Podręcznik zarządzania usb Aeg 3010 D

Podręcznik zarządzania USB Aeg 3010 D to kompleksowe, zintegrowane narzędzie do zarządzania zasobami cyfrowymi w firmie. Umożliwia tworzenie bezpiecznych i skalowalnych systemów, które są dostosowane do wymagań firmy. Podręcznik zarządzania USB Aeg 3010 D oferuje szeroki zakres funkcji, w tym tworzenie i aktualizowanie profili użytkowników, zarządzanie dostępem do plików i usług, tworzenie polityk bezpieczeństwa i wiele innych. Dzięki tej platformie można zarządzać zasobami zgodnie z zasadami bezpieczeństwa, które zapewnią firmie najwyższy poziom zabezpieczeń.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik zarządzania usb Aeg 3010 D

Sprawdź poziom pozostałego atramentu przy użyciu wskaźnika na zbiorniku z atramentem z przodu drukarki. Jeśli poziom atramentu znajduje się blisko dolnej linii limitu (A), uzupełnij zbiornik z atramentem.

Uwaga

 • Jeśli funkcja powiadamiania o poziomie pozostałego atramentu jest włączona, przed uzupełnieniem zbiorników z atramentem konieczne jest zresetowanie miernika poziomu pozostałego atramentu.

  Ilość pozostałego atramentu można zresetować na dwa sposoby.

 • Resetowanie poziomu pozostałego atramentu w przypadku wystąpienia błędu dotyczącego atramentu
 • Resetowanie poziomu pozostałego atramentu, gdy nie wystąpił błąd dotyczący atramentu

W przypadku wystąpienia błędu dotyczącego ilości pozostałego atramentu na ekranie LCD zostanie wyświetlony kod błędu.

 • Jeśli funkcja powiadamiania o pozostałym poziomie atramentu jest włączona
 • Jeśli mimo wystarczającej ilości atramentu wydruk jest blady lub widać na nim białe smugi, zapoznaj się z informacjami podanymi w części Procedura konserwacji.
 • Informacje o środkach ostrożności związanych z obsługą butelek z atramentem można znaleźć w części Uwagi na butelkach z atramentem.
 • Procedura uzupełniania

  W przypadku konieczności uzupełnienia zbiorników z atramentem wykonaj poniższe czynności. canon/ij/webmanual/Manual/All/G3010%20series/PL/UG/common/i_important_trans. gif" alt=""/>Ważne

 • Upewnij się, że po wstępnej instalacji drukarka jest ustawiona płasko — NIE do góry nogami ani na boku, ponieważ może to spowodować wyciek atramentu.
 • Jeśli funkcja powiadamiania o pozostałym poziomie atramentu jest włączona, uzupełnij cztery zbiorniki z atramentem. Jeśli licznik poziomu pozostałego atramentu został zresetowany, gdy zbiorniki z atramentem nie były pełne, drukarka nie może prawidłowo wykrywać poziomu atramentu.
  1. Upewnij się, że urządzenie jest włączone.

   Otwórz moduł skanera/pokrywę (B). canon/ij/webmanual/Manual/All/G3010%20series/PL/UG/screens/t_ink010. jpg" alt=""/>

  2. Nie należy dotykać rurek ani innych elementów wewnątrz drukarki. Mogłoby to spowodować problemy z drukarką.
  3. Otwórz pokrywę zbiornika z atramentem.

   W celu uzupełnienia zbiornika z czarnym atramentem, otwórz pokrywę zbiornika z atramentem (C) znajdującą się po lewej stronie.

