie wytwarzapary podczasużywania8. Sprawdź kroki 4, 5, 6 i 3wytwarza za dużo9. Mop posiada 3 rodzaje ustawień.Ustaw programatorAutoselect (2)na mniejszą ilość pary.wytwarza za mało10. Sprawdź krok 5.11. Mop posiada 3 rodzaje ustawień.na większą ilość pary.Para wydostajesię z miejsca nie-przewidzianegodo tego celu.12. Sprawdź rozdział instrukcji doty-czący montażu, aby prawidłowoumocować poszczególne częścii akcesoriaGdzie uzyskamdodatkowe infor-macje/osprzęt dlamopa13. www. pl

Strona: 5

7www. euBezpieczeństwo, Konserwacja, Serwis

Strona: 6

8Mop parowy (tylko FSMF1621&FSS1600) jest prze-znaczony do dezynfekcji i czyszczenia płytek cera-micznych, powierzchni roboczych, kuchni i łazienek.Urządzenie to może być wykorzystywane tylko we-wnątrz pomieszczeń i nie nadaje się do zastosowańprofesjonalnych.Przepisy bezpieczeństwaOstrzeżenie! Przeczytaj wszystkie za-mieszczone tutaj wskazówki bezpieczeń-stwa. Nieprzestrzeganie ich może dopro-wadzić do porażenia prądem elektrycznym,pożaru, a nawet ciężkiego urazu ciała.Ostrzeżenie: Przy korzystaniu z urządzeńsieciowych dokładnie przestrzegaj wska-zówek zawartych w tej instrukcji i podsta-wowych przepisów bhp, by zminimalizowaćryzyko pożaru, czy też doznania urazu ciałai szkód rzeczowych.♦ Przed pierwszym użyciem mopa dokładnie prze-czytaj niniejszą instrukcję.♦ W instrukcji tej opisano zgodne z przeznaczeniemzastosowanie mopa. Używanie akcesoriów lubprzystawek innych, niż zalecane w tej instruk-cji, lub obsługiwanie mopa w sposób niezgodnyz opisem grozi doznaniem urazu.♦ Przechowuj niniejszą instrukcję.Posługiwanie się mopem parowym♦ Nie kieruj strumienia pary na ludzi, zwierzęta,urządzenia elektryczne ani gniazda sieciowe.♦ Chroń mopa przed deszczem.♦ Nie zanurzaj mopa w wodzie.♦ Nigdy nie pozostawiaj mopa bez nadzoru.♦ Gdy mop nie jest używany, odłącz go od sieci.♦ Nie ciągnij za kabel, by wyjąć wtyczkę z gniazdasieciowego. Chroń kabel przed wysoką tempera-turą, olejem i ostrymi krawędziami.♦ Nie obsługuj mopa mokrymi rękoma.♦ Nie ciągnij ani nie przenoś mopa za kabel. Uwa-żaj, by nie przyciąć kabla drzwiami, chroń goprzed ostrymi krawędziami i wysoką temperaturą.♦ Nie używaj mopa w zamkniętych pomieszcze-niach, w których wydzielają się pary rozpusz-czalników do farb olejnych i niektórych środkówprzeciwmolowych, ani takich, w których występująpalne pyły lub inne wybuchowe bądź trujące pary.♦ W razie wątpliwości zasięgnij u producenta infor-macji o rodzaju wykładziny podłogowej.♦ Nie używaj mopa na skórze, woskowanych me-blach lub podłogach, na tkaninach syntetycznych,jedwabiu i innych wrażliwych materiałach, któremogą ulec uszkodzeniu na skutek oddziaływaniapary.Ostrzeżenie! Nie używaj mopa na niemalo-wanych drewnianych i laminowanych pod-łogach. Gorąca para może spowodowaćutratę połysku woskowanych i niektórychniewoskowanych powierzchni. Zaleca sięnajpierw przeprowadzić próbę czyszczeniaw niewidocznym miejscu. Przestrzegaj takżewskazówek producenta odnośnie do użytko-wania i pielęgnacji wykładziny podłogowej.♦ Mopa parowego nie napełniaj odkamieniaczem,środkami alkoholowymi ani detergentami, gdyżmogą one uszkodzić urządzenie i zagrażają zdro-wiu użytkownika.♦ Gdyby w trakcie czyszczenia parą zadziałałwyłącznik ochrony, natychmiast przerwij pracęi zgłoś się do serwisu (ze względu na niebezpie-czeństwo porażenia prądem elektrycznym).♦ Mop do higienicznego czyszczenia powierzchniwytwarza parę o bardzo wysokiej temperaturze.Dlatego podczas pracy głowica parowa, nakładkaczyszcząca i końcówka do dywanów mogą sięsilnie rozgrzać.♦ Ostrzeżenie! Przy korzystaniu z mopa parowegoi wymianie akcesoriów zakładaj odpowiednie obu-wie. Do tego celu nie nadają się kapcie ani sandały.♦ Podczas pracy pokrywa mopa się nagrzewa.♦ Podczas pracy z mopa może się wydzielać gorącapara.♦ Ostrożnie obchodź się z mopem. NIE DOTYKAJelementów, które podczas pracy się rozgrzewają.♦ Przed otwarciem zbiornika wody wyłącz mopai ustaw go w pionie.♦ Używaj mopa tylko do podłogi. Nie używaj w pozy-cji odwróconej. To urządzenie jest przeznaczonetylko do użytku wewnątrz pomieszczenia oraz dozastosowań domowych, nie przemysłowych.Po użyciu♦ Przed czyszczeniem mopa odczekaj, aż się ochło-dzi, i wyjmij wtyczkę kabla z gniazda sieciowego.♦ Nieużywanego mopa przechowuj w suchym miej-scu.♦ Uniemożliw dzieciom dostęp do przechowywa-nych urządzeń.Kontrola i naprawy♦ Przed wykonaniem jakichkolwiek prac konserwa-cyjnych lub napraw odczekaj, aż mop się ochłodzi,i wyjmij wtyczkę z gniazda sieciowego.♦ Przed użyciem mopa sprawdź, czy nie zawierauszkodzonych elementów. Skontroluj, czy jakieśczęści nie są pęknięte, czy wyłącznik jest sprawnyi czy nie wystąpiły jakieś inne okoliczności, któremogłyby negatywnie wpłynąć na działanie urzą-dzenia.♦ W regularnych odstępach sprawdzaj kabel sie-ciowy, czy nie uległ uszkodzeniu.

