Podręcznik konfiguracji sieci Asus 1015b Mu17 Rd

Podręcznik konfiguracji sieci Asus 1015b Mu17 Rd to kompletny przewodnik po konfiguracji sieci bezprzewodowej dla użytkowników laptopa Asus 1015b Mu17 Rd. Przewodnik zawiera szczegółowe instrukcje dotyczące konfiguracji i użytkowania sieci Wi-Fi, a także wskazówki dotyczące bezpieczeństwa sieci i przydatne informacje o technologii bezprzewodowej. Przewodnik zawiera również informacje dotyczące szyfrowania sieci, ustawień WPA2 i innych zaawansowanych funkcji sieciowych. Przewodnik ten zapewnia użytkownikom laptopa Asus 1015b Mu17 Rd kompleksowe wyjaśnienia wszystkich zagadnień związanych z konfiguracją sieci bezprzewodowej.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik konfiguracji sieci Asus 1015b Mu17 Rd

Routery ASUS obsługują kilka typów połączeń z siecią WAN (sieć rozległa). Typy są wybierane z rozwijanego menu obok Typu połączenia WAN. Pola ustawień różnią się w zależności od wybranego typu.

Zapoznaj się z filmem powyżej lub wykonaj poniższe kroki, aby skonfigurować połączenie internetowe dla routera.

Krok 1: Podłącz komputer do routera bezprzewodowego za pomocą kabla sieciowego.

W tym przykładzie wykorzystano urządzenie [RT-AC66U B1].

 1. Podłącz adapter AC modemu do portu DC-IN i podłącz przewód zasilający do gniazdka sieciowego.
 2. Podłącz adapter AC routera bezprzewodowego do portu DC-IN i podłącz przewód zasilający do gniazdka sieciowego.
 3. Użyj innego kabla sieciowego, aby podłączyć modem do portu WAN routera bezprzewodowego.
 4. Użyć kolejnego kabla sieciowego, aby podłączyć komputer do portu LAN routera bezprzewodowego.

Krok 2: Uruchom przeglądarkę internetową i przejdź na stronę http://router. com/pl, to aby przejść do strony logowania routera (sieciowy interfejs graficzny).

Bezprzewodowe routery ASUS wykorzystują interfejs konfiguracyjny oparty o stronę internetową, który pozwala na skonfigurowanie urządzenia za pomocą dowolnej przeglądarki internetowej: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Apple Safari lub Google Chrome.

Adnotacja: Zapoznaj się z tematem [Router bezprzewodowy] Jak uzyskać dostęp do interfejsu graficznego routera (ASUSWRT), aby dowiedzieć się więcej.

Krok 3: Na stronie logowania wprowadź swoją nazwę użytkownika do logowania oraz hasło i kliknij [Sign In] (zaloguj).. com/images/2020/10/15/e2ba31b6-1449-4950-81ba-b73ec2b9f76c. png"/>

Adnotacja: Jeżeli zapomniałeś nazwy użytkownika i/lub hasła, przywróć router do domyślnych ustawień fabrycznych. Zapoznaj się z tematem Jak zresetować router do ustawień fabrycznych? , aby dowiedzieć się więcej.

Krok 4: Podczas logowania się do sieciowego interfejsu graficznego po raz pierwszy, nastąpi automatyczne przekierowanie do strony szybkiej konfiguracji internetowej (QIS).

Adnotacja: Powiązne informacje należy potwierdzić u dostawcy usług internetowych (ISP)

Krok 5: Jeżeli potrzebujesz szczegółowych informaqcji na temat konfiguracji, przejdź do [WAN] > [Internet Connection] (połączenie internetowe).

Lista typów połączenia WAN:

 • Automatyczne IP
 • Statyczne IP
 • PPPoE
 • PPTP
 • L2TP

Automatyczne IP

Uruchom WAN: włącza lub wyłącza WAN. Przy domyślnym typie połączenia, możesz uzyskać nowy adres IP poprzez włączenie i wyłączenie WAN.

