Podręcznik z informacjami na temat bezpieczeństwa Epson Cw C6510a

Podręcznik Epson Cw C6510a zawiera wszystkie niezbędne informacje na temat bezpieczeństwa. Zawiera informacje dotyczące ustawień zabezpieczających, zalecenia dotyczące działań ostrożności i korzystania z urządzenia oraz wskazówki dotyczące postępowania w przypadku awarii lub uszkodzenia. Podręcznik zawiera również wyczerpujące informacje na temat wymagań bezpieczeństwa dotyczących środowiska, w którym urządzenie jest używane, jak również wskazówki dotyczące konserwacji i czyszczenia urządzenia. Dzięki podręcznikowi Epson Cw C6510a można zapewnić bezpieczeństwo użytkownikom i zapobiec uszkodzeniom.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik z informacjami na temat bezpieczeństwa Epson Cw C6510a

Cele edukacyjne zgodne z etapem kształcenia

 1. wyjaśnia termin „ochrona danych osobowych”,

 2. wymienia zasady ochrony danych osobowych,

 3. posiada wiedzę i umiejętności w zakresie bezpiecznego funkcjonowania w dobie szybkiego rozwoju nowych technologii, zachowuje się świadomie i odpowiedzialnie w Internecie.

ma95104a7fb6dfaa5_1502093859156_0
 1. Dane, dane, dane. Wszędzie dane

 2. Cyfrowy ślad

 3. Podsumowanie

1

Notatka dla prowadzącego

Notatka dla prowadzącego:

Przed rozpoczęciem pracy z audiobookiem, możesz skorzystać z przygotowanego scenariusza lekcji, który pokazuje, jak wdrożyć materiały multimedialne w tok lekcji.

R1CDShGf6c9hn

Wskazówka

Podczas odsłuchiwania audiobooka, zwróć uwagę na to, czym są dane podstawowedane podstawowedane wrażliwedane wrażliwe.

Postaraj się zapamiętać, co robić, aby być bezpiecznym w Internecie.

R1D8PGGDEobV41
Na ekranie pokazany jest panel sterowania z aktywnymi klawiszami do odtwarzania zawartości audiobooka. W części górnej części znajdują się trzy klawisze. Pierwszy od lewej „Widok” umożliwia przełączenie między odtwarzaczem dźwiękowym audiobooka oznaczonym jako „Odtwarzacz” na liście wyboru a podglądem treści audiobooka oznaczonym jako „Tekst”. Odtwarzacz dźwiękowy oznaczony jako „Odtwarzacz” przedstawia żółty pasek, na którym podczas odtwarzania pojawia się tekst. Widok „Tekst” prezentuje pełny tekst pojawiający się w nagraniu. Widok „Dynamiczny” stanowi połączenie widoku „Odtwarzacz” i „Tekst". Klawisz środkowy „Książka” umożliwia nawigację po treści audiobooka. Klawisz trzeci od lewej „Więcej” – zawiera informacje o programie. Poniżej oddzielony linią znajduje się panel sterowania odtwarzacza nagrania. Poniżej panelu sterowania znajduje się żółty pasek, na którym w trakcie odtwarzania pokazywany jest tekst nagrania.

Rozdział 1
Dane, dane, dane. Wszędzie dane

Materiał przedstawia rozmowę ojca z córką na temat danych osobowych.
— Tato, pomożesz mi?
— A co robisz?
— Zakładam konto na sieciaki. pl.
— Co to za strona?
— Przedstawia zagrożenia i zasady bezpieczeństwa w Internecie. Każdy uczeń ma założyć konto i zapoznać się z tą stroną.
— Oczywiście, pomogę ci. Otwórz stronę.
— Co to są tak dokładnie dane osobowe?
— Są to wszelkie konkretne informacje o danej osobie. Podstawowe dane osobowe to: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numery identyfikacyjne np. PESEL, NIP. Zaliczamy do nich też informacje o liniach papilarnych, sytuacji finansowej osoby, adres e-mailowy i adres IP jej komputera. Są też dane osobowe wrażliwe. Podlegają one szczególnym zasadom przetwarzania i ochrony.
— Wymienisz mi jakieś?
— Dane ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne i filozoficzne. Są też dane o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach, życiu seksualnym. Dane dotyczące sytuacji prawnej. Dużo tego jest.
— Kiedy udostępniamy swoje dane?
— Sytuacji, w których udostępniamy swoje dane jest wiele. Robimy to np. zakładając konta, czy skrzynki mailowe, rejestrując się na różnych stronach i portalach społecznościowych. Zawsze warto zastanowić się, czy na pewno chcemy skorzystać z danej usługi i czy jest warta podzielenia się naszymi danymi osobowymi w tak szerokim zakresie.
— Dlaczego to takie ważne?
— Gdy często i zbyt pochopnie podajemy swoje dane osobowe, ktoś może je wykorzystać, a nasze hasła i dane mogą zostać skradzione. Szczególną ostrożność należy zachować korzystając z publicznie dostępnego darmowego Wi-Fi, np. w galeriach handlowych. Pamiętaj, nigdy nie udostępniaj więcej informacji o sobie niż to jest koniecznie. Udostępniaj tylko te dane, które ułatwią twoim znajomym kontakt z tobą. Nie udostępniaj informacji o sobie nieznajomym z sieci. Stosuj bezpieczne hasła i zmieniaj je regularnie. Nie posługuj się jednym hasłem do wszystkich kont.
— Dobrze tato, na pewno będę o tym pamiętać. I jeszcze jedno pytanie. Dlaczego nie masz hasła do swojego komputera…? — Skąd wiesz…? O nie!

