Podręcznik konfiguracji oprogramowania Cisco 3945

Podręcznik konfiguracji oprogramowania Cisco 3945 jest oficjalnym dokumentem pomocy technicznej zaprojektowanym do pomocy klientom w konfigurowaniu, administracji i utrzymaniu produktów i oprogramowania Cisco. Zawiera szczegółowe informacje o konfiguracji i ustawieniach produktu oraz instrukcje dotyczące wykonywania najczęściej wykonywanych zadań. Obejmuje również informacje o instalacji i konfiguracji systemu operacyjnego, a także ważne informacje bezpieczeństwa i wskazówki dotyczące działań zapobiegawczych. Podręcznik konfiguracji oprogramowania Cisco 3945 stanowi doskonałe źródło informacji na temat konfigurowania, administracji i utrzymywania produktu Cisco.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik konfiguracji oprogramowania Cisco 3945

Jeśli jesteś zainteresowany, pod tym linkiem znajdziesz nagraną konfigurację:

CISCO – podstawowa konfiguracja Routera

Kilka kroków do podstawowej konfiguracji routera Cisco

Konfigurowanie podstawowe będzie opierać się na kilku zadaniach:

– zabezpieczenie (Enable i Privilege Exec Mode),

– zapisanie konfiguracji

– ustawienie (hostaname, banneru dla loginu),

– konfiguracja (interfejsów FastEthernet oraz Serialowego),

– włączenie dostępu Telnet,

– kilka innych zadań

Główne tryby poleceń w oprogramowaniu CISCO IOS:

– Tryb EXEC użytkownika

– Uprzywilejowany tryb EXEC

– Tryb konfiguracji globalnej

– Tryb konfiguracji interfejsu

– Tryb konfiguracji interfejsu pomocniczego

– Tryb konfiguracji

– Tryb ROM Monitor

Topologia, która będzie wykorzystana w zadaniu

Rozpoczęcie konfiguracji – wejście do trybu globalnego:

Router>enRouter#configure terminalEnter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.Router(config)#

Zmiana domyślnej nazwy routera

Komenda, która zmienia nazwę routera z domyślnej jest krótka – polecenie brzmi hostname

Router(config)#hostname TEST

Wprowadzenie hasła na routerze

Zadanie będzie opierać się na zabezpieczeniu linii portu konsoli celem bezpieczeństwa. Ustawienie hasła na routerze:

TEST(config)#line console 0TEST(config-line)#password testTEST(config-line)#login

Powrót do tryby konsolowego – celem przetestowania hasła:

Sprawdzenie poprawności wprowadzenia hasła:

Dwa razy wprowadzane hasło nieprawidłowe – niemożliwe było zalogowanie się, trzecia próba pomyślna

Wykorzystanie bezpiecznego portu pomocniczego:

Przy jego wykorzystaniu posiada się zdalny dostęp do routera. Z pomocą tego portu da się podłączyć modem.

TEST(config)#line aux 0TEST(config-line)#password test1

Włączenie dostępu telnet na routerze Cisco

Od tego jak dużą liczbę połączeń VTY będzie obsługiwać urządzenie zależne jest od wersji oprogramowania IOS. Standardowa liczba jest w zakresie od 5 do 1000. Mówiąc o VTY(wirtualnych liniach) ma się na myśli nie tylko telnet, a także SSH. Ustawienia fabryczne mają uruchomione pięć połączeń VTY. Celem podłączenia wymagane jest hasło.

Bezpieczny tryb wykonywania uprawnień z wykorzystaniem hasła

Dodatkowo z liniami dostępu jesteśmy w stanie zabezpieczyć tryb uprawnień exec. Służą do tego dwie komendy:

1 enable password Privilege_EXEC_password2 enable secret Privilege_EXEC_password

Zarówna pierwsze i drugie polecenie skonfigurują hasło w trybie uprawnień EXEC. Jest między nimi różnica. Komenda enable password zapisze hasło jako zwykły tekst, natomiast enable secret zapisze go w formacie szyfrowania.