Uruchom NAT: NAT (Tłumaczenie adresów sieciowych) jest techniką używaną w routerach służącą do zmiany adresów IP lub portów zródłowych lub końcowych na nowe. Typowym zastosowaniem dla NAT jest router podłączony do siecie LAN i uzyskujący IP z sieci WAN. W sieci LAN, każde urządzenie sieciowe ma prywatny adres IP (LAN IP), ale tylko jeden z adresów IP jest adresem publicznym (WAN IP). Aby udzielić urządzeniom sieciowym dostępu do Internetu, router zmienia prywatny adres IP na własny, publiczny adres IP dla wszystkich pakietów wychodzących. Router zapisuje wszystkie wymagane informacje w tableli (Tabela NAT), aby przychodzące pakiety danych zostały przypisane do odpowiedniego urządzenia sieciowego.

Uruchom UPnP: UPnP (Uniwersalne Plug and Play) zezwala poszczególnym urządzeniom (routery, telewizory, systemy stereo, konsole do gier, telefony komórkowe) na kontrolowanie ich poprzez sieć opartą na protokole IP z lub bez centralnego sterowania poprzez brame.

Połącz z serwerem DNS automatycznie: pozwala routerowi uzyskać adres IP automatycznie poprzez serwer DNS od dostawcy usług internetowych.

Uwierzytelnienie: to pole może być zależne od dostawcy usług internetowych. Upewnij się u dostawcy usług internetowych, czy to pole jest wymagane, jeśli tak - wypełnij je.

Nazwa hosta: Możesz ustawić nazwę hosta dla swojego routera. Jest to czasami wymagane przez dostawce usług internetowych.

Adres MAC: Adres MAC (Media Access Control) jest unikalnym identyfikatorem komputera lub urządzenia w sieci. Dostawcy usług internetowych monitorują adresy MAC urządzeń podłączonych do ich usług i mogą zablokować podłączenie nowego urządzenia do sieci Internet. Aby rozwiązać ten problem, możesz postąpić jak powyżej:
* Skontaktuj się z dotawcą usług internetowych i poproś o dodanie adresu MAC do listy akceptowalnych adresów.
* Sklonuj lub zmień adres MAC nowego urządzenia na adres urządzenia pierwotnie podłaczonego do sieci.

Częstotliwość odpytywania DHCP: Niektórzy dostawcy usług internetowych blokują adres MAC, jeśli urządzenie wysyła zapytania DHCP zbyt często. Aby temu zapobiegać zmień częstotliwość odpytywania DHCP.
W domyślnym trybie agresywnym, jeżeli router nie otrzyma odpowiedzi od dostawcy usług wysyła ponowne żądanie w ciągu 20 sekund i podejmie trzy kolejne próby.
W trybie normalnym, jeżeli router nie otrzyma odpowiedzi od dostawcy usług wysyła ponowne żądanie w ciągu 120 sekund i podejmie dwie kolejne próby.

Statyczne IP

Uruchom NAT: NAT (Tłumaczenie adresów sieciowych) jest techniką używaną w routerach służącą do zmiany adresów IP lub portów źródłowych lub końcowych na nowe.

Uruchom UPnP: UPnP (Uniwersalne Plug and Play) zezwala poszczególnym urządzeniom (routery, telewizory, systemy stereo, konsole do gier, telefony komórkowe) na kontrolowanie ich poprzez sieć opartą na protokole IP z lub bez centralnego sterowania poprzez bramę.

Adres IP: Jeżeli sieć WAN wymaga statycznego adresu IP, możesz go wpisać w tym polu.

Maska podsieci: Jeżeli sieć WAN wymaga statycznego adresu IP, możesz wpisać maske podsieci w tym polu.

Brama domyślna: Jeżeli sieć WAN wymaga statycznego adresu IP, możesz podać bramę domyślną w tym polu.