Rozdział 2 Cyfrowy ślad Materiał przedstawia wizytę w klasie policjanta z sekcji zajmującej się walką z cyberprzestępczością. Opowiada uczniom o zasadach bezpieczeństwa w Sieci.
— Na dzisiejszej lekcji wychowawczej porozmawiamy o zasadach zachowania bezpieczeństwa w Internecie. O wszystkim opowie nam pan z policji, z sekcji zajmującej się bezpieczeństwem w sieci. Oddaję panu głos, a was bardzo proszę o uwagę, ponieważ są to naprawdę ważne kwestie. Bardzo proszę...
— Na pewno nieraz słyszeliście o niebezpieczeństwach, które czają się w Internecie. Wymienię teraz, punkt po punkcie, na co trzeba szczególnie uważać. Proszę chętną osobę o zapisywanie tego na tablicy. Po pierwsze: zachowaj dyskrecję. Zanim coś opublikujesz, czy napiszesz pomyśl, czy nie zostanie to użyte przeciwko tobie lub twoim bliskim. Po drugie: dystans to podstawa. Internet jest pełen informacji, zarówno przydatnych, jak i zbędnych lub nieprawdziwych. Po trzecie: kieruj się rozsądkiem. To, co udostępnisz może zobaczyć twój przyszły pracodawca lub dziewczyna albo chłopak. Po czwarte: ostrożności nigdy za wiele. Znanych jest wiele historii z Sieci, kiedy to rozmówca nie był tym, za kogo się podawał. Po piąte: sprawdź swoje ustawienia prywatności. Pozwól oglądać swoje zdjęcia, posty, itp., osobom, które znasz, a nie wszystkim.
— Dziękuję Aniu, widzę, że pilnie notujesz. To bardzo ważne.
— Pamiętajcie, Internet daje wrażenie anonimowości. W rzeczywistości, każde zachowanie w wirtualnym świecie zostawia tzw. cyfrowy ślad.
— Czy mógłby pan bardziej szczegółowo wyjaśnić czym jest cyfrowy ślad?
— Składają się na niego dane o użytkowniku i o ruchu w cyberprzestrzeni. Dane o użytkowniku dotyczą adresu IP. Posiada go każdy komputer. Można ustalić adres, pod którym znajduje się urządzenie, system operacyjny, czy też ustawienia przeglądarek internetowych. Dane o ruchu w cyberprzestrzeni dotyczą zapamiętywania odwiedzanych stron, treści wpisywanych do wyszukiwarki. Dzięki tzw. ciasteczkom, serwery stron mogą śledzić waszą aktywność w sieci.
— Mam nadzieję, że to zanotowaliście i będziecie o tym pamiętać. Po przerwie porozmawiamy jeszcze o innych aspektach bezpieczeństwa w sieci. m automatycznie skanuje wszystkie fotografie i je „taguje”, czyli tworzy opisy do zdjęć i dodaje słowa kluczowe. Gdybyśmy chcieli robić to ręcznie, byłaby to mozolna praca, a tutaj dzięki temu, że wszystko wykonuje się automatycznie zyskujemy czas. Docelowo możemy później dużo szybciej znaleźć interesującą nas grafikę. Dzięki aplikacji możemy tworzyć kolaże, filmy i animacje z wybranych zdjęć, a także udostępniać je na portalach społecznościowych.
— Mapy Google Maps – jest stroną, na której możemy oglądać mapy, zdjęcia satelitarne, zdjęcia lotnicze powierzchni Ziemi, panoramiczne widoki (Street View). Dzięki niej jesteśmy w stanie sprawdzić natężenie ruchu ulicznego w czasie rzeczywistym lub o określonej porze. Możemy zobaczyć topografię i wysokość danego terenu. Pozwoli nam to na przykład zaplanować piesze wędrówki. Pomocne może również okazać się dla osób z chorobą wysokogórską. Aplikacja zawiera również funkcję planowania podróży (samochodem, środkami transportu publicznego, pieszo, rowerem, samolotem). Możemy ustawić godzinę, o której planujemy wyruszyć bądź przyjechać w dane miejsce. W opcjach planowania drogi możemy ustawić unikanie autostrad, opłat czy promów. Na stronie istnieje możliwość wysyłania zaplanowanej trasy na telefon (bezpośrednio, przez sms bądź mailem).
— Mapy Google Earth – dzięki tej aplikacji możemy odbywać wirtualne podróże do wielu ciekawych miejsc na świecie i oglądać zdjęcia w 2D i 3D, jednocześnie poznając historię, przyrodę i kulturę.
— A aplikacje Mapy Google Moon i Mapy Google Mars umożliwiają nam oglądanie zdjęć satelitarnych Księżyca i Marsa.

Rozdział 3 Podsumowanie Podsumowując swoją prelekcję, policjant z sekcji zajmującej się walką z cyberprzestępczością opowiada uczniom, jak informacja o aktywności w sieci może zostać wykorzystana.
— Czy może wyjaśnić nam pan, do czego wiedza na temat naszych działań w sieci może być wykorzystana?
— Chociażby do skuteczniejszej promocji i sprzedaży produktów i usług przez przedsiębiorców. Wszyscy w Internecie podlegają profilowaniu. Ludzie są kategoryzowani według ich cech i zachowań. Dzięki temu mechanizmowi naszym oczom ukazują się później takie, a nie inne reklamy.
— Czy można to jakoś obejść?
— Istnieje tzw. Prawo do bycia zapomnianym w Internecie. Można zwrócić się do operatora wyszukiwarki z prośbą o usunięcie z listy wyników wyszukiwania stron internetowych, które negatywnie wpływają na naszą prywatność. W określonych sytuacjach można też poprosić właściciela strony WWW o usunięcie konkretnych informacji.
— Bardzo panu dziękujemy za ten krótki wykład na temat bezpieczeństwa w sieci. A teraz proszę was o zadawanie pytań. Na pewno macie ich sporo…

Źródło: Eduexpert Sp. z o. o. / Evaco Sp. o., licencja: CC BY 3. 0.

Polecenie 1

Jaki organ w Polsce zajmuje się ochroną danych osobowych i na podstawie jakich przepisów?

Polecenie 2

Po wysłuchaniu materiału, zastanów się, co możesz zmienić, aby wzrosło Twoje bezpieczeństwo w Internecie.

ma95104a7fb6dfaa5_1502093867461_0

Podsumowując, zwróć uwagę na to, że:

 1. każda nasza aktywność w sieci zostawia po sobie śladślad;

 2. nie powinniśmy podawać swojego imienia, nazwiska, adresu zamieszkania w sieci tak, żeby inni mieli do tych danych łatwy dostęp;

 3. trzeba zwracać uwagę, jakie informacje o sobie ujawniamy i udostępniać tylko te, które są niezbędne;

 4. informacje zamieszczone w sieci bardzo trudno z niej usunąć;

 5. nie wszystkie konsekwencje zamieszczenia informacji dotyczących naszej osoby da się przewidzieć;

 6. niezależnie od ustawień prywatności, informacje które nie są widoczne dla innych użytkowników, są znane usługodawcy.

R1DfpnWGnK1Cr1

Źródło: Eduexpert Sp.

R1HKybiO0KJS01

Praca domowa

Polecenie 3. 1

Wykonaj Mapę myśli dotyczącą danych zwyczajnych i danych wrażliwychdanych wrażliwych.

ma95104a7fb6dfaa5_1503905579466_0

Ćwiczenie 1

RepcpaHGiSfES1
Na ekranie pokazane jest w ramce Zadanie 1. Ćwiczenie zatytułowane jest „Dane osobowe 1”. Pod tytułem podane jest polecenie, które brzmi: ”Uzupełnij luki w tekście podanymi słowami. ”. Poniżej jest tekst ćwiczenia z pustymi okienkami, które należy wypełnić informacjami znajdującymi się poniżej tekstu ćwiczenia, oddzielonymi linią kropkowaną. W prawym dolnym rogu zadania umieszczony jest przycisk ”Sprawdź” służący sprawdzeniu poprawności jego wykonania.

Uzupełnij luki w tekście podanymi słowami.

łatwe, zdrowia, PESEL, siatkówki, wrażliwe, papilarne, mandatów karnych, polityczne, trudne

Dane dotyczące nas, dzielimy na dane osobowe zwykłe i dane osobowe................................... Przykładem danych osobowych może być numer.................................., linie.................................., wzór.................................. ; natomiast przykładem danych wrażliwych są dane o stanie.................................., poglądy.................................. czy też dane dotyczące................................... Zawsze należy stosować bezpieczne, tzw. silne hasła i zmieniać je regularnie. Hasło takie musi być.................................. do zapamiętania dla Ciebie, ale.................................. do odgadnięcia dla innych.