Dwa rodzaje banerów

– Baner MOTD będzie się pojawiać przed zalogowaniem (celem wpisania tekstu należy wprowadzić &), do jego zakończenia (także wpisać trzeba &)

– Baner EXEC będzie się pojawiać po procesie uwierzytelniania i przed trybem EXEC

Przydatna funkcja do zbędnego przeszukiwana domeny

Fabrycznie routery mają konfigurację do rozwiązywania każdego słowa jakie nie jest komendą. W pierwszej kolejności sprawdzana jest statyczna tablica DNS celem odnalezienia wpisu. Kiedy jej nie będzie nastąpi próba połączenia z serwerem DNS pod IP 255. 255. Wiedząc iż serwer DNS będzie niepotrzebny warto go wyłączyć zaoszczędzając sobie trochę czasu wprowadzając błędną komendę. Polecenie, które będzie temu służyć:

no ip domain-lookup

Podstawowa konfiguracja interfejsu szeregowego na Routerze

Komendy jakie będą tu użyte dotyczą przypisania adresu IP do interfejsu, a później jego uruchomienie

Konfiguracja trybu FastEthernet w routerze

Komendy, które będą tu użyte dotyczą przypisania do interfejsu FastEthernet adresu IP a później uruchomienie go

Zapisanie konfiguracji

Router swoją konfigurację przechowuję w pamięci RAM. Wszystkie ustawienia jakie zostały wprowadzone bez ich zapisania zostaną stracone. Celem ich zachowania należy wykorzystać komendę:

copy running-config startup-config


Chciałbyś zobaczyć, jak wygląda konfiguracja w przypadku routera MikroTik? Zobacz na Mikrotikon


Proces podłączenia do systemu CEPiK 2. 0 może zająć kilka tygodni, dlatego należy pamiętać, aby rozpocząć ubieganie się o dostęp z odpowiednim wyprzedzeniem.

Dostęp do systemu CEPiK 2. 0 wiąże się ze spełnieniem następujących warunków przez stację kontroli pojazdów:

 • posiadanie identyfikatora SKP;
 • stacja robocza z dostępem do Internetu;
 • oprogramowanie SKP;
 • oprogramowanie VPN;
 • certyfikat VPN;
 • certyfikat SSL dla karty kryptograficznej.

Posiadanie identyfikatora SKP
Aby rozpocząć proces ubiegania się o dostęp do systemu CEPiK 2. 0 należy zwrócić się do właściwego ze względu na miejsce przeprowadzania badań technicznych, starosty/prezydenta miasta z wnioskiem o wpisanie do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów. Na zaświadczeniu potwierdzającym wpis będzie widniał kod rozpoznawczy stacji, którym to będzie niezbędny w celu jej identyfikacji w dalszych etapach podłączania do systemu CEPiK 2. 0.

Stacja robocza z dostępem do Internetu do komunikacji z systemem CEPiK 2. 0 SKP musi posiadać połączenie z siecią publiczną Internet. Komunikacja z systemem CEPiK 2. 0 jest realizowana on-line, w trakcie procesu przeprowadzania badania technicznego. Zaleca się, aby połączenie z siecią Internet miało przepustowość nie mniejszą niż 0, 5 Mb/s.

Oprogramowanie SKP
Każda SKP musi posiadać oprogramowanie wspierające prowadzenie SKP i przeprowadzanie badań technicznych, które jest zintegrowane z systemem CEPiK 2. Integrację oprogramowania SKP z systemem CEPiK 2. 0 realizuje producent tego oprogramowania.

Oprogramowanie VPN
Do uruchomienia komunikacji VPN z systemem CEPiK 2. 0 SKP potrzebuje oprogramowania Cisco VPN Client oraz Cisco AnyConnect.

Instrukcje instalacji i konfiguracji oprogramowania Cisco VPN Client oraz Cisco AnyConnect oraz samo oprogramowanie niezbędne do zestawienia połączeń VPN, są dostępne w sekcji „Dokumenty do pobrania”.

SKP może zastosować inne oprogramowanie do zestawiania połączeń VPN, przy czym oprogramowanie musi być kompatybilne z rozwiązaniami Cisco ASA 55xx.

Service Desk CEPiK 2. 0 będzie wspierał wyłącznie instalację i konfigurację Oprogramowania Cisco VPN Client lub Cisco AnyConnect. Każde inne oprogramowanie lub rozwiązania sprzętowe SKP wykorzystuje na własną odpowiedzialność – Service Desk CEPiK 2. 0 nie będzie przyjmował i obsługiwał tego typu zgłoszeń.