Strona: 7

9♦ Nie używaj mopa, gdy jakaś jego część jest nie-sprawna.♦ W razie uszkodzenia jakiejś części zleć naprawęlub wymianę jednemu z naszych autoryzowanychwarsztatów serwisowych.♦ Nigdy nie próbuj usuwania ani wymiany jakich-kolwiek części nieopisanych w tej instrukcji.Bezpieczeństwo innych osób♦ To urządzenie mogą obsługiwać dzieci od lat8 i osoby o ograniczonej sprawności fizycznej,czuciowej lub umysłowej oraz osoby niedo-świadczone przy użytkowaniu mopa, chyba żeznajdują się pod nadzorem odpowiedzialnego zabezpieczeństwo fachowca i rozumieją istniejąceniebezpieczeństwo. Czyszczenie i prace z wodąmogą być przeprowadzane przez dzieci tylko podnadzorem.♦ Pilnuj dzieci, by nie bawiły się tym urządzeniem.Pozostałe zagrożeniaPrzy korzystaniu z elektronarzędzia występują do-datkowe zagrożenia być może nieuwzględnionew przepisach bezpieczeństwa. Z reguły zachodząone w przypadku niewłaściwego lub zbyt długiegoużywania narzędzia.Nawet przy przestrzeganiu odnośnych przepisówbezpieczeństwa i stosowaniu przewidzianych urzą-dzeń zabezpieczających nie da się uniknąć pewnychzagrożeń. Zaliczają się do nich:♦ Obrażenia ciała wskutek dotknięcia obracającychsię/ruchomych elementów.♦ Oparzenia wskutek dotknięcia gorących elemen-tów.♦ Skaleczenia, jakich można doznać przy wymianieelementów lub akcesoriów.♦ Narażenie zdrowia przy dłuższym używaniuurządzenia. W takich sytuacjach rób regularneprzerwy w pracy.Bezpieczeństwo elektryczneOstrzeżenie! Mop musi być uziemiony.Zawsze sprawdzaj, czy wartość napięciapodana na tabliczce znamionowej mopaodpowiada lokalnemu napięciu siecio-wemu.Wtyczka kabla urządzenia musi pasować do gniazdasieciowego i w żadnym wypadku nie wolno jej prze-rabiać. Oryginalne wtyczki i pasujące do nich gniazdazmniejszają ryzyko porażenia prądem elektrycznym.♦ W razie uszkodzenia kabla sieciowego zlećwymianę producentowi lub autoryzowanemuwarsztatowi serwisowemu Black & Decker, bynie narażać się na niebezpieczeństwo porażeniaprądem elektrycznym.Przedłużacz i wyrób klasy 1♦ Gdy urządzenie jest uziemione i jest to wyróbklasy 1, niezbędny jest trójżyłowy kabel zasilający.♦ Przy długości kabla do 30 m nie występują za-uważalne straty mocy.Tabliczki ostrzegawcze na mopieNa mopie umieszczono następujące tabliczki ostrze-gawcze:Ostrzeżenie! By nie narażać się na doznanieurazu, przed użyciem przeczytaj instrukcjęobsługi.Ostrzeżenie! Niebezpieczeństwo oparzenia.Konserwacja i czyszczenieMop sieciowy Black & Decker odznacza się dużątrwałością użytkową i prawie nie wymaga konserwacji.Jednak w celu zapewnienia ciągłej, bezawaryjnej pracyniezbędne jest jego regularne czyszczenie.Ostrzeżenie! Przed rozpoczęciem konserwacji lubczyszczenia mopa wyłącz go i wyjmij wtyczkę kablaz gniazda sieciowego.♦ Systematycznie czyść mopa miękką, wilgotnąszmatą.♦ Trwałe plamy najlepiej jest usunąć łagodnym roz-tworem mydlanym i wilgotną szmatą.Pielęgnacja nakładek czyszczącychNie używaj płynów do płukania tkanin. Przed ponow-nym użyciem nakładki dokładnie ją wysusz.Ostrzeżenie! Przestrzegaj wskazówek dotyczącychczyszczenia wydrukowanych na podkładce czysz-czącej.Ochrona środowiskaSelektywna zbiórka odpadów. Wyrobu tegonie wolno wyrzucać do normalnych śmieciz gospodarstw domowych.Gdy pewnego dnia poczujesz się zmuszony zastą-pić wyrób Black & Decker nowym sprzętem lub niebędziesz go już potrzebować, w trosce o ochronęśrodowiska nie wyrzucaj go do śmieci z gospodarstwdomowych, a jedynie oddaj do specjalistycznego za-kładu utylizacji odpadów.Dzięki selektywnej zbiórce zużytych wyro-bów i opakowań niektóre materiały mogąbyć odzyskane i ponownie wykorzystane.W ten sposób chroni się środowisko natural-ne i zmniejsza popyt na surowce.Stosuj się do lokalnych przepisów, jeżeli wymagająone oddawania zużytych elektrycznych urządzeń po-wszechnego użytku do specjalnych punktów zbior-czych lub zobowiązują sprzedawców do przyjmowaniaich przy zakupie nowego wyrobu.Black & Decker chętnie przyjmuje stare, wyprodukowa-ne przez siebie urządzenia i utylizuje je zgodnie z obo-wiązującymi przepisami. By skorzystać z tej usługi,