Źródło: Eduexpert Sp.

Ćwiczenie 2

RTv3w2ybgQmSV1
Na ekranie pokazane jest w ramce Zadanie 2. Ćwiczenie zatytułowane jest „Cyfrowy ślad”. Pod tytułem podane jest polecenie, które brzmi: ”Zaznacz czy informacja jest prawdziwa czy fałszywa. Poniżej jest 10 zdań, które należy oznaczyć jako prawdziwe lub fałszywe. Opcje wyboru „Prawda/Fałsz" znajdują się po prawej stronie każdego zdania.

Zaznacz czy informacja jest prawdziwa czy fałszywa.

PrawdaFałszMoja prywatność jest chroniona przez prawo, także w Internecie.□ Dane osobowe to tylko te informacje, które mam wpisane w akcie urodzenia.Jeżeli na forum internetowym nie podam swojego imienia i nazwiska, nikt nie będzie mnie w stanie zidentyfikować.Odpowiednie ustawienia prywatności na portalu społecznościowym ograniczają liczbę dostępnych o nas informacji.Większość informacji da się skutecznie usunąć z sieci.Zamieszczanie informacji o sobie w sieci może mieć trudne do przewidzenia konsekwencje w przyszłości.Mogę wypowiadać swoje zdanie w każdej sprawie, o ile nie obrażam innych.Wystarczy mieć jedno dobre hasło do wszystkich kont internetowych.Hasło internetowe składające się z ciągu małych liter jest wystarczająco bezpieczne.Łącząc się z nieznaną i niezabezpieczoną siecią, mogę bezpiecznie robić zakupy przez Internet. Ważne, że nikomu nie podaję swojego hasła do konta, z którego płacę.

Źródło: Eduexpert Sp.

Ćwiczenie 3

R1NhJNrOMlW4A1
Na ekranie pokazane jest w ramce Zadanie 3. Ćwiczenie zatytułowane jest „Dane osobowe 2”. Pod tytułem podane jest polecenie, które brzmi: ”Dopasuj dane do odpowiedniej kategorii. Poniżej polecenia umieszczone zostały dwie ramki. Górna zatytułowana jest „Dane osobowe zwykłe”, dolna „Dane osobowe wrażliwe”. W ramkach należy umieścić odpowiednie dane, które znajdują się poniżej tekstu ćwiczenia i są oddzielone linią kropkowaną.

Dopasuj dane do odpowiedniej kategorii.

dane dotyczące mandatów karnych, dane ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, linie papilarne, imię i nazwisko, nr paszportu, adres, przekonania religijne lub filozoficzne, poglądy polityczne, przynależność wyznaniowa, wzór siatkówki, dane o stanie zdrowia, dane dotyczące skazań, dane o życiu seksualnym, PESEL, informacje o sytuacji finansowej, kod DNA, dane dotyczące orzeczeń o ukaraniu, dane o nałogach, adres IP komputera danej osoby, NIPDANE OSOBOWE ZWYKŁE DANE OSOBOWE WRAŻLIWE

Źródło: Eduexpert Sp.

ma95104a7fb6dfaa5_1502358147126_0
Ciasteczka

Ciasteczka

niewielkie pliki tekstowe, umieszczane na komputerze użytkownika serwisu internetowego, przechowujące różne informacje i parametry związane z przeglądaną stroną internetową (np. przechowujące informacje o preferencjach użytkownika, gromadzące dane na temat logowania, częstotliwości wizyt w danym serwisie, liczby odwiedzonych stron, czasu spędzonego na każdej z nich).

https://dobryslownik. pl/slowo/ciasteczko/6541/4/

Cyfrowy ślad

Cyfrowy ślad

informacje na temat aktywności w sieci, gromadzone na serwerach dostawców Internetu i właścicieli stron. Są to na przykład nasze wpisy w sieci, informacje o tym, co kupujemy, co oglądamy. Są to również dane, pozostawione mimowolnie, jak adres IP komputera, czy informacja o systemie operacyjnym, jakiego używamy.

Dane osobowe wrażliwe

Dane osobowe wrażliwe

Dane wrażliwe to:
1. dane ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne,
2. dane ujawniające poglądy polityczne,
3. dane ujawniające przekonania religijne lub filozoficzne,
4. dane ujawniające przynależność wyznaniową, partyjną lub związkową,
5. dane o stanie zdrowia,
6. dane o kodzie genetycznym,
7. dane o nałogach,
8. dane o życiu seksualnym,
9. dane dotyczące wskazań, orzeczeń o ukaraniu i mandatów karnych,
10. dane dotyczące innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym.

Podstawowe dane osobowe

Podstawowe dane osobowe

to imię i nazwisko, adres zamieszkania, numery identyfikacyjne np. Zaliczamy do nich też informacje o liniach papilarnych, sytuacji finansowej osoby, adres e‑mailowy i adres IP jej komputera.

Prawo do bycia zapomnianym w Internecie

Prawo do bycia zapomnianym w Internecie

prawo żądania usunięcia z Internetu danych osobowych umieszczonych w sieci przez osobę, której dotyczą.

Profilowanie

Profilowanie

mechanizm, który służy kategoryzowaniu ludzi według ich cech, zachowań, upodobań. Używany w reklamie w Internecie, w celu prezentowania reklam dopasowanych jak najściślej do potrzeb użytkowników.

Konfigurowanie danych diagnostycznych systemu Windows w organizacji (system Windows 10 i Windows 11) - Windows Privacy | Microsoft LearnPrzejdź do głównej zawartości

Ta przeglądarka nie jest już obsługiwana.

Przejdź na przeglądarkę Microsoft Edge, aby korzystać z najnowszych funkcji, aktualizacji zabezpieczeń i pomocy technicznej.

 • Artykuł
 • Czas czytania: 20 min

Dotyczy

 • Windows 11 Enterprise
 • Windows 11 Education
 • Windows 11 Professional
 • Windows 10 Enterprise
 • Windows 10 Education
 • Windows 10 Professional
 • Windows Server 2016 i nowsze wersje
 • Surface Hub
 • HoloLens
 • Ten artykuł opisuje typy danych diagnostycznych systemu Windows odsyłanych do firmy Microsoft oraz sposoby zarządzania nimi w organizacji. Firma Microsoft używa tych danych do szybkiego identyfikowania i rozwiązywania problemów wpływających na jej klientów.

  Omówienie

  Firma Microsoft gromadzi dane diagnostyczne systemu Windows w celu rozwiązywania problemów i zachowania aktualności, bezpieczeństwa i prawidłowego działania systemu Windows. Pomaga to także ulepszać system Windows i powiązane z nim produkty i usługi oraz, dla klientów, którzy włączyli ustawienie Dostosowane środowiska, zapewniać bardziej odpowiednie porady i zalecenia do ulepszenia produktów i usług firmy Microsoft oraz innych firm odpowiednio do potrzeb każdego klienta.