Certyfikat VPN
Certyfikat VPN służy do zestawienia bezpiecznego połączenia VPN IPSec z systemem CEPiK 2. Certyfikat VPN jest wydawany na podstawie wniosku certyfikacyjnego, w postaci pliku w formacie PKCS#12.

W celu uzyskania certyfikatu VPN każda Stacja Kontroli Pojazdów musi wystąpić do Ministerstwa Cyfryzacji z wnioskiem certyfikacyjnym.

Sposób wnioskowania o Certyfikat VPN:


PRZYGOTOWANIE WNIOSKU CERTYFIKACYJNEGO

a) SKP wchodzi na stronę www. cepik. gov. pl i wybiera z menu „Dla podmiotów uprawnionych”, następnie "Informacje szczegółowe o certyfikatach dla SKP"

b) SKP zapoznaje się z informacjami dostępnymi na stronie i przechodzi do linku „WYPEŁNIJ WNIOSEK”.

c) SKP wybiera z listy rozwijanej pozycję „Stacja Kontroli Pojazdów”.

d) SKP wybiera z listy dostępnych formularzy „Wniosek o wydanie certyfikatu dla urządzeń (VPN, PKCS 12)”.

e) SKP wypełnia wybrany formularz wniosku o certyfikat VPN wskazując jako podstawę prawną art. 80 ba ust. 1 pkt 6 prawo o ruchu drogowym

f) SKP drukuje i podpisuje wypełniony wniosek.

g) SKP wysyła wniosek certyfikacyjny na adres:

Centralny Ośrodek Informatyki
z dopiskiem: WNIOSEK VPN do CEPiK 2. 0
ul. Gdańska 47/49
90-729 Łódź

lub na skrzynkę epuap /coi/Cepikcert wg "Instrukcji adresowania pism w systemie ePUAP Cepikcert".

UZYSKANIE CERTYFIKATU
SKP, po otrzymaniu wiadomości na adres e-mail wskazany we wniosku certyfikacyjnym postępuje zgodnie z zawartą w tej wiadomości instrukcją w celu uzyskania klucza prywatnego i certyfikatu do pliku PKCS#12.

SKP importuje certyfikat do Oprogramowania VPN.

Certyfikat SSL dla karty kryptograficznej
Potwierdza bezpieczeństwo szyfrowania danych przesyłanych pomiędzy SKP (użytkownikiem) a SI CEPiK 2. 0 (serwerem).

Sposób wnioskowania o certyfikat dla karty kryptograficznej:

1. Wniosek o wydanie certyfikatu dla operatora (w pliku)

2. Wniosek o wydanie certyfikatu dla operatora (na kartę)

PRZYGOTOWANIE WNIOSKU CERTYFIKACYJNEGO operatora (w pliku)

b) SKP zapoznaje się z informacjami dostępnymi na stronie i przechodzi do linku „WYPEŁNIJ WNIOSEK”.

d) SKP wybiera z listy dostępnych formularzy „WNIOSEK O WYDANIE CERTYFIKATU DLA OPERATORA (W PLIKU)”.

e) SKP wypełnia formularz wniosku o certyfikat SSL wskazując jako podstawę prawną art. 1 pkt 6 prawo o ruchu drogowym.

z dopiskiem: WNIOSEK SSL do CEPiK 2. 0

h) SKP wysyła zgłoszenie certyfikacyjne w formacie PKCS#10 (tzw. CSR)** wygenerowane zgodnie z instrukcją obsługi danej karty kryptograficznej na adres cc. pl.

WAŻNE! SKP nie wysyła do Centrum Certyfikacji dla SI CEPiK 2. 0 kart kryptograficznych!

SKP w ślad za wnioskiem wysyła na adres e-mail:  zgłoszenie certyfikacyjne w formacie PKCS#10 (tzw. CSR) wygenerowane zgodnie z instrukcją obsługi danej karty kryptograficznej.

Proszę pamiętać, iż w ramach Polityki Certyfikacji dla Operatorów CEPiK 2. 0 dopuszcza się wystawianie Subskrybentom tylko certyfikatów kluczy publicznych przeznaczonych do stosowania w algorytmie RSA 2048 bitów.

Instrukcje do obsługi karty kryptograficznej, zakupionej przez użytkownika są dostępne bezpośrednio w oprogramowaniu do obsługi danej karty dostarczonej przez producenta lub na stronach internetowych producentów kart kryptograficznych.

