Ogólna instrukcja instalacji Fujitsu Ab A36

Instalacja Fujitsu AB A36 jest łatwa i wygodna. Przed rozpoczęciem instalacji należy upewnić się, że używany system operacyjny jest w wersji, która jest kompatybilna z Fujitsu AB A36. Następnie należy zainstalować sterownik Fujitsu AB A36, który jest dostępny na stronie internetowej producenta. Po zakończeniu instalacji sterownika należy zainstalować program Fujitsu AB A36 i dokonać konfiguracji wszystkich ustawień. Po dokonaniu konfiguracji należy uruchomić program Fujitsu AB A36, a następnie podłączyć urządzenie do komputera. Po podłączeniu urządzenia do komputera system powinien automatycznie wykryć i zainstalować sterowniki. Po zakończeniu instalacji sterowników, urządzenie jest gotowe do użytku.

Ostatnia aktualizacja: Ogólna instrukcja instalacji Fujitsu Ab A36

Są zawsze włączone, ponieważ umożliwiają podstawowe działanie strony. Są to między innymi pliki cookie pozwalające pamiętać użytkownika w ciągu jednej sesji lub, zależnie od wybranych opcji, z sesji na sesję. Ich zadaniem jest umożliwienie działania koszyka i procesu realizacji zamówienia, a także pomoc w rozwiązywaniu problemów z zabezpieczeniami i w przestrzeganiu przepisów.

Pliki cookies związane z funkcjami społecznościowymi pozwalają łączyć się z serwisami społecznościowymi i udostępniać w nich treści z witryny znaki24. pl. Pliki cookie związane z treściami reklamowymi (należące do stron trzecich) gromadzą informacje, dzięki którym reklamy zarówno na stronie znaki24. pl jak i poza nią są zgodne z zainteresowaniami użytkowników. W niektórych przypadkach te pliki cookie wykorzystywane są do przetwarzania danych osobowych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych można znaleźć w polityce prywatności. Wyłączenie tych plików cookie może spowodować wyświetlanie reklam niezgodnych z zainteresowaniami użytkownika. Mogą też wystąpić błędy podczas łączenia się z serwisami Facebook, Twitter lub innymi serwisami społecznościowymi oraz podczas udostępniania treści w serwisach społecznościowych.

1. Zasady budowy, działania oraz warunki techniczne obsługi urządzeń, instalacji i sieci

1. 1 Ogólna charakterystyka przepisów i norm dotyczących budowy urządzeń, instalacji

i sieci elektroenergetycznych.

1. 2 Zasady budowy i działania urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych:

a) urządzeń, maszyn elektrycznych,

b) układy sieciowe,

c) sieci (linie) kablowe, napowietrzne. 3. Parametry techniczne eksploatowanych urządzeń (typ, rodzaj, moc, napięcie itp. ). 4. Dobór urządzeń, aparatury i osprzętu do warunków środowiskowych. Stopnie ochrony –zapewniane przez obudowy. 5. Zasady wyposażania urządzeń w aparaturę kontrolno-pomiarową, regulacyjną, automatykę oraz zabezpieczenia. Rodzaje

i rola zabezpieczeń. 6. Ochrona przeciwporażeniowa – techniczne środki ochrony. Ochrona przed dotykiem bezpośrednim. Ochrona przy

uszkodzeniu. Napięcia bezpieczne. Klasy ochronności urządzeń. 7. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi i łączeniowymi. 8. Umiejętność posługiwania się dokumentacją techniczną. 9. Urządzenia i instalacje elektryczne w obszarach (strefach) zagrożenia wybuchem.

2. Zasady eksploatacji oraz instrukcje eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci

2. 1. Znajomość instrukcji eksploatacji w zakresie wykonywanych czynności. 2. Czynności związane z uruchamianiem, obsługą w czasie normalnej pracy i zatrzymaniem urządzenia

elektroenergetycznego. Zasady postępowania w razie awarii oraz zakłóceń w pracy urządzenia. Terminy i zakresy przeprowadzania oględzin, przeglądów, remontów oraz prób i pomiarów. Wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych dla danego rodzaju urządzeń

energetycznych, oraz wymagania kwalifikacyjne osób zajmujących się eksploatacją danego urządzenia. Zasady uruchamiania lub nakaz zatrzymania pracy urządzeń i instalacji elektroenergetycznych. Zasady odstawienia urządzeń i instalacji z ruchu.

3. Zasady i warunki wykonywania prac kontrolno - pomiarowych i montażowych

3. Przygotowanie i przeprowadzanie prac kontrolno pomiarowych. Zasady i warunki wykonywania pomiarów eksploatacyjnych w zakresie:

podstawowych wielkości elektrycznych: prądu, napięcia i rezystancji,

poboru mocy, zużycia energii elektrycznej i współczynnika mocy,

skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,

ochrony odgromowej sieci, budynków i budowli.

3. Zasady i metody wykonywania badań poszczególnych rodzajów urządzeń elektrycznych.. Badania i pomiary (odbiorcze,

okresowe) jako ocena stanu technicznego urządzeń, instalacji i sieci:

Pomiary rezystancji izolacji.

Pomiar impedancji pętli zwarciowej.

Pomiary rezystancji uziemień. Metody badań i charakterystyka przyrządów pomiarowych – znaczenie zakresu pomiarowego. Sporządzenie protokołu z badań i pomiarów. Zasady i warunki wykonywania prac montażowych urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych.

4. Zasady i wymagania bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej oraz umiejętności udzielania pierwszej

pomocy

4. Obowiązki pracowników w zakresie BHP. Znajomość zagrożeń występujących na stanowisku pracy.

Systemy split

Systemy multi-split

Systemy AIRSTAGE™ VRF

Wentylacja

Systemy WATERSTAGE™ ATW

Ogólny katalog klimatyzatorów

 • KATALOG PRODUKTÓW 2022 (PDF: 87 633 KB)
Pobieranie dokumentu

Aby wyszukać dokumenty do pobrania, należy kliknąć poniższe łącze.

 • Wyszukiwanie dokumentów
 • Typ dokumentu

 • Instrukcje obsługi
 • Instrukcje instalacji
 • Deklaracja UE
 • Etykiety energetyczne (Europa/Turcja)
 • Karty produktu (ErP)
 • Arkusze informacyjne (ErP)
 • Etykiety i karty opakowania (ErP)
 • W przypadku wszelkich możliwych kombinacji modeli multi-split należy korzystać z dostępnego poniżej generatora etykiet energetycznych. com/pl/support/downloads/erp/energy-label-generator/index. html">Generator etykiet energetycznych (wersja anglojęzyczna)Listy gazów F-GAS

  Listy gazów F-GAS są dostępne zgodnie z rozporządzeniem F-GAS, 517/2014/UE

  [19 maj 2022 r., wersja zaktualizowana]

 • Pobieranie list gazów F-GAS (XLS: 55 KB)
 • Ogólna instrukcja instalacji Fujitsu Ab A36

  Bezpośredni link do pobrania Ogólna instrukcja instalacji Fujitsu Ab A36

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Ogólna instrukcja instalacji Fujitsu Ab A36