  Aby uzyskać więcej informacji o korzystaniu z danych diagnostycznych systemu Windows, zobacz Diagnostyka, opinie i prywatność w systemie Windows.

  Dane diagnostyczne dają użytkownikom głos

  Dane diagnostyczne umożliwiają każdemu użytkownikowi wyrażenie opinii w procesie rozwoju i ciągłego udoskonalania systemu operacyjnego. Ułatwia nam to zrozumienie sposobu działania systemu Windows w świecie rzeczywistym, skupienie się na priorytetach użytkowników oraz podejmowanie świadomych decyzji, co jest korzystne zarówno dla klientów indywidualnych, jak i klientów korporacyjnych. Poniższe sekcje zawierają rzeczywiste przykłady tych korzyści.

  Poprawa jakości aplikacji i sterowników

  Dzięki możliwości zbierania danych diagnostycznych umożliwiających wprowadzanie udoskonaleń w systemach Windows i Windows Serwer pomaga nam podnosić poprzeczkę jakości aplikacji i sterowników urządzeń. Dane diagnostyczne pomagają nam szybko identyfikować i rozwiązywać krytyczne problemy związane z niezawodnością i bezpieczeństwem aplikacji i sterowników urządzeń używanych w systemie Windows. Na przykład możemy zidentyfikować aplikację, która powoduje zawieszanie się urządzeń korzystających z konkretnej wersji sterownika wideo, dzięki czemu możemy nawiązać kontakt z dostawcą aplikacji i sterownika urządzenia i szybko rozwiązać problem. To pozwala skrócić czas przestoju związanego z rozwiązywaniem tych problemów, zredukować jego koszty oraz zwiększyć produktywność.

  Na przykład w starszej wersji systemu Windows istniała wersja sterownika wideo, która ulegała awarii na niektórych urządzeniach, powodując ich ponowne uruchomienie. Wykryliśmy ten problem w naszych danych diagnostycznych i natychmiast skontaktowaliśmy się z zewnętrznym deweloperem, który stworzył ten sterownik wideo. Wspólnie udało nam się zapewnić zaktualizowany sterownik dla niejawnych testerów systemu Windows w ciągu 24 godzin. Na podstawie danych diagnostycznych z urządzeń niejawnych testerów systemu Windows mogliśmy sprawdzić nową wersję sterownika wideo i wdrożyć ją publicznie jako aktualizację następnego dnia. Dane diagnostyczne pomogły nam znaleźć, naprawić i rozwiązać ten problem w ciągu zaledwie 48 godzin, zapewnić lepsze środowisko użytkownikom i zmniejszyć liczbę kosztownych zgłoszeń pomocy technicznej.

  Zwiększenie wydajności działania użytkownika końcowego

  Dane diagnostyczne systemu Windows pomagają również firmie Microsoft lepiej zrozumieć, jak klienci używają (lub nie używają) funkcji systemu operacyjnego i związanych z nim usług. Informacje, które możemy uzyskać z tych danych, pomagają nam odpowiednio ukierunkować prace inżynieryjne i bezpośrednio wpływać na środowiska pracy naszych klientów. Te przykłady pokazują, jak na podstawie danych diagnostycznych firma Microsoft może tworzyć i doskonalić funkcje pomagające organizacjom zwiększać produktywność pracowników, jednocześnie ograniczając liczbę zgłoszeń pomocy technicznej.

 • Menu Start. Jak użytkownicy zmieniają układ menu Start? Czy przypinają do niego inne aplikacje? Które aplikacje są często odpinane? Na podstawie tych danych dostosowujemy domyślny układ menu Start, aby lepiej odpowiadało oczekiwaniom użytkowników, kiedy po raz pierwszy włączają swoje urządzenie.

 • Cortana. Wykorzystujemy dane diagnostyczne do monitorowania skalowalności naszej usługi w chmurze, dzięki czemu wzrasta wydajność wyszukiwania.

 • Przełączanie aplikacji. Z badań i obserwacji wcześniejszych wersji systemu Windows wiemy, że użytkownicy rzadko używają kombinacji Alt+Tab do przełączania się między aplikacjami. Po omówieniu tego zagadnienia z wybranymi użytkownikami okazało się, że kochają tę funkcję i uważają ją za wysoce produktywną, ale nie wiedzieli wcześniej, że jest ona dostępna. Na tej podstawie stworzyliśmy przycisk Widok zadań w systemie Windows, który umożliwia wykrycie tej funkcji. Późniejsze dane diagnostyczne wykazały znacznie większe użycie tej funkcji.

  Jak firma Microsoft obsługuje dane diagnostyczne

  W poniższych sekcjach znajdziesz więcej informacji na temat sposobu obsługi danych diagnostycznych przez firmę Microsoft.

  Zbieranie danych

  W zależności od ustawień danych diagnostycznych na urządzeniu dane diagnostyczne mogą być gromadzone za pośrednictwem następujących metod:

 • Niewielkie ładunki informacji strukturalnych, nazywanych zdarzeniami danych diagnostycznych, zarządzane przez składnik usługi Środowiska i telemetria połączonego użytkownika.

 • Dzienniki diagnostyczne służące do dodatkowego rozwiązywania problemów, także zarządzane przez składnik usługi Środowiska i telemetria połączonego użytkownika.

 • Raporty dotyczące awarii i zrzuty awaryjne zarządzane przez Raportowanie błędów systemu Windows.

  W dalszej części niniejszego dokumentu udostępniamy dodatkowe szczegółowe informacje o sposobie kontrolowania tego, co jest zbierane i jakie dane mogą być zawarte w tych różnych typach danych diagnostycznych.

  Przesyłanie danych

  Wszystkie dane diagnostyczne są szyfrowane przy użyciu protokołu Transport Layer Security (TLS) i wykorzystują przypinanie certyfikatu podczas transferu z urządzenia do usługi zarządzania danymi firmy Microsoft.

  Punkty końcowe

  W poniższej tabeli znajduje się lista punktów końcowych powiązanych ze sposobami zarządzania zbieraniem danych diagnostycznych i kontrolą nad nimi. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących punktów końcowych używanych do odsyłania danych do firmy Microsoft, zobacz sekcję Zarządzanie punktami końcowymi połączenia w menu nawigacji po lewej stronie.

  Usługa systemu WindowsPunkt końcowy
  Środowisko i telemetria połączonego użytkownikav10. events. data. com

  v10c. com

  v10. vortex-win. com

  Raportowanie błędów systemu Windowswatson. telemetry. com

  umwatsonc. com

  *-umwatsonc. com

  ceuswatcab01. blob. core. windows. net

  ceuswatcab02. net

  eaus2watcab01. net

  eaus2watcab02. net

  weus2watcab01. net

  weus2watcab02. net

  Uwierzytelnianielogin. com

  WAŻNE: Ten punkt końcowy służy do uwierzytelniania urządzeń. Nie zaleca się wyłączania tego punktu końcowego.