Zgłoszenie certyfikacyjne (CSR) musi zostać wysłane z maila, który został wpisany we wniosku. W temacie maila SKP wpisuje swój identyfikator. Np. Zgłoszenie certyfikacyjne XX/012/P.

UZYSKANIE CERTYFIKATU
SKP, po otrzymaniu wiadomości na adres e-mail wskazany we wniosku certyfikacyjnym postępuje zgodnie z zawartą w tej wiadomości instrukcją i importuje certyfikat na kartę kryptograficzną.

PRZYGOTOWANIE WNIOSKU CERTYFIKACYJNEGO operatora (na kartę)

c) SKP wybiera z listy dostępnych formularzy „WNIOSEK O WYDANIE CERTYFIKATU DLA OPERATORA (na kartę)”.

d) SKP wypełnia formularz wniosku o certyfikat SSL wskazując jako podstawę prawną art. 1 pkt 6 prawo o ruchu drogowym

e) SKP drukuje i podpisuje wypełniony wniosek.

f) SKP wysyła wniosek certyfikacyjny na adres:

WAŻNE! Do wniosku o certyfikat dla operatora (na kartę) - nie wysyła się kart kryptograficznych!!!!

Po spełnieniu tych warunków powinno zostać nawiązane połączenie z systemem CEPiK 2. 0

Jeżeli SKP wykonywała badania w okresie certyfikacji, to po jego zakończeniu musi przekazać do SI CEPiK 2. 0 wyniki tych badań.

PAMIĘTAJ! Wnioski o certyfikat VPN i SSL przesyłaj na wskazany wyżej adres listem poleconym priorytetem lub kurierem – chodzi o to, żeby maksymalnie skrócić czas między podpisaniem wniosku a jego dostarczeniem do Centrum Certyfikacji.

Orientacyjny czas realizacji wniosku to do 30 dni kalendarzowych od momentu wpływu wniosku do Ministerstwa Cyfryzacji.

W czasie oczekiwania na rozpatrzenie wniosków regularnie sprawdzaj swój adres email podany we wniosku o wydanie certyfikatu, zwłaszcza foldery do których trafia SPAM.

Wniosek może zostać zweryfikowany negatywnie, dzieje się tak w następujących przypadkach:

 • SKP, która złożyła wniosek nie została wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów prowadzoną przez właściwego starostę/ prezydenta miasta – wówczas wniosek jest odrzucany i proces zostaje zakończony.
 • Wniosek zawiera błędy lub braki formalne – wówczas pracownicy Centrum Certyfikacji kontaktują się z SKP za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie i informują o potrzebie uzupełnienia danych lub ponownego złożenia wniosku.
 • Dlaczego mój wniosek certyfikacyjny został odrzucony / anulowany / pozostał bez rozpatrzenia?

  Najczęstsze powody odrzucania wniosków to:

 • wniosek certyfikacyjny jest nieczytelny;
 • wniosek certyfikacyjny zawiera nieprawidłowe dane;
 • wniosek certyfikacyjny nie został podpisany;
 • do wniosku certyfikacyjnego wymagającego przesłania zgłoszenia certyfikacyjnego (CSR) nie przesłałeś tego zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia wpływu wniosku do Ministerstwa Cyfryzacji;
 • Twój podmiot nie jest podmiotem uprawnionym do uzyskania takiego certyfikatu np. nie występuje na liście podmiotów uprawnionych określonej w przepisach prawa, nie widnieje na wykazie podmiotów prowadzonym przez właściwy organ.
 • W razie jakiś problemów technicznych kontaktuj się z zespołem Help Desk:

 • telefonicznie pod numerem: (42) 253-54-54, (42) 253-54-99, fax: (42) 292-07-81,
 • wysyłając e-maila na adres: service_desk_portal@coi. pl,
 • za pośrednictwem dedykowanego portalu zgłoszeniowego - Help Desk.
 • W sprawach certyfikatów prosimy dzwonić w godzinach pracy Infolinii:

  Centrum Certyfikacji

  Infolinia w godzinach 8. 00-13. 00

  42 253 54 71

  Email:

  W sprawach technicznych prosimy dzwonić do Help Desk COI w Łodzi

  42 253 54 54

  42 253 54 99

  Email: ,

  za pośrednictwem dedykowanego portalu zgłoszeniowego - Help Desk

  Prawidłowa rejestracja urządzeń wymaga spełnienia następujących warunków:

 • W przypadku urządzeń połączonych centralnie przy użyciu Insight Remote Support (RS) należy prawidłowo zainstalować i skonfigurować oprogramowanie Insight RS, wprowadzić swoje dane uwierzytelniające HPE Passport w celu rejestracji w usłudze Insight Online i zdefiniować autoryzowanych partnerów dystrybucyjnych HPE w kreatorze konfiguracji urządzenia hostującego.

