Podręcznik planowania, instalacji i serwisu Frigidaire Glfn1326gw

Podręcznik planowania, instalacji i serwisu Frigidaire Glfn1326gw jest przeznaczony do pomocy w zapewnieniu bezpiecznej i skutecznej instalacji i naprawy tego urządzenia. Podręcznik zawiera szczegółowe instrukcje dotyczące instalacji, konserwacji i naprawy urządzenia. Zawiera również wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, wymagane części i narzędzia, a także informacje dotyczące czyszczenia i konserwacji urządzenia. Podręcznik ułatwi instalację, konserwację i naprawę Frigidaire Glfn1326gw, zapewniając zarówno bezpieczeństwo, jak i wydajną pracę urządzenia.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik planowania, instalacji i serwisu Frigidaire Glfn1326gw

Rejestrując urządzenie, możesz łatwo zarządzać gwarancją produktu, uzyskać pomoc techniczną i śledzić stan naprawy.

Zarejestruj produkt

PN-EN 115 Przepisy bezpieczeństwa dotyczące konstrukcji oraz instalowania schodów ruchomych i chodników ruchomych

PN-EN 280 Przejezdne podesty ruchome – Obliczenia projektowe – Kryteria stateczności – Budowa – Bezpieczeństwo – Badania i próby

PN-EN 528 Układnice - Bezpieczeństwo

PN-EN 818-1 Bezpieczeństwo - Łańcuch o ogniwach krótkich do podnoszenia ładunków - Ogólne warunki odbioru

PN-EN 818-2 Bezpieczeństwo - Łańcuch o ogniwach krótkich do podnoszenia ładunków - Średnio dokładny łańcuch o ogniwach krótkich do zawiesi łańcuchowych Klasa 8

PN-EN 818-3 Bezpieczeństwo - Łańcuch o ogniwach krótkich do podnoszenia ładunków Część 3: Średnio dokładny łańcuch do zawiesi łańcuchowych - Klasa 4

PN-EN 818-4 Bezpieczeństwo - Łańcuch o ogniwach krótkich do podnoszenia ładunków Zawiesia łańcuchowe - Klasa 8

PN-EN 818-5 Bezpieczeństwo – Łańcuch o ogniwach krótkich do podnoszenia ładunków – Część 5: Zawiesia łańcuchowe – Klasa 4

PN-EN 818-6 Bezpieczeństwo – Łańcuch o ogniwach krótkich do podnoszenia ładunków – Część 6: Zawiesia łańcuchowe – Informacje dotyczące użytkowania i konserwacji podawane przez wytwórcę

PN-EN 818-7 Bezpieczeństwo – Łańcuch o ogniwach krótkich do podnoszenia ładunków – Część 7: Tolerancja wykonania łańcuchów w klasie T (Typy T, DAT I DT)

PN-EN 1175-1 Wózki jezdniowe - Bezpieczeństwo - Wymagania elektryczne - Specjalne wymagania dotyczące wózków akumulatorowych

PN-EN 1175-2 Wózki jezdniowe - Bezpieczeństwo - Wymagania elektryczne - Specjalne wymagania dotyczące wózków o napędzie spalinowym

PN-EN 1175-3 Wózki jezdniowe - Bezpieczeństwo - Wymagania elektryczne - Specjalne wymagania dotyczące elektrycznych układów napędowych w wózkach z silnikiem spalinowym

PN-EN 1459 Wózki jezdniowe, bezpieczeństwo – Wózki jezdniowe napędzane ze zmiennym wysięgiem

PN-EN 1492-1 Zawiesia włókienne – Bezpieczeństwo – Część 1: Zawiesia pasowe płaskie tkane z włókien syntetycznych, ogólnego przeznaczenia

PN-EN 1492-2 Zawiesia włókienne – Bezpieczeństwo – Część 2: Zawiesia o obwodzie zamkniętym z włókien syntetycznych, ogólnego przeznaczenia

PN-EN 1493 Podnośniki pojazdów

PN-EN 1494 Podnośniki przejezdne lub przesuwne i urządzenia podnoszące pokrewne

PN-EN 1495 Podesty ruchome - Podesty ruchome masztowe samowznoszące

PN-EN 1525 Wózki jezdniowe - Bezpieczeństwo - Wózki bez operatora i ich układy

PN-EN 1526 Wózki jezdniowe - Bezpieczeństwo – Dodatkowe wymagania dotyczące funkcji automatycznych w wózkach