   W celu uzupełnienia kolorowego atramentu w zbiornikach, otwórz pokrywę zbiornika z atramentem (D) znajdującą się po prawej stronie. canon/ij/webmanual/Manual/All/G3010%20series/PL/UG/screens/t_ink020. jpg" alt=""/>

   Chwyć i zdejmij nasadkę zbiornika (E) zbiornika z atramentem do uzupełnienia. canon/ij/webmanual/Manual/All/G3010%20series/PL/UG/screens/t_ink030. jpg" alt=""/>

  4. Ostrożnie zdejmij nasadkę zbiornika zbiornika z atramentem. Atrament po wewnętrznej stronie nasadki zbiornika może rozchlapać się podczas jej zdejmowania.
  5. Wyjmij nową butelkę z atramentem z opakowania. canon/ij/webmanual/Manual/All/G3010%20series/PL/UG/screens/o_ink040. jpg" alt=""/>

   Trzymając butelkę z atramentem pionowo, odkręć jej zakrętkę (F), a następnie zdejmij.

  6. Podczas zdejmowania zakrętki butelki staraj się nie ściskać boków butelki z atramentem. Trzymaj butelkę z atramentem, jak pokazano na rysunku powyżej. Jeśli ściśniesz boki butelki z atramentem, atrament może się rozchlapać.
  7. Nie potrząsaj butelką z atramentem. Podczas otwierania butelki atrament może się rozchlapać.
  8. Nawet jeśli butelka z atramentem jest wgięta, znajdującego się w niej atramentu można bezpiecznie używać.
  9. Uzupełnij zbiornik z atramentem.

   Dopasowując wylot butelki z atramentem do prowadnicy butelki (G) w drukarce, włóż wylot do wlotu (H).

   Następnie postaw butelkę z atramentem do góry nogami i naciśnij jej boki, aby uzupełnić zbiornik z atramentem. canon/ij/webmanual/Manual/All/G3010%20series/PL/UG/screens/t_ink060. jpg" alt=""/>

  10. Upewnij się, że każdy zbiorniki z atramentem kolorowy jest uzupełniany atramentem z butelki o tym samym kolorze.
  11. Podczas uzupełniania zbiorników z atramentem, nie ściskaj boków butelki zbyt mocno. Atrament może się rozchlapać.
  12. Nie napełniaj zbiornika z atramentem powyżej górnej linii limitu (I) zbiornika z atramentem. Atrament powyżej tej linii może się wylać, powodując awarię lub uszkodzenie drukarki i uniemożliwiając drukowanie. canon/ij/webmanual/Manual/All/G3010%20series/PL/UG/screens/t_ink070. jpg" alt=""/>

  13. Po uzupełnieniu zbiorników z atramentem zakręć szczelnie zakrętkę butelki z atramentem.
  14. Puste butelki z atramentem należy wyrzucać zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji materiałów eksploatacyjnych.
  15. Załóż nasadkę zbiornika z powrotem na wlot zbiornika z atramentem.

   Upewnij się, że nasadka zbiornika jest włożona do końca. canon/ij/webmanual/Manual/All/G3010%20series/PL/UG/screens/t_ink080. jpg" alt=""/>

  16. Nakładając nasadkę zbiornika, pamiętaj, aby nie skręcać jej gumy.
  17. Zamknij pokrywę zbiornika z atramentem.

  18. Jeśli nie można prawidłowo zamknąć pokrywy zbiornika z atramentem, sprawdź, czy wszystkie nasadki zbiorników z atramentem zostały założone.
  19. Unieś lekko moduł skanera/pokrywę, a następnie delikatnie zamknij. canon/ij/webmanual/Manual/All/G3010%20series/PL/UG/screens/t_ink090. jpg" alt=""/>

   Jeśli na wyświetlaczu LCD pojawi się kod błędu, podejmij odpowiednie czynności. canon/ij/webmanual/Manual/All/G3010%20series/PL/NTR/ntr_t_07_01_c. html">W przypadku wystąpienia błędu

  20. Podczas działania drukarka może powodować hałas.

  Jeśli funkcja powiadamiania o pozostałym poziomie atramentu jest włączona

  Resetowanie poziomu pozostałego atramentu w przypadku wystąpienia błędu dotyczącego atramentu

  Jeśli funkcja powiadamiania o poziomie pozostałego atramentu została włączona, w momencie jego wyczerpywania się na ekranie LCD będzie migać ikona . Ta funkcja jest włączona domyślnie. Uzupełnij wszystkie cztery zbiorniki z atramentem do pełna, a następnie zresetuj miernik poziomu pozostałego atramentu.