Strona: 8

10oddaj zużyty sprzęt do autoryzowanego warsztatu na-prawczego, który prowadzi zbiórkę w naszym imieniu.W instrukcji tej zamieszczono adresy przedstawicielstwhandlowych Black & Decker, które udzielają informacjio warsztatach serwisowych. Ich listę znajdziesz takżew Internecie pod adresem: www. 2helpU. com.

Strona: 9

11Black & DeckerWARUNKI GWARANCJI:Produkty marki Black & Decker reprezentująbardzo wysoką jakość, dlatego oferujemy dlanich korzystne warunki gwarancyjne. Niniejszewarunki gwarancji nie pomniejszają praw klientawynikających z polskich regulacji ustawowychlecz są ich uzupełnieniem. Gwarancja jest ważnana terenie Rzeczpospolitej Polskiej.Black & Decker gwarantuje sprawne działanieproduktu w przypadku postępowania zgodnegoz warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisa-nymi w instrukcji obsługi.Niniejszą gwarancją nie jest objęte dodatkowewyposażenie, jeżeli nie została do niego dołączo-na oddzielna karta gwarancyjna oraz elementywyrobu podlegające naturalnemu zużyciu.1. Niniejszą gwarancją objęte są usterki pro-duktu spowodowane wadami produkcyjnymii wadami materiałowymi.2. Niniejsza gwarancja jest ważna po przedsta-wieniu przez Klienta w Centralnym SerwisieGwarancyjnym reklamowanego produktuoraz łącznie:a) poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;b) ważnego paragonu zakupu z datą sprzedażytaką, jak w karcie gwarancyjnej lub kopiifaktury.3. Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawęurządzenia (wraz z bezpłatną wymianąuszkodzonych części) w okresie 24 miesięcyod daty zakupu.4. Produkt reklamowany musi być:a) dostarczony bezpośrednio do CentralnegoSerwisu Gwarancyjnego wraz z poprawniewypełnioną Kartą Gwarancyjną i ważnymparagonem zakupu (lub kopią faktury) orazszczegółowym opisem uszkodzenia, lubb) przesłany do Centralnego Serwisu Gwaran-cyjnego za pośrednictwem punktu sprzedażywraz z dokumentami wymienionymi powyżej.5. Koszty wysyłki do Centralnego Serwisu Gwa-rancyjnego ponosi Serwis. Wszelkie kosztyzwiązane z zapewnieniem bezpiecznegoopakowania, ubezpieczeniem i innym ryzy-kiem ponosi Klient. W przypadku odrzuceniaroszczenia gwarancyjnego, produkt jest odsy-łany do miejsca nadania na koszt adresata.6. Usterki ujawnione w okresie gwarancji będąusunięte przez Centralny Serwis Gwarancyj-ny w terminie:a) 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktuprzez Centralny Serwis Gwarancyjny;b) termin usunięcia wady (punkt 6a) może byćwydłużony o czas niezbędny do importuniezbędnych części zamiennych.7. Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli:a) Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi napiśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe;b) produkt nie podlega naprawie, tylko wymianiebez dokonywania naprawy.8. O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, możebyć wydany nowy produkt o nie gorszychparametrach.9. Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjne-go odnośnie zasadności zgłaszanych usterekjest decyzją ostateczną.10. Gwarancją nie są objęte:a) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowo-dowane niewłaściwym użytkowaniem lubużywaniem produktu niezgodnie z przezna-czeniem, instrukcją obsługi lub przepisamibezpieczeństwa. W szczególności profe-sjonalne użytkowanie amatorskich narzędziBlack & Decker powoduje utratę gwarancji;b) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowo-dowane przeciążaniem narzędzia, któreprowadzi do uszkodzeń silnika, przekładnilub innych elementów a także stosowa-niem osprzętu innego niż zalecany przezBlack & Decker;c) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywo-łane nimi wady;d) wadliwe działanie lub uszkodzenia na skutekdziałania pożaru, powodzi, czy też innychklęsk żywiołowych, nieprzewidzianych wypad-ków, korozji, normalnego zużycia w eksploata-cji czy też innych czynników zewnętrznych;e) produkty, w których naruszone zostały plom-by gwarancyjne lub, które były naprawianepoza Centralnym Serwisem Gwarancyjnymlub były przerabiane w jakikolwiek sposób;f) osprzęt eksploatacyjny dołączony do urzą-dzenia oraz elementy ulegające naturalnemuzużyciu.11. Centralny Serwis Gwarancyjny, firmy han-dlowe, które sprzedały produkt, nie udzielająupoważnień ani gwarancji innych niż określo-ne w karcie gwarancyjnej. W szczególnościnie obejmują prawa klienta do domaganiasię zwrotu utraconych zysków w związkuz uszkodzeniem produktu.12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani niezawiesza uprawnień kupującego wynikają-cych z niezgodności towaru z umową.Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECHul. Bakaliowa 26, 05-080 Mościskatel. : (22) 862-08-08, (22) 431-05-05faks: (22) 862-08-09zst00223466 - 13-12-2013

Marka:
Black & Decker
Produkt:
Odkurzacze parowe
Model/nazwa:
FSM1620
Typ pliku:
PDF
Dostępny w językach:
Polski

Powiązane produkty Black & Decker FSM1620

Zobacz poniższy poradnik dla Black & Decker PV1205B. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat. com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

MANUALSCAT | PL

Pytania i odpowiedzi

Masz pytanie dotyczące Black & Decker PV1205B, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat. com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji Black & Decker PV1205B. Upewnij się, że opisujesz trudności z Black & Decker PV1205B tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.

