Instrukcja obsługi interfejsu Ge Gdsc3

Ge Gdsc3 to nowy interfejs programowy dla zaawansowanych użytkowników. Interfejs ten zapewnia łatwy dostęp do funkcji sterowania i monitorowania układów Ge, co pozwala w pełni wykorzystać jego moc. Instrukcja obsługi interfejsu Ge Gdsc3 oferuje szczegółowe informacje na temat konfiguracji, instalacji, programowania i działania układów Ge. Instrukcja obsługi zawiera również informacje o kodach błędów, wskazówkach dotyczących bezpieczeństwa i czynnościach konserwacyjnych. Pozwala to użytkownikom na maksymalne wykorzystanie potencjału układów Ge. Interfejs Ge Gdsc3 to niezawodny i wszechstronny interfejs, który może być wykorzystywany do wielu różnych zadań.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja obsługi interfejsu Ge Gdsc3

Instrukcja Obsugi - Ponad 450 000 instrukcji: Pobierz bezpłatne instrukcje PDF na Instrukcja Obsługi

 • Odnaleźćbezpłatne podręczniki użytkownika
 • Rozwiązaćproblemy z obsługą produktuZapiszszczegóły Produktu

Instrukcja techniczna G-3 – standard techniczny w geodezji w Polsce, obowiązujący na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 (Dz. U. Nr 30, poz. 297)[1], zbiór wytycznych dotyczących geodezyjnej obsługi inwestycji[2] wprowadzony zarządzeniem Prezesa Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii z 11 kwietnia 1980 w sprawie stosowania instrukcji technicznej G-3 "Geodezyjna obsługa inwestycji"[3]. Ostatnim wydaniem jest wydanie V z 1988 opracowane w Instytucie Geodezji i Kartografii przez Bogdana Neya, Wojciecha Janusza, Krzysztofa Kuczerę zgodnie z zaleceniami Biura Rozwoju Nauki i Techniki Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii reprezentowanego przez Edwarda Jarosińskiego[2]. W związku z wprowadzeniem ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej z 4 marca 2010 roku, standardy techniczne jako przepisy wykonawcze zachowują moc do 8 czerwca 2012 roku[4].

Instrukcja G-3 zawiera przepisy techniczne regulujące postępowanie przy wykonywaniu prac geodezyjnych na etapach studiów przedprojektowych, opracowywania założeń techniczno-ekonomicznych projektowania technicznego i realizacji inwestycji oraz przy wykonywaniu geodezyjnych pomiarów obiektów w czasie ich eksploatacji[2].

W szczególności przepisy instrukcji dotyczą prac geodezyjnych dla potrzeb budownictwa ogólnego, budownictwa przemysłowego (zakłady przemysłowe i pojedyncze obiekty przemysłowe), komunikacji (koleje, drogi, ulice, place, tunele, mosty, wiadukty, lotniska, drogi wodne, porty morskie i rzeczne), urządzeń inżynieryjnych (przewody podziemne, naziemne i napowietrzne oraz urządzenia im towarzyszące), budownictwa wodnego oraz obiektów sportowych i rekreacyjnych. Przepisy zostały podzielone na poszczególne rodzaje asortymentowe:

 • mapy, materiały fotogrametryczne i dane numeryczne
 • osnowy realizacyjne
 • nowe i uzupełniające pomiary sytuacyjno-wysokościowe dla potrzeb studialnych i projektowych
 • wytyczanie obiektów
 • obsługa geodezyjna budowy i montażu
 • pomiary powykonawcze wybudowanych obiektów i urządzeń
 • pomiary inwentaryzacyjne w czasie eksploatacji obiektów
 • pomiary przemieszczeń oraz pomiary kontrolne w czasie eksploatacji obiektów[2]

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

 • Standardy techniczne dotyczące geodezji w Polsce

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Dz. z 1999 r. nr 30, poz. 297
 2. a b c d Instrukcja techniczna G-3. Warszawa: GUGiK, 1988.
 3. na podstawie art. 8 ust. 1 dekretu z 13 czerwca 1956 o państwowej służbie geodezyjnej i kartograficznej (Dz. nr 25, poz. 115) w związku z § 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z 20 lutego 1975 w sprawie rodzajów i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych i czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. nr 8, poz. 47) oraz zarządzenia nr 39 Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z 12 grudnia 1972 w sprawie uprawnień Prezesa Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii (Dz. Urz. GUGiK nr 8, poz.32)
 4. Dz. z 2021 r. poz. 214
 • p
 • d
 • e

Aplikacja Guides


Instrukcja obsługi na smartfona i tablet.

Instrukcje obsługi Mercedes-Benz na smartfona i tablet: aplikacja Guides Mercedes-Benz udostępnia na smartfonie lub tablecie funkcje wyszukiwania instrukcji dotyczących Twojego pojazdu oraz użyteczne wskazówki, m. in. na temat pomocy w razie awarii. Obecnie instrukcje obsługi nie są dostępne dla wszystkich klas pojazdów.

Instrukcja obsługi online

Wszystkie informacje na temat bezpiecznej obsługi. Także dla starszych modeli.

Poznać funkcje, zrozumieć obsługę, zdobyć doświadczenie: instrukcja obsługi online umożliwia interaktywny dostęp do różnorodnych informacji na temat Twojego samochodu. Poznaj istotne i interesujące szczegóły za pomocą tekstu, obrazu i przejrzystej animacji.

Mercedes me Adapter

Raz, dwa, trzy, połączony.

W ten sposób uruchomisz Mercedes me Adapter.

W ten sposób uruchomisz Mercedes me Adapter.

Niezależnie od tego, czy chcesz uruchomić Mercedes me Adapter po raz pierwszy lub szukasz pomocy w przypadku ponownego uruchomienia, np. po przeglądzie: nasza szczegółowa instrukcja krok po kroku pokaże Ci, jak w ciągu kilku minut połączyć się z Twoim Mercedesem.

Instrukcja obsługi interfejsu Ge Gdsc3

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja obsługi interfejsu Ge Gdsc3

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja obsługi interfejsu Ge Gdsc3