  Analiza awarii onlineoca. com

  oca. com

  kmwatsonc. com

  *-kmwatsonc. com

  Ustawieniasettings-win. com

  WAŻNE: Ten punkt końcowy służy do zdalnego konfigurowania ustawień związanych z diagnostyką i zbierania danych. Na przykład punktu końcowego ustawień używamy do zdalnego blokowania zdarzenia przed odesłaniem do firmy Microsoft. Ten punkt końcowy nie przekazuje danych diagnostycznych systemu Windows.

  Uwierzytelnianie serwera proxy

  Jeśli Twoja organizacja używa uwierzytelniania serwera proxy do dostępu do Internetu, upewnij się, że nie blokuje on danych diagnostycznych z powodu uwierzytelniania.

  Obejście (zalecane)

  Skonfiguruj swoje serwery proxy tak, aby nie wymagały uwierzytelniania proxy dla ruchu do punktów końcowych danych diagnostycznych. Ta opcja jest najbardziej kompleksowym rozwiązaniem. Działa we wszystkich wersjach systemu Windows 10 i Windows 11.

  Uwierzytelnianie proxy użytkownika

  Skonfiguruj urządzenia tak, aby używały kontekstu zalogowanego użytkownika na potrzeby uwierzytelniania serwera proxy. Ta metoda wymaga następujących konfiguracji:

 • Urządzenia mają bieżącą aktualizację jakości dla obsługiwanej wersji systemu Windows

 • Skonfiguruj serwer proxy na poziomie użytkownika (serwer proxy WinINET) w Ustawienia serwera proxy w grupie Sieć &Internet w Ustawieniach systemu Windows. Możesz również użyć starszego panelu sterowania „Opcje internetowe”.

 • Upewnij się, że użytkownicy mają uprawnienia serwera proxy do uzyskiwania dostępu do punktów końcowych danych diagnostycznych. Ta opcja wymaga, aby urządzenia miały użytkowników konsoli z uprawnieniami serwera proxy, więc nie można używać tej metody z urządzeniami typu headless.

  Uwierzytelnianie serwera proxy urządzenia

  Takie podejście obsługuje następujące scenariusze:

 • Urządzenia typu headless, na których nie loguje się żaden użytkownik lub użytkownicy urządzenia nie mają dostępu do Internetu

 • Uwierzytelnione serwery proxy, które nie korzystają ze zintegrowanego uwierzytelniania systemu Windows

 • Jeśli używasz również Ochrony punktu końcowego w usłudze Microsoft Defender

  To podejście jest najbardziej złożone, ponieważ wymaga następujących konfiguracji:

 • Upewnij się, że urządzenia mogą nawiązać połączenie z serwerem proxy za pośrednictwem protokołu WinHTTP w kontekście systemu lokalnego. Aby skonfigurować to zachowanie, użyj jednej z następujących opcji:

 • Wiersz polecenia netsh winhttp set proxy

 • Protokół wykrywania automatycznego serwera proxy sieci Web (WPAD)

 • Przezroczysty serwer proxy

 • Skonfiguruj serwer proxy WinINET dla całego urządzenia przy użyciu następującego ustawienia zasad grupy: Ustaw serwer proxy na komputer (zamiast na użytkownika) (ProxySettingsPerUser = 1)

 • Połączenie kierowane lub używające translacji adresów sieciowych (NAT)

 • Skonfiguruj serwery proxy, aby umożliwić kontom komputerów w usłudze Active Directory dostęp do punktów końcowych danych diagnostycznych. Ta konfiguracja wymaga, aby serwery proxy obsługiwały zintegrowane uwierzytelnianie systemu Windows.

  Dostęp do danych

  Dostęp do danych diagnostycznych systemu Windows podlega zasadzie najniższych uprawnień dostępu. Firma Microsoft nie udostępnia danych osobowych naszych klientów osobom trzecim, z wyjątkiem sytuacji, w których klient na to zezwoli, lub dla ograniczonych celów opisanych w Oświadczeniu o ochronie prywatności. Firma Microsoft może udostępnić raporty biznesowe producentom sprzętu i partnerom z innych firm, które obejmują zagregowane informacje dotyczące danych diagnostycznych niezawierające danych identyfikacyjnych. Decyzje dotyczące udostępniania danych są podejmowane przez zespół wewnętrzny, w ds. prywatności, prawny i zarządzania danymi.

  Okres przetrzymywania

  Firma Microsoft wyznaje i realizuje minimalizację danych. Dokładamy wszelkich starań, aby zbierać tylko informacje, których potrzebujemy, i przetrzymywać je tylko dla tak długo, jak jest to wymagane do świadczenia usług lub do analizy. Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak długo dane są zachowywane, zapoznaj się z sekcją o nazwie Zachowywanie danych osobowych w Oświadczeniu o ochronie prywatności w firmie Microsoft.

  Ustawienia danych diagnostycznych

  Istnieją cztery ustawienia zbierania danych diagnostycznych. Poszczególne ustawienia opisano szczegółowo w kolejnych sekcjach.

 • Dane diagnostyczne wyłączone (zabezpieczenia)
 • Wymagane dane diagnostyczne (podstawowe)
 • Rozszerzone (to ustawienie jest dostępne tylko na urządzeniach z systemem Windows 10, Windows Server 2016 i Windows Server 2019).
 • Opcjonalne dane diagnostyczne (pełne)
 • Oto podsumowanie typów danych, które są dostępne w przypadku poszczególnych ustawień:

  Dane diagnostyczne wyłączone (zabezpieczenia)Wymagane (podstawowe)RozszerzoneOpcjonalnie (pełne)Zdarzenia danych diagnostycznychNie są wysyłane żadne dane diagnostyczne systemu Windows. Minimalna ilość danych wymagana do zapewnienia, że urządzenie jest bezpieczne, aktualne i działa zgodnie z oczekiwaniami. Dodatkowe dane na temat przeglądanych witryn internetowych, sposobu używania systemu Windows i aplikacji oraz sposobu ich działania, jak również aktywność urządzenia. Dodatkowe dane pomagają firmie Microsoft naprawiać i ulepszać produkty i usługi dla wszystkich użytkowników. Dodatkowe dane dotyczące przeglądanych witryn internetowych, sposobu używania systemu Windows i aplikacji oraz sposobu ich działania. Te dane będą także zawierać dane dotyczące aktywności urządzeń oraz rozszerzone raportowanie błędów, które ułatwiają firmie Microsoft naprawianie i ulepszanie produktów i usług dla wszystkich użytkowników. Metadane dotyczące awariiBrakTakZrzuty awaryjneNieTylko klasyfikowane zrzuty

  Aby uzyskać więcej informacji o zrzutach awaryjnych, zobacz Pełne i klasyfikowane zrzuty pamięci

  Aby uzyskać więcej informacji o zrzutach awaryjnych, zobacz Dzienniki diagnostyczneZbieranie danych100%Stosowane pobieranie próbek

  Dane diagnostyczne wyłączone

  To ustawienie zostało wcześniej oznaczone jako Zabezpieczenia. Po skonfigurowaniu tego ustawienia żadne dane diagnostyczne systemu Windows nie są wysyłane z Twojego urządzenia. Jest ono dostępne tylko w systemach Windows Server, Windows Enterprise i Windows Education. Jeśli wybierzesz to ustawienie, urządzenia w organizacji wciąż będą bezpieczne.