Serwer DNS: to pole pozwala podać adres serwera DNS, z którym kontaktuje się router.

Uwierzytelnienie: Niektórzy dostawcy usług internetowych blokują adres MAC, jeśli urządzenie wysyła zapytania DHCP zbyt często.
* Sklonuj lub zmień adres MAC nowego urządzenia na adres urządzenia pierwotnie podłączonego do sieci.

PPPoE

Uruchom NAT: NAT (Tłumaczenie adresów sieciowych) jest techniką używaną w routerach służącą do zmiany adresów IP lub portów zródłowych lub końcowych na nowe.

Uzyskaj WAN IP automatycznie: Pozwala routerowi uzyskać automatycznie adres IP od dostawcy usług internetowych.

Połącz z serwerem DNS automatycznie: Pozwala routerowi uzyskać automatycznie połączenie z sererem DNS dostawcy usług internetowych.

Nazwa użytkownika: wpisz dane uzyskane od dostawcy usług internetowych.

Hasło: wpisz dane uzyskane od dostawcy usług internetowych.

Rozłączanie połączenia WAN po określonym czasie: Rozłącza po określonym czasie braku aktywności wyrażonym w sekundach. To pole jest opcjonalne i pozwala skonfigurować rozłączanie połączeń z dostawcą internetowym po określonym czasie. Wartość zero wyłącza tę funcję.

MTU: Rozmiar największego datagramu dla pakietów PPPoE. Dymyślną wartością jest 1492. Zmień tę wartość, tylko gdy dostawca łącza internetowego tego wymaga.

MRU: Rozmiar największego pakietu danych PPPoE.

Nazwa usługi: możesz ustawić nazwę usługi w tym polu. Czasami dostawca łącza tego wymaga.

Nazwa Koncentratora PPPoE: To pole jest opcjonalne i może być wymagane przez dostawcę uslugi internetowej. Ustal to z dostawcą usługi i wypełnij, jeśli jest wymagane.

Dodatkowe ustawienia pppd: To pole jest opcjonalne i może być wymagane przez dostawcę uslugi internetowej.

Uruchom połączenie VPN + DHCP: Możesz zdecydować, czy włączyć połączenie VPN i DHCP, czy też nie.

Adres MAC: Adres MAC(Media Access Control) jest unikalnym identyfikatorem komputera lub urządzenia w sieci. Aby rozwiązać ten problem, możesz postąpić jak powyżej:
* Sklonuj lub zmień adres MAC nowego urządzenia na adres urządzenia pierotnie podłaczonego do sieci.

PPTP

Uruchom UPnP: UPnP (Uniwersalne Plug and Play) zezwala poszczególnym urządzeniom (routery, telewizory, systemy stereo, konsole do gier, telefony komórkowe) na kontrolowanie ich poprzez sieć opartą na protokole IP z lub bez centralnego sterowania poprzez brame.

Maska podsieci: Jeżeli sieć WAN wymaga statycznego adresu IP, możesz wpisać maskę podsieci w tym polu. To pole jest dostępne tylko wtedy, gdy ustawiony typ połączenia WAN to Modem USB, PPPoE, PPTP lub L2TP. To pole jest dostępne tylko wtedy, gdy ustawiony typ połączenia WAN to PPPoE.

Rozłączanie połączenia WAN po określonym czasie: Rozłącza po określonym czasie braku aktywności wyrażonym w sekundach.

Ustawienia PPTP: To pole jest opcjonalne i może być wymagane przez dostawcę uslugi internetowej.

Serwer VPN: jeśli Twoje połączenie WAN jest typu PPTP lub L2TP, podaj nazwe lub adres IP serwera VPN.

L2TP

Serwer VPN: jeśli Twoje połączenie WAN jest typu PPTP lub L2TP, podaj nazwę lub adres IP serwera VPN.