Zadaj pytanie o Black & Decker PV1205B

Strona: 1

Powerful Solutions TMwww. blackanddecker. euPV9605(N)PV1205(B)(N)PV1405(N)PV1805(C)(N)505202-76 PLTłumaczenie oryginalnej instrukcji

Strona: 2

5POLSKIZastosowanie zgodne z przeznaczeniemOdkurzacz Dustbuster®firmy Black & Decker jest prze-znaczony do lekkiego sprzątania na sucho. Urządzenieto nie nadaje się do celów profesjonalnych.Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwaOstrzeżenie: Przy korzystaniu z urządzeńsieciowych/ akumulatorowych dokładnie prze-strzegaj wskazówek zawartych w tej instrukcji ipodstawowych przepisów bhp, by zminimalizo-wać ryzyko pożaru, wycieku elektrolitu, czy teżdoznania urazu ciała i szkód rzeczowych.• Przed pierwszym użyciem odkurzacza dokładnieprzeczytaj niniejszą instrukcję.• W instrukcji tej opisano zastosowanie odkurzaczazgodne z przeznaczeniem. Używanie akcesoriówlub przystawek innych, niż zalecane w tej instrukcji,lub obsługiwanie odkurzacza w sposób niezgodny zopisem grozi doznaniem urazu.Używane tutaj wyrażenie „urządzenie” oznacza zarównourządzenie sieciowe (z kablem sieciowym) jak i akumu-latorowe (bez kabla sieciowego).Przechowuj niniejszą instrukcję, by w razie potrzebymóc z niej ponownie skorzystać.Zastosowanie urządzeniaZ urządzeniem zawsze obchodź się ostrożnie• Utrzymuj porządek w miejscu pracy i dobrze jeoświetlaj. Bałagan i niewystarczające oświetleniegrożą wypadkiem.• Używaj urządzenia tylko przy świetle dziennym lubdobrym sztucznym oświetleniu.• Nie używaj urządzenia w otoczeniu zagrożonymwybuchem, gdzie występują palne pary, gazy lubpyły.• Urządzenie nie może być używany przez dzieci aniosoby, które nie zapoznały się z niniejszą instruk-cją.• Nie dopuszczaj dzieci ani zwierząt do obszaru pracy.Nie pozwalaj dzieciom dotykać urządzenia ani kablasieciowego.• Pilnuj, by dzieci, osoby postronne i zwierzęta niezbliżały się do pracującego urządzenia. Mogą oneodwrócić uwagę od wykonywanych czynności, cogrozi wypadkiem.• Urządzenie nie jest zabawką.• Nie zanurzaj urządzenia w wodzie.• Nie próbuj otwierać obudowy. W jej wnętrzu nie mażadnych elementów podlegających konserwacji.Bezpieczeństwo osobiste• Zawsze zachowuj uwagę, koncentruj się na swojejpracy i rozsądnie postępuj z urządzeniem. Nieużywaj go, gdy jesteś zmęczony lub znajdujesz siępod wpływem narkotyków, alkoholu czy też leków.Chwila nieuwagi w czasie pracy grozi bardzo po-ważnymi konsekwencjami.• Stosuj wyposażenie ochronne. Zawsze zakładajokulary ochronne. Odpowiednie wyposażenieochronne, jak maska przeciwpyłowa, obuwie naszorstkiej podeszwie, kask ochronny lub nausznikiochronne, zależnie od rodzaju i zastosowania urzą-dzenia zmniejszają ryzyko doznania urazu.• Unikaj niezamierzonego załączania. Przed przyłą-czeniem urządzenia do sieci lub akumulatora, przeduniesieniem go lub transportem sprawdź, czy jestwyłączony wyłącznik. Przenoszenie urządzenia zpalcem opartym na wyłączniku lub przyłączaniego do źródła zasilania przy włączonym wyłącznikuzwiększa ryzyko wypadku.• Nie pochylaj się za bardzo do przodu! Utrzymujstabilną postawę, by nie stracić równowagi w jakiejśpozycji roboczej. Takie postępowanie umożliwiazachowanie lepszej kontroli nad urządzeniem wnieoczekiwanych sytuacjach.• Zakładaj odpowiednią odzież ochronną. Nie nośluźnej odzieży ani biżuterii. Włosy, odzież i rękawicetrzymaj z dala od ruchomych elementów. Luźnaodzież, biżuteria lub długie włosy mogą zostaćpochwycone przez obracające się części urządze-nia.Obsługa i konserwacja urządzeń• Przed użyciem urządzenia sprawdź, czy nie zawieraono jakichś uszkodzonych elementów. Skontroluj,czy jakieś części nie są pęknięte, czy wyłącznik jestsprawny i czy nie wystąpiły jakieś inne okoliczności,które mogą negatywnie wpłynąć na działanie urzą-dzenia• Nie używaj urządzenia z uszkodzonym wyłącz-nikiem. Urządzenie, które nie daje się normalniezałączać lub wyłączać, jest niebezpieczne i trzebaje naprawić.• Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac nastaw-czych, przed wymianą akcesoriów lub odłożeniemurządzenia zawsze wyjmuj wtyczkę kabla z gniazdasieciowego bądź odłączaj akumulator. Ten środekostrożności zmniejsza ryzyko niezamierzonegouruchomienia urządzenia.• Narzędzia tnące, jeśli stosowane powinny być utrzy-mane w czystości i naostrzone. Zadbane narzędziaz zaostrzonym kantami rzadziej się zacinają i łatwiejje kontrolować przy pracy.• Nie używaj urządzenia, gdy jakaś jego część jestuszkodzona.• W razie uszkodzenia jakiejś części zleć jej naprawęlub wymianę jednemu z naszych autoryzowanychwarsztatów serwisowych.• Nigdy nie próbuj usuwania ani wymiany jakichkol-wiek części nieopisanych w tej instrukcji.Bezpieczeństwo elektryczne• Wtyczka kabla urządzenia musi pasować do gniaz-da sieciowego i w żadnym wypadku nie wolno jejprzerabiać. Gdy urządzenie zawiera uziemienieochronne, nie używaj żadnych wtyczek adaptacyj-nych. Oryginalne wtyczki i pasujące do nich gniazdazmniejszają ryzyko porażenia prądem elektrycz-nym.• Nie wystawiaj urządzenia na działanie deszczu aniwilgoci. Przedostanie się wody do wnętrza obudowy