PN-EN 1551 Wózki jezdniowe, bezpieczeństwo – Wózki jezdniowe napędzane o udźwigu powyżej 10 000 kg

PN-EN 1570 Wymagania bezpieczeństwa dotyczące podnośników stołowych

PN-EN 1677-1 Części składowe zawiesi – Bezpieczeństwo – Część 1: Elementy stalowe kute, klasa 8

PN-EN 1677-2 Części składowe zawiesi – Bezpieczeństwo – Część 2: Haki do podnoszenia stalowe kute z zapadką, klasa 8

PN-EN 1677-3 Części składowe zawiesi – Bezpieczeństwo – Część 3: Haki stalowe kute z klamrą zabezpieczającą – Klasa 8

PN-EN 1677-4 Części składowe zawiesi – Bezpieczeństwo – Część 4: Ogniwa – Klasa 8

PN-EN 1677-5 Części składowe zawiesi – Bezpieczeństwo – Część 5: Haki do podnoszenia stalowe kute, z zapadką – Klasa 4

PN-EN 1677-6 Elementy zawiesi – Bezpieczeństwo – Część 6: Ogniwa – Klasa 4

PN-EN 1726-1 Wózki jezdniowe, bezpieczeństwo – Wózki jezdniowe napędzane o udźwigudo 10 000 kg i ciągniki o sile uciągu do 20 000 N – Część 1: Wymagania ogólne

PN-EN 1726-2 Wózki jezdniowe, bezpieczeństwo – Wózki jezdniowe napędzane o udźwigu do 10 000 kg oraz ciągniki o sile uciągu do 20 000 N włącznie – Część 2: Dodatkowe wymagania dla wózków z operatorem podnoszonym wraz z ładunkiem oraz dla wózków specjalnie zaprojektowanych do jazdy z podniesionym ładunkiem

PN-EN 1755 Wózki jezdniowe, bezpieczeństwo – Praca w atmosferach potencjalnie wybuchowych – Użytkowanie w gazie palnym, oparach, mgle i pyle

PN-EN 1756-1 Podesty ruchome załadowcze – Platformy podnoszące instalowane na pojazdach kołowych – Wymagania bezpieczeństwa – Część 1: Podesty ruchome załadowcze towarowe

PN-EN 1757-1 Wózki jezdniowe, bezpieczeństwo – Wózki pchane przez operatora pieszego – Część 1: Wózki jezdniowe spiętrzające

PN-EN 1757-2 Wózki jezdniowe, bezpieczeństwo – Wózki pchane przez operatora pieszego – Część 2: Wózki unoszące widłowe prowadzone

PN-EN 1777 Podnośniki hydrauliczne dla straży pożarnej – Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i badania

PN-EN 1808 Wymagania bezpieczeństwa dotyczące podestów ruchomych wiszących – Obliczenia projektowe, kryteria stateczności, budowa – Badanie

PN-ISO 3691+A1 Wózki jezdniowe napędzane – Wymagania dotyczące bezpieczeństwa

PN-ISO 4301-1 Dźwignice – Klasyfikacja – Postanowienia ogólne

PN-ISO 4301-2 Dźwignice – Klasyfikacja – Żurawie samojezdne

PN-ISO 4301-3 Dźwignice - Klasyfikacja - Żurawie wieżowe

PN-ISO 4301-4 Dźwignice - Klasyfikacja - Żurawie szynowe

PN-ISO 4301-5 Dźwignice - Klasyfikacja - Suwnice pomostowe i bramowe

PN-ISO 4304 Dźwignice - Dźwignice inne niż żurawie samojezdne i pływające – Podstawowe wymagania dotyczące stateczności

PN-ISO 4305 Dźwignice - Żurawie samojezdne - Wyznaczanie stateczności

PN-ISO 4306-1 Dźwignice – Terminologia – Terminologia ogólna

PN-ISO 4306-2 Dźwignice – Terminologia – Żurawie samojezdne

PN-ISO 5053 Wózki jezdniowe napędzane – Terminologia

PN-ISO 7296 Dźwignice - Symbole graficzne - Postanowienia ogólne

PN-ISO 8566-1 Dźwignice - Kabiny - Część 1: Postanowienia ogólne

PN-ISO 9926-1 Dźwignice - Szkolenie operatorów - Postanowienia ogólne

PN-ISO 10972-1 Dźwignice - Wymagania dotyczące mechanizmów - Postanowienia ogólne