  Uwaga: W przypadku korzystania z programu Insight Online każdy identyfikator HPE Passport może obsługiwać maksymalnie 1500 urządzeń. Upewnij się, że łączna liczba monitorowanych urządzeń nie przekracza 1500 urządzeń, nawet jeśli w wielu klientach Insight RS używany jest identyfikator HPE Passport. Dodatkowo, podczas niezwykle dużego zapotrzebowania na Insight Online, mogą wystąpić opóźnienia w działaniu identyfikatorów HPE Passport, które obsługują ponad 1200 urządzeń w wielu klientach Insight RS.

 • W przypadku urządzeń połączonych centralnie przy użyciu OneView Remote Support należy prawidłowo skonfigurować funkcję wsparcia zdalnego w oprogramowaniu OneView, wprowadzić swoje dane uwierzytelniające HPE Passport w celu rejestracji w usłudze Insight Online i zdefiniować autoryzowanych partnerów dystrybucyjnych HPE w usłudze OneView Remote Support.
 • W przypadku urządzeń wykorzystujących połączenie bezpośrednie należy się zarejestrować przy użyciu interfejsu iLO lub OA i przeprowadzić proces rejestracji w portalu Insight Online. Proces rejestracji w portalu Insight Online obejmuje wyznaczenie autoryzowanych partnerów dystrybucyjnych HPE.

  Możliwe, że inny użytkownik z tej samej firmy przeprowadził już ten proces rejestracji i udostępnił ci umowę i gwarancje bądź urządzenia. W takiej sytuacji urządzenia te będą dla ciebie widoczne.

  Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat konfiguracji serwerów ProLiant Gen8/Gen9 i obudów BladeSystem c-Class, patrz Podręcznik konfiguracji oprogramowania HPE Insight Remote Support i Insight Online dla serwerów HPE ProLiant i obudów HPE BladeSystem c-Class na stronie www. com/info/insightremotesupport/docs.

  Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat konfiguracji serwerów ProLiant Gen10, patrz Podręcznik użytkownika iLO 5 na stronie www. com/support/ilo-docs.

  Jeśli wykonano wyżej opisane kroki, urządzenia zarejestrowane przy użyciu:

 • metody połączenia scentralizowanego są widoczne bez konieczności wykonania jakiegokolwiek działania;
 • metody połączenia bezpośredniego wymagają dokończenia ich rejestracji w sposób opisany poniżej:
 • Kończenie rejestracji urządzeń połączonych bezpośrednio

   Zaloguj się.

  1. Wybierz kartę Insight Online Moje środowisko IT.
  2. Kliknij opcję Urządzenia o niepełnej rejestracji:

  3. Wyświetlona zostanie strona Zakończ rejestrację urządzenia. Wybierz jedno lub więcej urządzeń, a następnie kliknij przycisk Dalej. Jednorazowo można zarejestrować większą liczbę urządzeń, o ile współdzielą one miejsce, dane kontaktowe i informacje o partnerach dystrybucyjnych.

  4. Wprowadź dane miejsca i wsparcia, a następnie kliknij przycisk Dalej. Wyświetlona zostanie strona Podaj informacje o autoryzowanym partnerze dystrybucyjnym HPE:

  5. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  6. Jeśli dostawcą usług związanych z pomocą techniczną jest firma HPE, zatwierdź ustawienia domyślnie.
  7. Jeśli dostawcą usług związanych z pomocą techniczną jest autoryzowany partner dystrybucyjny HPE, wprowadź identyfikator jego lokalizacji. Kliknij opcję Sprawdź identyfikator, aby sprawdzić, czy wybrano właściwego partnera.
  8. Wybierz ustawienie Optymalizuj Moje środowisko IT. Należy pamiętać, że w przypadku urządzeń połączonych bezpośrednio czynność ta dotyczy tylko konkretnych, wybranych urządzeń.