Często zadawane pytania (FAQ)

Przekierowanie portów działa tylko z sieciami wewnętrznymi/intranetowymi (LAN), ale nie można uzyskać do nich dostępu przez Internet (WAN).

 • Najpierw upewnij się, że funkcja przekierowywania portów jest poprawnie skonfigurowana. Odnieś się do powiązanej sekcji często zadawanych pytań (FAQ): Jak skonfigurować serwer wirtualny/zasady przekierowywania portów?
 • Pamiętaj, że jeżeli router wykorzystuje adres IP prywatnej sieci WAN (takiej, jak podłączona przez inny router/switch/modem z wbudowaną funkcją routera/Wi-Fi), może potencjalnie dojść do umieszczenia routera w obrębie wielowarstwowej sieci NAT. Usługa DDNS i przekierowywanie portów nie będą funkcjonowały poprawnie w takim środowisku. Powiązana sekcja często zadawanych pytań (FAQ): [Router bezprzewodowy] Wprowadzenie i konfiguracja DDNS
 • Zakresy prywatnych sieci IPv4:
  Klasa A: 10. 0. 0 – 10. 255. 255
  Klasa B: 172. 16. 0 – 172. 31. 255
  Klasa C: 192. 168. 0 – 192. 255

  Jak pobrać (program narzędziowy / oprogramowanie układowe)?

  Najnowsze sterowniki, oprogramowanie, oprogramowanie układowe i instrukcje obsługi można pobrać z Centrum Pobierania ASUS.

  Jeśli potrzebujesz więcej informacji na temat Centrum Pobierania ASUS, zapoznaj zasobami zamieszczonymi pod tym odnośnikiem.

  Centrum pobierania | Oficjalne Wsparcie | ASUS Polska

  Drogi Użytkowniku,

  klikając przycisk „AKCEPTUJĘ”  zgadzasz się, aby serwis Ceneo. pl sp z. o. i jego Zaufani Partnerzy przetwarzali Twoje dane osobowe zapisywane w plikach cookies lub za pomocą podobnej technologii w celach marketingowych (w tym poprzez profilowanie i analizowanie) podmiotów innych niż Ceneo. pl, obejmujących w szczególności wyświetlanie spersonalizowanych reklam w serwisie Ceneo. pl.

  Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wycofanie zgody nie zabrania serwisowi Ceneo. pl przetwarzania dotychczas zebranych danych.

  Wyrażając zgodę, otrzymasz reklamy produktów, które są dopasowane do Twoich potrzeb. Sprawdź Zaufanych Partnerów Ceneo. pl. Pamiętaj, że oni również mogą korzystać ze swoich zaufanych podwykonawców.Informujemy także, że korzystając z serwisu Ceneo. pl, wyrażasz zgodę na przechowywanie w Twoim urządzeniu plików cookies lub stosowanie innych podobnych technologii oraz na wykorzystywanie ich do dopasowywania treści marketingowych i reklam, o ile pozwala na to konfiguracja Twojej przeglądarki. Jeżeli nie zmienisz ustawień Twojej przeglądarki, cookies będą zapisywane w pamięci Twojego urządzenia. Więcej w Polityce Plików Cookies.Więcej o przetwarzaniu danych osobowych przez Ceneo. pl, w tym o przysługujących Ci uprawnieniach, znajdziesz tutaj.Więcej o plikach cookies, w tym o sposobie wycofania zgody, znajdziesz tutaj.Pamiętaj, że klikając przycisk „Nie zgadzam się” nie zmniejszasz liczby wyświetlanych reklam, oznacza to tylko, że ich zawartość nie będzie dostosowana do Twoich zainteresowań.

  Nie zgadzam się

  Podręcznik konfiguracji sieci Asus 1015b Mu17 Rd

  Bezpośredni link do pobrania Podręcznik konfiguracji sieci Asus 1015b Mu17 Rd

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Podręcznik konfiguracji sieci Asus 1015b Mu17 Rd