PN-EN 12077-2 Bezpieczeństwo dźwignic – Wymagania dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa – Część 2: Ograniczniki i wskaźniki

PN-EN 12385-1 Liny stalowe – Bezpieczeństwo – Część 1: Wymagania ogólne

PN-EN 12385-2 Liny stalowe – Bezpieczeństwo – Część 2: Definicje, oznaczenie i klasyfikacja

PN-EN 12385-3 Liny stalowe – Bezpieczeństwo – Część 3: Informacje dotyczące użytkowania i obsługi

PN-EN 12385-4 Liny stalowe – Bezpieczeństwo – Część 4: Liny splotkowe dla dźwignic

PN-EN 12644-1 Dźwignice – Informacje dotyczące eksploatacji i prób – Część 1: Instrukcje

PN-EN 12644-2 Dźwignice – Informacje dotyczące eksploatacji i prób – Część 2: Znakowanie

PN-EN 12999 Dźwignice – Żurawie przeładunkowe

PN-EN 13000 Dźwignice – Żurawie samojezdne

PN-EN 13015 Konserwacja dźwigów i schodów ruchomych – Zasady dotyczące opracowania instrukcji konserwacji

PN-EN 13059 Wózki jezdniowe, bezpieczeństwo – Metody badań i pomiaru drgań

PN-EN 13155 Dźwignice – Bezpieczeństwo – Zdejmowalne urządzenia chwytające

PN-EN 13411-1 Zakończenia lin stalowych – Bezpieczeństwo – Część 1: Kausze dla zawiesi linowych

PN-EN 13411-2 Zakończenia lin stalowych – Bezpieczeństwo – Część 2: Zaplatanie pętli dla zawiesi linowych

PN-EN 13411-3 Zakończenia lin stalowych – Bezpieczeństwo – Część 3: Nasadki i nasadki pierścieniowe ochronne

PN-EN 13411-4 Zakończenia lin stalowych – Bezpieczeństwo – Część 4: Metal i żywica do zalewania

PN-EN 13411-5 Zakończenia lin stalowych – Bezpieczeństwo – Część 5: Zaciski linowe kabłąkowe

PN-EN 13414-1 Zawiesia lin stalowych – Bezpieczeństwo – Część 1: Zawiesia do podnoszenia ogólnego zastosowania

PN-EN 13889 Szakle stalowe kute dla dźwignic – Szakle podłużne i okrągłe – Kategoria 6 – Bezpieczeństwo

PN-EN 13814 Konstrukcje i urządzenia mechaniczne wesołych miasteczek i parków rozrywki– Bezpieczeństwo

PN-EN 14439 Dźwignice – Bezpieczeństwo – Żurawie wieżowe

PN-EN 14492-1 Dźwignice – Wciągarki i wciągniki o napędzie silnikowym – Część 1: Wciągarki o napędzie silnikowym

PN-EN 14492-2 Dźwignice – Wciągarki i wciągniki o napędzie silnikowym – Część 2: Wciągniki o napędzie silnikowym

PN-EN 14985 Dźwignice – Bezpieczeństwo - Żurawie obrotowe szynowe

PN-M-45000 Dźwignice – Podział i symbole klasyfikacyjne

PN-82/M-45025 Technika bezpieczeństwa - Dźwignice kontenerowe - Wymagania

PN-82/M-84700 Dźwignice - Zawiesia cięgnowe i chwytno-zaczepowe - Określenia, podział i dopuszczalne obciążenia robocze

PN-87/M-45038 Technika bezpieczeństwa - Dźwignice - Tablice oraz napisy informacyjne i ostrzegawcze

PN-89/45016 Technika bezpieczeństwa - Dźwignice - Bezpieczne odległości

PN-90/M-80255 Dźwignice - Liny stalowe - Wytyczne oceny zużycia i wymiany

PN-EN 60204-1 Bezpieczeństwo maszyn – Wyposażenie elektryczne maszyn – Część 1: Wymagania ogólne

PN-EN 60204-32 Bezpieczeństwo maszyn - Wyposażenie elektryczne maszyn - Część 32: Wymagania dotyczące urządzeń dźwignicowych

W tym temacie przedstawiane są specyfikacje i zalecane instrukcje dla baterii/zasilacza.