   Uwaga: Jeśli chcesz, aby partner dystrybucyjny zarządzał twoimi urządzeniami, wybierz tę opcję w celu udostępnienia mu danych konfiguracji urządzeń. Aby dowiedzieć się więcej, patrz Aktywowanie dostępu do informacji o urządzeniach klienta.

   Zaznaczając pole wyboru Wyrażam zgodę na kontaktowanie się firmy HPE lub autoryzowanego sprzedawcy/dystrybutora HPE ze mną w celu omówienia sposobu optymalizacji mojego środowiska IT zgadzasz się, aby zezwolić firmie HPE lub autoryzowanemu sprzedawcy/dystrybutorowi HPE na dostęp do zbiorczej informacji dotyczącej konfiguracji i na kontaktowanie się w celu przedstawiania rekomendacji dotyczących zakupów dodatkowego sprzętu lub oprogramowania w celu zoptymalizowania środowiska IT. Dostawcy mogą znajdować się w innych krajach niż lokalizacja Twojego sprzętu IT firmy HPE. Autoryzowani sprzedawcy/dystrybutorzy HPE zobowiązani są do zachowania poufności informacji uzyskanych od firmy HPE i mogą je wykorzystywać wyłącznie w celu zapewniania porad i zaleceń w imieniu firmy HPE.

   Aby cofnąć zgodę, usuń zaznaczenie pola wyboru Tak, wyrażam zgodę na kontaktowanie się firmy HPE lub autoryzowanego sprzedawcy/dystrybutora HPE ze mną w celu omawiania możliwości optymalizacji mojego środowiska IT.

   Uwaga: Wyłącznie autoryzowani sprzedawcy/dystrybutorzy oraz autoryzowani partnerzy serwisowi HPE powiązani z urządzeniami mogą uzyskiwać Twoje dane konfiguracyjne, aby kontaktować się z w celu udzielenia porad dotyczących środowiska IT, sprzedaży lub dostaw.

   Ustawienie to można w dowolnym czasie zaktualizować. Patrz Edycja informacji o usłudze.

  9. Kliknij przycisk Dalej. Wyświetlona zostanie strona Sprawdź i prześlij.

  10. Kliknij opcję Zakończ rejestrację.

  Jeśli wybrano więcej niż 15 urządzeń:

  Dane rejestracyjne są przesyłane w procesie wsadowym o nazwie „DC_REG” plus znacznik czasu UTC (uniwersalny czas koordynowany). Na przykład:

  DC_REG 2013–10–30 12:39:59:999 UTC

 • Użytkownik zostanie poproszony o kontynuowanie i, opcjonalnie, podanie adresu e-mail, jeśli chce otrzymywać powiadomienia o rozpoczęciu i zakończeniu procesu wsadowego. Jeśli chcesz sprawdzić status procesu w Dziennik wiadomości użyj nazwy procesu wsadowego.
 • Na liście wyszarzone są te urządzenia, dla których użytkownik nie ma uprawnień administratora, pozwalających je modyfikować, lub które są częścią bieżącego procesu wsadowego przesyłanego przez tego lub innego użytkownika. Po otrzymaniu wiadomości e-mail o zakończeniu procesu wsadowego można kliknąć przycisk odświeżania urządzeń, aby usunąć urządzenia uwzględnione w procesie wsadowym z listy i uaktualnić liczbę niezarejestrowanych urządzeń w panelu kontrolnym.

  Powiadomienia e-mail zawierają zestawienie informacji o statusie oraz łącze do dziennika wiadomości zawierającego szczegółowe informacje.

  Jeśli wybrano 15 lub mniej urządzeń:

 • Wysyłanie następuje w sposób interaktywny, a na następnej stronie wyświetlany jest wynik wraz ze statusem rejestracji i łączami do umów i gwarancji.
 • Po zakończeniu rejestracji, jeśli podano dane partnera i wybrano optymalizację środowiska IT, partner będzie miał wgląd w urządzenia użytkownika i możliwość zarządzania nimi z karty Moi klienci. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Autoryzowani partnerzy dystrybucyjni HPE.