  Było to ustawienie domyślne dla systemu Windows Server 2022 Datacenter: Azure Edition przed 13 grudnia 2022 r.

  Nota

  Jeśli Twoja organizacja korzysta z usługi Windows Update, minimalnym zalecanym ustawieniem jest Wymagane dane diagnostyczne. Ponieważ żadne informacje z usługi Windows Update nie są gromadzone, gdy dane diagnostyczne są wyłączone, ważne informacje o błędach aktualizacji nie są wysyłane. Microsoft wykorzystuje te informacje, aby usuwać przyczyny tych błędów i poprawiać jakość naszych aktualizacji.

  Wymagane dane diagnostyczne

  W przypadku wymaganych danych diagnostycznych, które zostały wcześniej oznaczone jako podstawowe, jest zbierany ograniczony zestaw danych, które są istotne dla zrozumienia urządzenia i jego konfiguracji. Te dane służą do identyfikowania problemów, które mogą wystąpić w przypadku określonej konfiguracji sprzętu lub oprogramowania. Na przykład może pomóc określić, jeśli awarie są częstsze na urządzeniach z określoną ilością pamięci lub korzystających z konkretnej wersji sterownika.

  Jest to domyślne ustawienie dla bieżących wersji systemu Windows oraz Windows 10 w wersji 1903. Od 13 grudnia 2022 r. jest to również ustawienie domyślne dla systemu Windows Server 2022 Datacenter: Azure Edition.

  Do wymaganych danych diagnostycznych należą:

 • Podstawowe dane urządzenia, które pomagają zapoznać się z typami urządzeń z systemem Windows oraz konfiguracjami i typami natywnych i zwirtualizowanych systemów Windows Server w ekosystemie. Oto kilka przykładów:

 • Atrybuty urządzeń, np. rozdzielczość kamery i typ wyświetlacza
 • Atrybuty baterii, np. pojemność i typ
 • Atrybuty sieci, np. liczba kart sieciowych, szybkość kart sieciowych, sieć operatora komórkowego i numer IMEI
 • Atrybuty procesora i pamięci, np. liczba rdzeni, architektura, szybkość, rozmiar pamięci i oprogramowanie układowe
 • Atrybut wirtualizacji, np. obsługa translacji adresów drugiego poziomu (SLAT) i system operacyjny gościa
 • Atrybuty systemu operacyjnego, np. wersja i stan wirtualizacji systemu Windows
 • Atrybuty pamięci, np. liczba, typ i rodzaj dysków
 • Metryka jakości, która pomaga zrozumieć sposób działania składnika Środowisko i dane diagnostyczne połączonego użytkownika, a w tym% przekazanych zdarzeń, odrzuconych zdarzeń, zablokowanych zdarzeń oraz czasu ostatniego przekazania.

 • Informacje związane z jakością, które pomagają firmie Microsoft w opracowaniu podstawowej analizy wydajności urządzenia i jego systemu operacyjnego. Przykładami takich danych mogą być informacje o urządzeniach pracujących w trybie wstrzymania przy zachowaniu połączenia, liczba awarii lub zawieszeń oraz szczegóły dotyczące zmiany stanów aplikacji, takich jak czas korzystania z procesora i ilość używanej pamięci oraz całkowity czas działania aplikacji.

 • Dane zgodności, które pomagają w zrozumieniu, które aplikacje są zainstalowane na urządzeniu lub maszynie wirtualnej oraz identyfikowaniu potencjalnych problemów ze zgodnością.

 • Dane systemowe, które pomagają ustalić, czy urządzenie spełnia minimalne wymagania dotyczące uaktualniania do następnej wersji systemu operacyjnego. Informacje o systemie obejmują ilość pamięci, a także informacje dotyczące procesora i systemu BIOS.

 • Lista danych urządzeń zewnętrznych, takich jak drukarki lub zewnętrzne urządzenia pamięci masowej, które są podłączone do urządzeń z systemem Windows i informacje, czy te urządzenia będą działać po uaktualnieniu do nowej wersji systemu operacyjnego.

 • Dane sterownika, które obejmują aktywność określonego sterownika, aby pomóc ustalić, czy aplikacje i urządzenia będą działać po uaktualnieniu do nowej wersji systemu operacyjnego. Może to pomóc ustalić blokujące problemy i ułatwić firmie Microsoft i naszym partnerom we wdrażaniu poprawek i ulepszeń.

 • Informacje dotyczące wydajności Microsoft Store, w tym dotyczące pobrań, instalacji i aktualizacji aplikacji. Te dane obejmują również informacje o uruchomieniach Microsoft Store, wyświetleniach stron, wstrzymaniach i wznowieniach i uzyskiwaniu licencji.

  Rozszerzone dane diagnostyczne

  W systemie Windows 10 i Windows Server 2019 rozszerzone dane diagnostyczne zawierają dane na temat przeglądanych witryn internetowych, sposobu używania systemu Windows i aplikacji oraz sposobu ich działania, jak również aktywności urządzenia.

  Ważne

  To ustawienie danych diagnostycznych nie jest dostępne w systemie Windows 11 i Windows Server 2022 — zostało zastąpione zasadami, które mogą kontrolować ilość przesyłanych opcjonalnych danych diagnostycznych. Więcej informacji o tych ustawieniach można znaleźć w sekcji tego tematu: Zarządzanie danymi diagnostycznymi przy użyciu zasady grupy i usługi MDM.

  Jeśli zdecydujesz się na wysłanie rozszerzonych danych diagnostycznych, w ich skład będą wchodziły zawsze wymagane dane diagnostyczne, a także będą zbierane następujące dodatkowe informacje:

 • Zdarzenia systemu operacyjnego, które pomagają uzyskać wgląd w różne obszary systemu operacyjnego, a w tym dotyczące sieci, funkcji Hyper-V, Cortany, pamięci magazynowej, systemu plików i innych składników.

 • Zdarzenia aplikacji systemu operacyjnego będące konsekwencją działania aplikacji firmy Microsoft i narzędzi do zarządzania, które zostały pobrane ze sklepu Microsoft Store lub wstępnie zainstalowane w systemach Windows lub Windows Server, takich jak Menedżer serwera, Zdjęcia, Poczta i Microsoft Edge.

 • Zdarzenia specyficzne dla urządzenia, które są specyficzne dla niektórych urządzeń, takich jak Microsoft HoloLens i Surface Hub. Na przykład Microsoft HoloLens wysyła zdarzenia związane z procesorem holograficznym (HPU).