Strona: 3

6grozi porażeniem prądem elektrycznym.• Ostrożnie obchodź się z kablem. Nigdy nie używajgo do przenoszenia urządzenia ani do wyjmowaniawtyczki z gniazda sieciowego. Chroń kabel przedwysoką temperaturą, olejem, ostrymi krawędziamii ruchomymi elementami. Uszkodzony lub zaplątanykabel może doprowadzić do porażenia prądemelektrycznym.• Przy pracy na wolnym powietrzu stosuj tylko do-puszczone do tego celu przedłużacze. Posługiwaniesię odpowiednimi przedłużaczami zmniejsza ryzykoporażenia prądem elektrycznym.• W razie konieczności użycia urządzenia w wilgotnymotoczeniu zabezpiecz obwód zasilania wyłącznikiemochronnym różnicowo-prądowym. Zastosowanietakiego wyłącznika zmniejsza ryzyko porażeniaprądem elektrycznym.Obsługa i konserwacja urządzeń akumulatorowych• Akumulatory ładuj tylko w ładowarkach przewidzia-nych do tego celu przez producenta. Włożenie doładowarki innego rodzaju akumulatora, niż prze-widziany przez producenta, grozi pożarem grozipożarem.• Stosuj tylko akumulatory przeznaczone do danegorodzaju urządzeń. Stosowanie innych akumulatorówstwarza ryzyko doznania urazu ciała i pożaru.• Wyjęte akumulatory trzymaj z dala od spinaczy biuro-wych, monet, kluczy, gwoździ, śrub i innych małychprzedmiotów metalowych, które mogą spowodowaćzwarcie biegunów. Zwarcie zacisków akumulatoramoże spowodować oparzenia lub pożar.• Z powodu niewłaściwego zastosowania z akumu-latora może wyciekać elektrolit. Nie dotykaj go. Wrazie niezamierzonego kontaktu natychmiast spłuczwodą narażone miejsce. Gdyby elektrolit prysnął woczy, niezwłocznie zgłoś się do lekarza. Wyciekłyelektrolit może spowodować podrażnienie oczu luboparzenia.Po użyciu• Nieużywane urządzenie przechowuj w suchym,dobrze wentylowanym i niedostępnym dla dziecimiejscu.• Uniemożliw dzieciom dostęp do przechowywanychurządzeń.• Przy transportowaniu urządzenia w samochodzieumieść go w bagażniku lub odpowiednim schowku,by nie mógł się przemieścić w razie nagłego hamo-wania lub skrętu.Serwis• Naprawy urządzeń mogą być wykonywane tylkoprzez uprawnionych specjalistów przy użyciuoryginalnych części zamiennych. Jest to istotnymwarunkiem zapewnienia bezpieczeństwa pracy.Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa pracy aku-mulatorów i ładowarekAkumulatory• W żadnym wypadku nie otwieraj akumulatora.• Nie wystawiaj akumulatora na działanie wilgoci.• Chroń akumulator przed wysoką temperaturą.• Nie składuj akumulatora w miejscu, w którym tem-peratura może przekroczyć 40 oC.• Akumulator ładuj tylko w temperaturze otoczeniamiędzy 10 oC i 40 oC.• Akumulator ładuj tylko za pomocą dostarczonejładowarki. Użycie niewłaściwej ładowarki groziporażeniem prądem elektrycznym lub przegrzaniemakumulatora.• Przy utylizacji akumulatorów przestrzegaj wskazó-wek zamieszczonych w punkcie „Ochrona środowi-ska”.• Uważaj, by wskutek przekłucia lub uderzenia nieuszkodzić ani nie zdeformować akumulatora, cogrozi oparzeniem i pożarem.• Nie ładuj uszkodzonych akumulatorów.• W ekstremalnych warunkach zastosowania zakumulatora może wyciekać elektrolit. W razie za-uważenia cieczy na obudowie akumulatora ostrożniezetrzyj ją szmatą. Uważaj, by ciecz nie zanieczyściłaskóry.• Gdyby jednak elektrolit prysnął na skórę lub w oczy,zastosuj się do następującej porady.Uwaga! Elektrolit jest żrący i grozi oparzeniem lubwyrządzeniem szkód rzeczowych. W razie zanieczysz-czenia skóry natychmiast obficie spłucz ją wodą. Przyzaczerwienieniach, bólach lub podrażnieniach zgłoś siędo lekarza. Gdyby roztwór prysnął w oczy, natychmiastprzepłucz je dużą ilością czystej wody i skorzystaj zpomocy lekarskiej.ŁadowarkiŁadowarka może być zasilana prądem o jednym określo-nym napięciu. Zawsze sprawdzaj, czy napięcie sieciowezgadza się z wartością podaną na tabliczce znamionowejładowarki.Uwaga! Nigdy nie przyłączaj urządzenia bezpośredniodo sieci.• Ładowarki Black & Decker używaj tylko do ładowaniaakumulatorów dostarczonych wraz z urządzeniem.Inne akumulatory mogą pęknąć, co grozi wyrządze-niem szkód rzeczowych i osobowych.• Nigdy nie próbuj ładować baterii.• W razie uszkodzenia kabla sieciowego zleć wymianęproducentowi lub autoryzowanemu warsztatowiserwisowemu Black & Decker. Postępowanie wbrewtemu nakazowi naraża użytkownika na niebezpie-czeństwo.• Nie wystawiaj ładowarki na działanie wilgoci.• Nie otwieraj ładowarki.• Nie dokonuj w ładowarce żadnych przeróbek• W czasie ładowania urządzenie/akumulator musisię znajdować w dobrze wentylowanym miejscu.Ładowarka jest podwójnie zaizolowana idlatego żyła uziemiająca nie jest potrzebna.Zawsze sprawdzaj, czy lokalne napięcie sie-ciowe odpowiada wartości podanej na tabliczceznamionowej.