  Informacje o partnerze, dane kontaktowe i wybór optymalizacji środowiska IT dla urządzeń połączonych bezpośrednio można w dowolnym momencie zmienić:

  Dla grupy. Patrz Edycja informacji o usłudze.

 • Dla konkretnego urządzenia. Kliknij żądane urządzenie, a następnie w obszarze Konfiguracja karty Omówienie kliknij łącza Edytuj w sekcjach Partnerzy i Kontakty działu obsługi:

  Główne i dodatkowe dane kontaktowe ds. wsparcia nie mogą być takie same.

  Edycja informacji o usłudze

  Po ukończeniu rejestracji urządzeń połączonych bezpośrednio można grupowo edytować ich lokalizację, dane kontaktowe ds. wsparcia oraz informacje o partnerze.

  Aby uzyskać dostęp do strony, przejdź do strony głównej Moje środowisko IT, z głównego menu lub ze strony głównej Centrum pomocy technicznej HPE. Następnie:

 • Opcja 1: Na stronie Moje środowisko IT kliknij Moje środowisko IT > Panel kontrolny > Edytuj informacje o usłudze.
 • Opcja 2: Na stronie Moje środowisko IT kliknij opcję Moje środowisko IT > Urządzenia > Edytuj informacje o usłudze.
 • Następnie wykonaj następujące czynności:

  Wybierz grupy z listy Wybierz grupy urządzeń i kliknij przycisk Dalej. Lista zawiera tylko grupy urządzeń obejmujące urządzenia połączone bezpośrednio, dla których użytkownik posiada uprawnienia administratora w zakresie modyfikacji:

  Wybierz urządzenia docelowe, których dane chcesz zmienić, i kliknij przycisk Dalej. Lista zawiera tylko urządzenia połączone bezpośrednio, dla których użytkownik posiada uprawnienia administratora w zakresie modyfikacji.

  Edytuj informacje o usłudze. Edytuj lokalizację, podstawowe lub dodatkowe informacje o usłudze i dane kontaktowe ds. wsparcia.

  Wybierz autoryzowanego partnera dystrybucyjnego HPE. Można wybrać firmę HPE lub, jeśli wybrano innego partnera, wprowadzić identyfikator jego lokalizacji.

  Wybierz ustawienie Optymalizuj Moje środowisko IT.

  Sprawdź i prześlij nowe dane.

  Zmiany zostają zastosowane dla wszystkich wybranych urządzeń. Zmiany są wysyłane w procesie wsadowym. Proces ten nosi nazwę „DC_EDIT” plus znacznik czasu UTC (uniwersalny czas koordynowany). Na przykład:

  DC_EDIT 2013–10–30 12:39:59:999 UTC

  Użytkownik zostanie poproszony o kontynuowanie i, opcjonalnie, podanie adresu e-mail, na który zostanie przesłane powiadomienie po zakończeniu procesu wsadowego.

  Urządzenia zawarte w procesie wsadowym wysłane przez danego lub innego użytkownika pozostają na liście urządzeń, ale są wyszarzone. Po otrzymaniu powiadomienia e-mail o zakończeniu procesu wsadowego można kliknąć przycisk odświeżania urządzeń (Odświeżanie urządzeń), aby przywrócić urządzenia uwzględnione w tym procesie do ich normalnego stanu.

  Powiadomienia e-mail zawierają zestawienie informacji o statusie oraz łącze do dziennika wiadomości. Jeśli chcesz sprawdzić status procesu w dzienniku wiadomości, użyj nazwy procesu wsadowego.

  W przypadku centralnie połączonych urządzeń informacje te należy zmienić w interfejsie użytkownika urządzenia hostującego Insight RS.

  Wskazówki jak poprawić skuteczność wyszukiwania... Справка Центра поддержки HPEСправка HPESCWszystkieWyświetl lokalne centrum pomocyWyświetl centrum pomocy onlinewsteczPrzejdź wstecz w historii przeglądarkido przoduPrzejdź do przodu w historii przeglądarkiUsuń zaznaczenia w wynikach wyszukiwanianastępny tematPrzejdź do następnego tematupoprzedni tematPrzejdź do poprzedniego tematuDrukuj bieżący tematWersja

  Podręcznik konfiguracji oprogramowania Cisco 3945

  Bezpośredni link do pobrania Podręcznik konfiguracji oprogramowania Cisco 3945

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Podręcznik konfiguracji oprogramowania Cisco 3945