 • Wszystkie typy zrzutów awaryjnych oprócz zrzutów stosu i pełnych zrzutów. Aby uzyskać więcej informacji o zrzutach awaryjnych, zobacz

  Opcjonalne dane diagnostyczne

  Opcjonalne dane diagnostyczne, które zostały wcześniej oznaczone jako Pełne, zawierają bardziej szczegółowe informacje na temat Twojego urządzenia oraz jego ustawień, funkcji i kondycji urządzeń. Opcjonalne dane diagnostyczne zawierają również dane na temat przeglądanych witryn internetowych, aktywności urządzeń i rozszerzonego raportowania błędów, które ułatwiają firmie Microsoft naprawianie i ulepszanie produktów i usług dla wszystkich użytkowników. Jeśli zdecydujesz się na wysłanie opcjonalnych danych diagnostycznych, wymagane dane diagnostyczne będą zawsze dołączane, a my gromadzimy następujące dodatkowe informacje:

 • Dodatkowe dane dotyczące urządzenia, łączności i konfiguracji, oprócz danych zgromadzonych w ramach wymaganych danych diagnostycznych.

 • Informacje o stanie i rejestrowaniu dotyczące kondycji systemu operacyjnego i innych składników systemu oprócz tego, co jest gromadzone w ramach wymaganych danych diagnostycznych.

 • Działania aplikacji, takie jak to, które programy są uruchamiane na urządzeniu, jak długo one działają i jak szybko reagują na dane wejściowe.

 • Działania przeglądarki, takie jak historia przeglądania i wyszukiwane terminy w przeglądarkach firmy Microsoft (Microsoft Edge lub Internet Explorer).

 • Rozszerzone raportowanie błędów, a w tym stan pamięci urządzenia w chwili awarii systemu lub aplikacji (który może przypadkowo zawierać treści użytkownika, takie jak części pliku używanego, gdy wystąpił problem). Dane dotyczące awarii nie są nigdy używane na potrzeby dostosowywanych możliwości.

  Zrzuty awaryjne zgromadzone w danych diagnostycznych mogą przypadkowo zawierać dane osobowe, takie jak fragmenty pamięci z dokumentu i strony internetowej.

  Zarządzanie danymi diagnostycznymi przy użyciu zasad grupy i usługi MDM

  Wykonaj czynności opisane w tej sekcji, aby skonfigurować ustawienia danych diagnostycznych w organizacji dla systemu Windows oraz Windows Server.

  Te ustawienia danych diagnostycznych dotyczą tylko składników, funkcji i aplikacji, które są traktowane jako część systemu operacyjnego Windows. Aplikacje innych firm i inne aplikacje firmy Microsoft, takie jak Microsoft Office, które instalują klienci, mogą również gromadzić i wysyłać dane diagnostyczne za pomocą własnych kontrolek. Zapoznaj się z polityką dotyczącą danych diagnostycznych dostawców aplikacji i dowiedz się, jak wyrazić zgodę na udostępnianie takich danych lub ją wycofać. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania danych diagnostycznych przez pakiet Microsoft Office, zobacz Omówienie kontroli prywatności w ofercie Aplikacje Microsoft 365 dla przedsiębiorstw. Jeśli chcesz kontrolować zbieranie danych systemu Windows, które nie są danymi diagnostycznymi systemu Windows, zobacz Zarządzanie połączeniami od składników systemu operacyjnego Windows do usług firmy Microsoft.

  Ustawienia danych diagnostycznych urządzenia można skonfigurować za pomocą narzędzi do zarządzania, których już używasz, takich jak zasady grupy lub MDM.

  Podczas konfigurowania zasad zarządzania skorzystaj z odpowiednich wartości z tabeli poniżej.

  KategoriaWartośćDane diagnostyczne wyłączone (zabezpieczenia)0Wymagane (podstawowe)1Rozszerzone2Opcjonalnie (pełne)3

  Gdy ustawione są zarówno zasady Konfiguracja komputera, jak i Konfiguracja użytkownika, używana jest bardziej restrykcyjna zasada.

  Zarządzanie gromadzeniem danych diagnostycznych przy użyciu zasad grupy

  Możesz użyć zasady grupy, aby określić ustawienie danych diagnostycznych organizacji:

  1. Z poziomu konsoli zarządzania zasadami grupy przejdź do pozycji Konfiguracja komputera>Szablony administracyjne>Składniki systemu Windows>Zbieranie danych i kompilacje w wersji Preview.

  2. Kliknij dwukrotnie pozycję Zezwalaj na telemetrię (lub Zezwalaj na dane diagnostyczne w systemie Windows 11 i Windows Server 2022).

   Jeśli na urządzeniach w organizacji działa system Windows 10 w wersji 1803 lub nowszej, użytkownik nadal może korzystać z ustawień do określenia bardziej restrykcyjnych wartości dla ustawień danych diagnostycznych, o ile nie ustawiono zasad Skonfiguruj interfejs użytkownika ustawień używania danych diagnostycznych.

  3. W oknie Opcje wybierz ustawienie, które chcesz skonfigurować, a następnie kliknij przycisk OK.

  Zarządzanie zbieraniem opcjonalnych danych diagnostycznych za pomocą zasad grupy

  Poniższe zasady umożliwiają ograniczenie typów zrzutów awaryjnych, które mogą być odsyłane do firmy Microsoft. Po włączeniu tych zasad Raportowanie błędów systemu Windows będzie wysyłać tylko minizrzuty dla trybu jądra oraz klasyfikowane zrzuty dla trybu użytkownika.

 • Kliknij dwukrotnie pozycję Ogranicz zbieranie zrzutów.

  Możesz również ograniczyć liczbę dzienników diagnostycznych odsyłanych do firmy Microsoft. Po włączeniu tych zasad dzienniki diagnostyczne nie będą wysyłane do firmy Microsoft.

 • Kliknij dwukrotnie pozycję Ogranicz zbieranie dzienników diagnostycznych.

  Zarządzanie zbieraniem danych diagnostycznych przy użyciu usługi MDM

  Użyj dostawcy usług konfiguracji zasad, aby zastosować następujące zasady usługi MDM:

 • System/AllowTelemetry
 • System/LimitDumpCollection
 • System/LimitDiagnosticLogCollection
 • Ostatnie dwie zasady są dostępne tylko w systemie Windows 11 i Windows Server 2022.

  Włączanie konfiguracji procesora danych diagnostycznych systemu Windows

  Konfiguracja procesora danych diagnostycznych systemu Windows pozwala być kontrolerem, zgodnie z definicją w Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) Unii Europejskiej, dla danych diagnostycznych systemu Windows zebranych z urządzeń z systemem Windows, które spełniają wymagania dotyczące konfiguracji.

  Wymagania wstępne

 • Korzystanie z obsługiwanej wersji systemu Windows 10 lub Windows 11
 • Obsługiwane są następujące wersje:
  • Enterprise
  • Professional
  • Edukacja
  • Urządzenie musi być przyłączone do usługi Azure Active Directory (może być przyłączone hybrydowo do usługi Azure AD).
  • Aby uzyskać najlepsze wyniki, użyj najnowszej kompilacji dowolnego systemu operacyjnego określonego powyżej. Funkcjonalność i dostępność konfiguracji mogą się różnić w starszych systemach. Aby uzyskać informacje o wersji, zobacz Windows 10 Enterprise and Education oraz Windows 11 Enterprise and Education w witrynie zasad cyklu życia firmy Microsoft.