Strona: 4

7W razie uszkodzenia kabla sieciowego zleć wymianęproducentowi lub autoryzowanemu warsztatowi serwi-sowemu Black & Decker. Postępowanie wbrew temunakazowi naraża użytkownika na niebezpieczeństwo.Bezpieczeństwo innych osób• Zabrania się używania odkurzacza przez dziecii osoby o ograniczonej sprawności fizycznej,czuciowej lub umysłowej. To samo dotyczy osóbniedoświadczonych, chyba że znajdują się podnadzorem odpowiedzialnego za bezpieczeństwofachowca.• Pilnuj dzieci, by nie bawiły się tym urządzeniem.Symbole na ładowarceŁadowarka jest podwójnie zaizolowana i dlate-go żyła uziemiająca nie jest konieczna.Bezpieczny transformator separujący. Wyjścietransformatora jest galwanicznie oddzieloneod sieci.Przy zbyt wysokiej temperaturze otoczeniaładowarka automatycznie się wyłącza i nie dajesię już uruchomić. Trzeba ją wówczas odłączyćod sieci i oddać do naprawy w autoryzowanymwarsztacie serwisowym.Ładowarka jest przeznaczona wyłącznie dopracy w zamkniętych pomieszczeniach.Powierzchnie mogą być gorące podczas użyt-kowania jak i podczas schładzania.Elementy odkurzacza1. Rygiel pokrywy pojemnika na śmieci2. Pokrywa pojemnika na śmieci3. Przycisk zwalniający rurę ssącą4. Wyłącznik z 2-stopniowym nastawnikiem prędkościobrotowej5. Pokrętło do czyszczenia filtra6. Wskaźnik ładowania7. Podstawka do ładowania akumulatorów8. Przedłużenie rury ssącej9. Rura ssącaRys. D10. Ssawka szczelinowa (opcja, patrz opakowanie)11. Szczotka do kurzu (mocowana pod spodem odku-rzacza)InstalacjaMocowanie podstawki do ładowania akumulatorówna ścianie (rys. A)Podstawkę można ustawić na stole lub powiesić naścianie. Ten drugi sposób ułatwia przechowywanie iładowanie.Przy montażu na ścianie zastosuj elementy mocująceodpowiednie do rodzaju ściany i o wystarczającejnośności.MontażRegulacja rury ssącej (rys. rys. B i C)• Złożona rura ssąca (9) przylega od spodu doodkurzacza. By ją rozłożyć, zdejmij odkurzacz zpodstawki do ładowania akumulatorów.• Naciśnij przycisk zwalniający (3) i obróć rurę ssącądo żądanej pozycji.• Zwolnij przycisk, by zablokować rurę ssącą w tejpozycji.• Rurę ssącą można przedłużyć. W tym celu wyciągnijprzedłużenie (8) aż do zatrzaśnięcia.• Gdy przedłużenie nie jest potrzebne, naciśnij przy-cisk (13) i wsuń je w rurę ssącą.• Po użyciu odkurzacza i w czasie ładowania ruręssącą powinno się złożyć do pozycji spoczynkowejpod spodem odkurzacza.Zakładanie akcesoriów (rys. D)Modele te są dostarczane z niektórymi lub wszystkimiwymienionymi niżej akcesoriami:• ssawka szczelinowa (10) do trudno dostępnychmiejsc• szczotka (11) do mebli i schodów.By zamocować jakiś element wyposażenia dodatkowego,wykonaj następujące operacje:• Wyjmij odpowiedni element wyposażenia z odku-rzacza.• Nasadź wybrany element na odkurzacz od przo-du.Zastosowanie• Przed pierwszym użyciem odkurzacza naładujakumulator przynajmniej przez 16 godzin.• Gdy odkurzacz nie jest używany, pozostaw go wpodstawce do ładowania akumulatorów.Ładowanie akumulatora (rys. E)• Sprawdź, czy odkurzacz jest wyłączony. Gdywyłącznik jest włączony, akumulator nie będzieładowany.• Umieść odkurzacz w podstawce (7) do ładowania,tak jak pokazano na rysunku.• Przyłącz ładowarkę do gniazda sieciowego. Ew.włącz napięcie.Zapala się wskaźnik ładowania (6).• Pozostaw odkurzacz na przynajmniej 16 godzin ażdo całkowitego naładowania.Podczas ładowania ładowarka może się nagrzewać, alejest to zjawisko normalne i nie świadczy o usterce. Odku-rzacz może pozostawać stale przyłączony do ładowarki.Wskaźnik ładowania (6) świeci się, dopóki odkurzacz jestpołączony z ładowarką przyłączoną do sieci.Uwaga! Nie ładuj akumulatora w temperaturze otoczeniaponiżej 4 °C lub powyżej 40 °C.Załączanie i wyłączanie (rys. F)• By załączyć odkurzacz, przesuń wyłącznik (4) doprzodu do pozycji „1”.• By zwiększyć moc odkurzacza, przesuń wyłącznik(4) do przodu do pozycji „2”.