Specyfikacje zasilacza sieciowego

Na tylnej stronie zasilacza sieciowego laptopa ASUS wskazane są wejściowe/wyjściowe napięcie/prąd (czerwone kwadratowe zaznaczenie na zdjęciu poniżej) oraz certyfikaty bezpieczeństwa.

WEJŚCIE: Właściwe napięcie: 100~240 V AC (prąd przemienny); częstotliwość: 50~60 Hz oraz natężenie: 2 A.

WYJŚCIE: Właściwe napięcie: 19 V DC (prąd stały) i natężenie: 6, 32 A. Moc maksymalna: 19 V * 6, 32 A = 120 W.

Możesz również sprawdzić specyfikację zasilacza sieciowego w instrukcji obsługi. Tutaj zamieszczonych jest więcej informacji: Jak pobrać instrukcję obsługi. com/images/2020/07/14/f66a0989-8867-4fa2-86b9-e4c03217b7a4. png"/>

Specyfikacja złącza zasilacza sieciowego

Poniżej przedstawiono przykłady złączy zasilacza sieciowego w laptopach ASUS:

Ø 5, 5

Ø 6, 0

(USB typu C)

Specyfikacja złącza

Ø 4, 0

Ø 4, 5

Jak sprawdzić specyfikację zasilacza sieciowego na oficjalnej stronie ASUS?

 1. Przejdź na oficjalną stronę ASUS, kliknij [Szukaj], następnie wprowadź [Nazwa modelu] i naciśnij klawisz Enter na klawiaturze . Tutaj możesz dowiedzieć się więcej o tym, jak sprawdzić nazwę modelu. (Przedstawimy UX482EA jako przykład)
 2. Wybierz [Dowiedz się więcej] .
 3. Po wejściu na stronę produktu wybierz [Specyfikacje] . com/images/2022/01/25/09f26a69-c719-4718-9668-a1a751653b06. png"/>
 4. Na stronie Specyfikacje można znaleźć informacje o zasilaczu sieciowym w polu Zasilanie .

Konserwacja i zalecane użytkowanie zasilacza sieciowego i przewodu

Poniżej zamieszczono informacje poświęcone poprawnemu korzystaniu z zasilacza sieciowego i przewodu zasilania notebooka ASUS by zapobiec potencjalnemu zagrożeniu.

 • Aby uzyskać najlepszą wydajność i uniknąć problemów z kompatybilnością, korzystaj z oryginalnego (dostarczonego przez ASUS) zasilacza sieciowego i przewodu zasilającego notebooka ASUS.
 • Korzystanie z zasilaczy innych modeli lub podłączenia wtyków do gniazd innych rozmiarów może być przyczyną uszkodzeń. Mimo iż rozmiar gniazda jack DC jest identyczny we wszystkich urządzeniach, upewnij się że specyfikacja zasilacza jest zgodna (np. 19 V/4, 74 A). W przeciwnym razie zasilacz lub laptop zostaną uszkodzone w wyniku niepoprawnego użytkowania.
 • Przed naładowaniem laptopa za pomocą zasilacza upewnij się, że wewnątrz złączy zasilacza sieciowego i laptopa nie znajduje się nic, czego w nich nie powinno być (np. brud, włókna). Jeżeli cokolwiek się w nich znajduje, usuń to przed użyciem zasilacza sieciowego.
 • Nie układaj zasilacza sieciowego, który użytkujesz, na podłożu ponieważ krzesła biurowe mogą z łatwością uszkodzić przewód zasilający, powodując zwarcie lub przebicie z przewodu.
 • Korzystając z zasilacza sieciowego: Rozprostuj przewód zasilający zasilacza sieciowego; nie obwiązuj nim zasilacza sieciowego ani żadnego innego przedmiotu.
 • Przechowując zasilacz sieciowy, kiedy nie jest używany: Zapoznaj się z poniższymi ilustracjami, aby poprawnie przechowywać przewód zasilający i korzystać z taśmy z rzepem do jego zwinięcia. W ten sposób z łatwością zabezpieczysz przewód i zapobiegniesz jego uszkodzeniu.
 •  
 • ※ Adnotacja:

 • Uszkodzony przewód może być źródłem spięcia między wnętrzem laptopa i zasilacza, spowodować porażenie prądem elektrycznym, przegrzanie, a nawet wywołać pożar.
 • Nie nawijać przewodu zasilającego na zasilacz sieciowy ani żaden inny przedmiot, ponieważ niepoprawne zwinięcie przewodu może być przyczyną uszkodzenia wewnętrznej żyły miedzianej. Na poniższych ilustracjach zobrazowano  niepoprawne metody zwijania przewodu.
 • Instrukcja dla baterii

  W laptopach ASUS zastosowanie znajdują baterie litowo-jonowe, które nie mają efektu pamięci, dlatego system może zapobiec nadmiernemu naładowaniu/rozładowaniu baterii oraz może kontrolować temperaturę ładowania.

  Należy pamiętać, że baterie litowo-jonowe ulegają "samoistnemu rozładowaniu" i poziom ich naładowania spada nieznacznie, nawet kiedy nie są używane.

  W przypadku długotrwałego przechowywania baterii i jej rozładowania do poziomu 0%, może dojść do spadku wartości napięcia poniżej wartości znamionowej podnapięcia, co może skutkować uszkodzeniem baterii i brakiem możliwości jej ponownego naładowania. Dlatego przed długotrwałym przechowywaniem bez użytkowania bateria musi być zawsze naładowana do określonego poziomu. 

  Przed długotrwałym okresem nieużytkowania laptopa zalecamy naładowanie baterii do poziomu 50%, wyłączenie urządzenia i odłączenie zasilacza sieciowego. Co trzy miesiące zalecamy ładować baterię do poziomu 50%, aby ją odświeżyć i zapobiec jej uszkodzeniu z powodu nadmiernego rozładowania.

  Więcej informacji na temat baterii w temacie: Centrum informacji o bateriach ASUS.

  Pytania i odpowiedzi:

  Pytanie 1: Dlaczego komputer zatrzymuje ładowanie, gdy poziom naładowania baterii sięga 60% lub 80%?

  Odpowiedź 1: Upewnij się, czy w oprogramowaniu ASUS Battery Health Charging ustawiony jest tryb ładowania (w niektórych modelach ładowanie akumulatora jest zintegrowane z MyASUS). Aby chronić baterię, funkcja ładowania pozwala ustawić maksymalną moc baterii ROSC (Relative State of Charge — względny poziom naładowania), która pomaga wydłużyć jej żywotność. Więcej informacji w temacie: ASUS Battery Health Charging — wprowadzenie. com/images/2020/04/07/717a3396-c4a2-4d13-83fc-79f046981cc8. png"/>

  Pytanie 2: Dlaczego godzina i inne ustawienia w konfiguracji oprogramowania BIOS są niepoprawne po tym, jak komputer nie był używany przez dłuższy czas?

  Odpowiedź 2: Ponieważ w większości laptopów zastosowanie znajdują baterie wbudowane, takie urządzenie nie będzie zasilane, jeżeli nie będzie ono użytkowane lub jego bateria nie będzie ładowana — wtedy godzina oraz ustawienia BIOS powracają do wartości domyślnych.

  Jeżeli komputer nie będzie użytkowany przez dłuższy czas, naładuj baterię do poziomu 50% i wyłącz urządzenie. Następnie ładuj baterię do 50% pojemności co miesiąc, aby zapobiec całkowitemu wyczerpaniu baterii.

  Jeżeli nadal nie możesz rozwiązać problemu, pobierz MyASUS i przeprowadź procedurę rozwiązywania problemów z wykorzystaniem diagnostyki systemu. KLIKNIJ TUTAJ! 

  **Jeśli konieczna jest naprawa, dostarcz baterię, przewód zasilający i zasilacz, by umożliwić nam sprawdzenie każdego akcesorium.

  Podręcznik planowania, instalacji i serwisu Frigidaire Glfn1326gw

  Bezpośredni link do pobrania Podręcznik planowania, instalacji i serwisu Frigidaire Glfn1326gw

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Podręcznik planowania, instalacji i serwisu Frigidaire Glfn1326gw