   Ustawienie danych diagnostycznych na urządzeniu powinno mieć wartość Wymagane dane diagnostyczne lub wyższe, a następujące punkty końcowe muszą być osiągalne:

  • us-v10c. com (eu-v10c. com dla dzierżaw z adresem rozliczeniowym w Granicy danych w UE)
  • umwatsonc. com (eu-watsonc. com/pl-pl/privacy/eudb/eu-data-boundary-learn#eu-data-boundary-countries-and-datacenter-locations" data-linktype="absolute-path">Granicy danych w UE)
  • settings-win. com
  • *. net
  • Dane diagnostyczne systemu Windows zebrane z urządzenia przed włączeniem konfiguracji procesora danych diagnostycznych systemu Windows zostaną usunięte po włączeniu tej konfiguracji.
  • Po włączeniu urządzeń z konfiguracją procesora danych diagnostycznych systemu Windows użytkownicy mogą nadal przesyłać opinie za pośrednictwem różnych kanałów, takich jak Centrum opinii o systemie Windows lub opinie dotyczące przeglądarki Edge. Jednak dane opinii nie podlegają warunkom konfiguracji procesora danych diagnostycznych systemu Windows. Jeśli nie jest to pożądane, zalecamy wyłączenie opinii przy użyciu dostępnych zasad lub rozwiązań do zarządzania aplikacjami.
  • Włączanie konfiguracji procesora danych diagnostycznych systemu Windows

   Informacje w tej sekcji dotyczą następujących wersji systemu Windows:

  • Windows 10, wersje 20H2, 21H2, 22H2 i nowsze
  • Windows 11, wersje 21H2, 22H2 i nowsze
  • Począwszy od aktualizacji zbiorczej wersji zapoznawczej ze stycznia 2023 r., sposób włączenia opcji konfiguracji procesora zależy od adresu rozliczeniowego dzierżawy usługi Azure AD, do której są dołączone urządzenia.

   Urządzenia w dzierżawach usługi Azure AD z adresem rozliczeniowym w Unii Europejskiej (UE) lub Europejskim Związku Wolnego Handlu (EFTA)

   W przypadku urządzeń z systemem Windows z włączonymi danymi diagnostycznymi, które są dołączone do dzierżawy usługi Azure AD z adresem rozliczeniowym w UE lub EFTA dane diagnostyczne systemu Windows dla tego urządzenia zostaną automatycznie skonfigurowane dla opcji procesora. Dane diagnostyczne systemu Windows dla tych urządzeń będą przetwarzane w Europie.

   Konfiguracja procesora danych diagnostycznych systemu Windows zawiera składniki, dla których prace są w toku, które mają zostać uwzględnione w granicach danych UE, ale ukończenie tej pracy jest opóźnione po 1 stycznia 2023 r. Te składniki zostaną uwzględnione w granicach danych UE w najbliższych miesiącach. W międzyczasie firma Microsoft będzie tymczasowo przesyłać dane poza granicę danych UE w ramach operacji serwisowych, aby zapewnić nieprzerwane działanie usług, do których zarejestrowali się klienci.

   Z punktu widzenia zgodności ta zmiana oznacza, że firma Microsoft będzie podmiotem przetwarzającym dane, a organizacja będzie kontrolerem danych diagnostycznych systemu Windows. Administratorzy IT dla tych organizacji będą odpowiedzialni za odpowiadanie na żądania podmiotów danych użytkowników.

   Urządzenia w dzierżawach usługi Azure AD z adresem rozliczeniowym poza UE i EFTA

   W przypadku urządzeń z systemem Windows z włączonymi danymi diagnostycznymi, które są dołączone do dzierżawy usługi Azure AD z adresem rozliczeniowym poza UE i EFTA, aby włączyć opcję konfiguracji procesora, organizacja musi zarejestrować się w dowolnej z następujących usług przedsiębiorstwa, które polegają na danych diagnostycznych:

  • Update Compliance
  • Przejdź do raportów Windows Update dla firm
  • Usługa wdrażania usługi Windows Update dla firm
  • Microsoft Managed Desktop
  • Analiza punktu końcowego (w usłudze Microsoft Intune)
  • (Do korzystania z tych usług mogą być stosowane dodatkowe wymagania licencyjne).

   Jeśli nie zarejestrujesz się w żadnej z tych usług dla przedsiębiorstw, firma Microsoft będzie działać jako kontroler danych diagnostycznych.

   Włączanie konfiguracji procesora danych diagnostycznych systemu Windows w starszych wersjach systemu Windows

  • Wersje systemu Windows 10: 1809, 1903, 1909, and 2004.
  • Nowsze wersje systemów Windows 10 i Windows 11, które nie zostały jeszcze zaktualizowane do aktualizacji zbiorczej z wersji zapoznawczej ze stycznia 2023 r.
  • Skorzystaj z poniższych instrukcji, aby włączyć konfigurację procesora danych diagnostycznych systemu Windows przy użyciu jednego ustawienia, za pośrednictwem zasad grupy lub rozwiązania MDM.

   Zasady grupy — aby włączyć konfigurację procesora danych diagnostycznych systemu Windows, przejdź do menu Konfiguracja komputera>Szablony administracyjne>Składniki systemu Windows>Zbieranie danych i kompilacje Preview, a następnie przełącz ustawienie Zezwalaj na potok danych komercyjnych na wartość Włączone.

   Możesz wyłączyć to ustawienie w dowolnym momencie, zmieniając jego wartość na Wyłączone. Domyślna wartość powyższego ustawienia to Wyłączone.

   Aby użyć rozwiązania MDM — np. Microsoft Intune — do wdrożenia konfiguracji procesora danych diagnostycznych systemu Windows na obsługiwanych urządzeniach, użyj poniższej niestandardowej konfiguracji ustawień OMA-URI:

  • Nazwa: System/AllowCommercialDataPipeline
  • OMA-URI:. /Vendor/MSFT/Policy/Config/System/AllowCommercialDataPipeline
  • Typ danych: Liczba całkowita
  • W obszarze Wartość wprowadź 1, aby włączyć usługę.

   Możesz wyłączyć to ustawienie w dowolnym momencie, zmieniając jego wartość na 0. Wartość domyślna to 0.

   Zmiana ustawień prywatności na pojedynczym serwerze

   Możesz również zmienić ustawienia prywatności na serwerze z uruchomionym systemem operacyjnym Azure Stack HCl lub Windows Server. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zmiana ustawień prywatności na poszczególnych serwerach.

Dodatkowe zasoby

Podręcznik z informacjami na temat bezpieczeństwa Epson Cw C6510a

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik z informacjami na temat bezpieczeństwa Epson Cw C6510a

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik z informacjami na temat bezpieczeństwa Epson Cw C6510a