Strona: 5

8• By wyłączyć odkurzacz, przesuń wyłącznik (4) dotyłu do pozycji „0”.Regulacja siły ssania (rys. G - I)By zapewnić odpowiednią siłę ssania, trzeba regularnieczyścić filtry.• Obróć pokrętło (5) o kilka obrotów, by wytrzepaćkurz zatykający filtry (14 i 15).Czyszczenie i konserwacjaUwaga! Regularnie czyść filtry (14 i 15).Czyszczenie pojemnika na śmieci i filtrów (rys. rys.H - J)Filtry są elementami wielokrotnego użytku i należy jeregularnie czyścić.• Naciśnij rygiel (1) i otwórz pokrywę pojemnika naśmieci (2) (rys. H).• Opróżnij pojemnik na śmieci.• Wyjmij filtry (14 i 15) przez obrócenie ich w lewo(rys. I).• Wyszczotkuj luźny pył z filtrów.• Wymyj filtry w ciepłej wodzie z mydłem (rys. J).• Całkowicie wysusz filtry.• Ponownie załóż filtry (14 i 15) i obróć je w prawo ażdo zatrzaśnięcia w swojej pozycji.• Zamknij pokrywę pojemnika (2). Rygiel (1) musi sięzatrzasnąć z wyraźnie słyszalnym odgłosem.Uwaga! Nigdy nie używaj odkurzacza bez filtrów. Odku-rzanie przebiega sprawnie tylko przy czystych filtrach ipustym pojemniku na śmieci.Wymiana filtrówFiltry należy wymieniać co 6 do 9 miesięcy lub wcześniejw razie zużycia lub uszkodzenia. Filtry wymienne możnanabyć u dilera firmy Black & Decker (numer katalogowyVF50).• Wyjmij stare filtry zgodnie z powyższym opisem.• Załóż nowe filtry zgodnie z powyższym opisem.KonserwacjaUrządzenia sieciowe i akumulatorowe firmy Black &Decker odznaczają się dużą trwałością użytkową i prawienie wymagają konserwacji. Jednak w celu zapewnieniaciągłej, bezawaryjnej pracy niezbędne jest ich regularneczyszczenie.Uwaga! Przed rozpoczęciem konserwacji urządzeńsieciowych lub akumulatorowych wykonaj następująceczynności:• Wyłącz urządzenie i wyjmij wtyczkę kabla z gniazda• Jeżeli jest to urządzenie akumulatorowe, wyłącz jei wyjmij z niego akumulator.• Gdy akumulatora nie da się wyjąć, całkowicie gorozładuj i wyłącz urządzenie.• Zanim zaczniesz czyścić ładowarkę, wyjmij wtyczkękabla z gniazda sieciowego. Ładowarka nie wymagakonserwacji z wyjątkiem regularnego czyszczenia.Systematycznie za pomocą miękkiej szczoteczki lubsuchej szmaty czyść szczeliny wentylacyjne w urządze-niu/ładowarce.Regularnie przecieraj obudowę silnika wilgotną szmatą.Nie używaj do tego celu żadnych ściernych środkówczyszczących ani takich, które zawierają rozpuszczal-niki.Ochrona środowiskaSelektywna zbiórka odpadów. Wyrobu tegonie wolno wyrzucać do normalnych śmieci zgospodarstw domowych.Gdy pewnego dnia poczujesz się zmuszony zastąpićwyrób Black & Decker nowym sprzętem lub nie będzieszgo już potrzebować, w trosce o ochronę środowiskanie wyrzucaj go do śmieci z gospodarstw domowych,a jedynie oddaj do specjalistycznego zakładu utylizacjiodpadów.Dzięki selektywnej zbiórce zużytych wyrobów iopakowań niektóre materiały mogą być odzy-skane i ponownie wykorzystane. W ten sposóbchroni się środowisko naturalne i zmniejszapopyt na surowceStosuj się do lokalnych przepisów, jeżeli wymagają oneoddawania zużytych elektrycznych urządzeń powszech-nego użytku do specjalnych punktów zbiorczych lubzobowiązują sprzedawców do przyjmowania ich przyzakupie nowego wyrobu.Firma Black & Decker chętnie przyjmuje stare,wyprodukowane przez siebie urządzenia i utylizuje jezgodnie z obowiązującymi przepisami. By skorzystaćz tej usługi, oddaj zużyty sprzęt do autoryzowanegowarsztatu naprawczego, który prowadzi zbiórkę wnaszym imieniu.W instrukcji tej zamieszczono adresy przedstawicielstwhandlowych firmy Black & Decker, które udzielają infor-macji o warsztatach serwisowych. Ich listę znajdziesztakże w Internecie pod adresem: www. 2helpU. com.

Strona: 6

9Dane technicznePV9605 - H1 PV1205 - H1PV9605N - H1 PV1205B - H1PV1205N - H1PV1205BN - H1Napięcie Vdc9, 6 12, 0Masa kg 1, 5 1, 6PV1405 - H1 PV1805 - H1PV1405N - H1 PV1805N - H1PV1805CN - H114, 4 18, 0Masa kg 1, 7 1, 9ŁadowarkaNapięcie sieciowe Vac230Przybliżony czas ładowania h 16Masa kg 0, 5Ochrona patentowa i wzoru zdobniczegoEuropejskie zgłoszenie patentowe nr EP 05255024. 1Numery rejestracyjne wzoru zdobniczego w Unii Europej-skiej: 423322-0001, 423322-0002 i 423322-0003

Strona: 7

10zst00120609 - 28-01-20107. Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli:a) Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi napiśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe;b) produkt nie podlega naprawie, tylko wymianiebez dokonywania naprawy.8. O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, możebyć wydany nowy produkt o nie gorszychparametrach.9. Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjne-go odnośnie zasadności zgłaszanych usterekjest decyzją ostateczną.10. Gwarancją nie są objęte:a) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowo-dowane niewłaściwym użytkowaniem lubużywaniem produktu niezgodnie z przezna-czeniem, instrukcją obsługi lub przepisamibezpieczeństwa. W szczególności profe-sjonalne użytkowanie amatorskich narzędziBlack & Decker powoduje utratę gwarancji;b) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowo-dowane przeciążaniem narzędzia, któreprowadzi do uszkodzeń silnika, przekładnilub innych elementów a także stosowa-niem osprzętu innego niż zalecany przezBlack & Decker;c) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywo-łane nimi wady;d) wadliwe działanie lub uszkodzenia na skutekdziałania pożaru, powodzi, czy też innychklęsk żywiołowych, nieprzewidzianychwypadków, korozji, normalnego zużyciaw eksploatacji czy też innych czynnikówzewnętrznych;e) produkty, w których naruszone zostały plom-by gwarancyjne lub, które były naprawianepoza Centralnym Serwisem Gwarancyjnymlub były przerabiane w jakikolwiek sposób;f) osprzęt eksploatacyjny dołączony do urzą-dzenia oraz elementy ulegające naturalnemuzużyciu.11. Centralny Serwis Gwarancyjny, firmy han-dlowe, które sprzedały produkt, nie udzielająupoważnień ani gwarancji innych niż określo-ne w karcie gwarancyjnej. W szczególnościnie obejmują prawa klienta do domaganiasię zwrotu utraconych zysków w związkuz uszkodzeniem produktu.12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani niezawiesza uprawnień kupującego wynikają-cych z niezgodności towaru z umową.Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECHul. Obozowa 61, 01-418 Warszawatel. : (22) 862-08-08, fax: (22) 862-08-09Black & DeckerWarunki gwarancji:Gwarantujemy sprawne działanie produktu, zgod-nie z warunkami techniczno-eksploatacyjnymiopisanymi w instrukcji obsługi. Niniejszą gwa-rancją nie jest objęte dodatkowe wyposażenie,jeżeli nie została do niego dołączona oddzielnakarta gwarancyjna oraz elementy podlegającenaturalnemu zużyciu.1. Niniejszą gwarancją objęte są usterki pro-duktu spowodowane wadami produkcyjnymii wadami materiałowymi.2. Niniejsza gwarancja jest ważna po przedsta-wieniu przez Klienta w Centralnym SerwisieGwarancyjnym reklamowanego produktuoraz łącznie:a) poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;b) ważnego paragonu zakupu z datą sprzedażytaką, jak w karcie gwarancyjnej lub kopiifaktury.3. Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawęurządzenia (wraz z bezpłatną wymianąuszkodzonych części) w okresie 24 miesięcyod daty zakupu.4. Produkt reklamowany musi być:a) dostarczony bezpośrednio do CentralnegoSerwisu Gwarancyjnego wraz z poprawniewypełnioną Kartą Gwarancyjną i ważnymparagonem zakupu (lub kopią faktury) orazszczegółowym opisem uszkodzenia, lubb) przesłany do Centralnego Serwisu Gwaran-cyjnego za pośrednictwem punktu sprzedażywraz z dokumentami wymienionymi powy-żej.5. Koszty wysyłki do Centralnego SerwisuGwarancyjnego ponosi Black & Decker.Wszelkie koszty związane z zapewnieniembezpiecznego opakowania, ubezpieczeniemi innym ryzykiem ponosi Klient. W przypad-ku odrzucenia roszczenia gwarancyjnego,produkt jest odsyłany do miejsca nadania nakoszt adresata.6. Usterki ujawnione w okresie gwarancji będąusunięte przez Centralny Serwis Gwarancyj-ny w terminie:a) 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktuprzez Centralny Serwis Gwarancyjny;b) termin usunięcia wady (punkt 6a) może byćwydłużony o czas niezbędny do importuniezbędnych części zamiennych.

Marka:
Black & Decker
Produkt:
Odkurzacze
Model/nazwa:
PV1205B
Typ pliku:
PDF
Dostępny w językach:
Polski

Powiązane produkty Black & Decker PV1205B

Instrukcja obsługi i instrukcje bezpieczeństwa Black And Decker Vm425

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja obsługi i instrukcje bezpieczeństwa Black And Decker Vm425

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja obsługi i instrukcje bezpieczeństwa Black And Decker Vm425