  Aby kontynuować włączanie funkcji powiadamiania o pozostałym poziomie atramentu

  Naciśnij przycisk Czarny (Black) lub Kolor (Color) i przytrzymaj przez ponad 5 sekund.

  Ikona zgaśnie, a miernik pozostałego poziomu atramentu zostanie resetowany.

  Aby wyłączyć funkcję powiadamiania o pozostałym poziomie atramentu

  Naciśnij i natychmiast zwolnij przycisk Czarny (Black) lub Kolor (Color). jpg" alt="Atrament"/> zgaśnie, a funkcja powiadamiania o pozostałym poziomie atramentu zostanie wyłączona.

  Resetowanie poziomu pozostałego atramentu, gdy nie wystąpił błąd dotyczący atramentu

  W przypadku ponownego napełniania zbiorników z atramentem, gdy włączona jest funkcja powiadamiania o poziomie pozostałego atramentu i nie wystąpił żaden błąd dotyczący ilości pozostałego atramentu, uzupełnij wszystkie cztery zbiorniki z atramentem do pełna, a następnie zresetuj miernik poziomu pozostałego atramentu.

  Naciśnij przycisk Ustawienia (Setup). canon/ij/webmanual/Manual/All/G3010%20series/PL/UG/screens/i_setup. jpg" alt=""/> (Ustawienia (Setup)) oraz „1” pojawiają się na ekranie LCD.

  Naciskaj przycisk + do momentu wyświetlenia liczby „14” na ekranie LCD.

  Naciśnij przycisk Czarny (Black) lub Kolor (Color).

  Miernik poziomu pozostałego atramentu został zresetowany.

  Naciskaj przycisk + do momentu wyświetlenia liczby „15” na ekranie LCD.

  Naciśnij przycisk Czarny (Black).

  Funkcja powiadamiania o pozostałym poziomie atramentu zostanie wyłączona.

 • Jeśli funkcja powiadamiania o pozostałym poziomie atramentu jest wyłączona, wizualnie sprawdź poziomy pozostałego atramentu i uzupełnij zbiorniki z atramentem w miarę potrzeb. Kontynuowanie drukowania, gdy atrament jest poniżej dolnej linii limitu zbiornika z atramentem może przyczynić się do niezadowalającej jakości druku, nieprawidłowego działania lub uszkodzenia drukarki.
 • Oprócz tego można również ustawić funkcję powiadamiania o pozostałym poziomie atramentu albo zresetować ilość pozostałego poziomu atramentu z poziomu komputera. canon/ij/webmanual/PrinterDriver/W/G3010%20series/1. 0/PL/PPG/dg-c_remaining_ink_notification. html">Zmiana ustawienia powiadamiania o poziomie pozostałego atramentu

  Uwagi na butelkach z atramentem

 • Trzymać z dala od dzieci.
 • Atramentu nie wolno pić.
 • Uważać, aby atrament nie miał kontaktu z oczami ani ustami. (W razie kontaktu z okiem lub połknięcia przepłukać wodą i skontaktować się niezwłocznie z lekarzem).
 • W przypadku przechowywania butelek z atramentem należy dokręcić ich zakrętki, a butelki ustawić pionowo. Jeśli butelki będą leżeć, atrament może wyciekać.
 • Podczas uzupełniania zbiorników z atramentem, należy uważać, aby nie zachlapać otoczenia atramentem.
 • Atrament może trwale zaplamić ubrania lub inne przedmioty. Plamy atramentu mogą się nie sprać.
 • Butelek z atramentem ani zawartego w nich atramentu nie należy używać w celach innych niż uzupełnianie zbiorników drukarek określonych przez firmę Canon.
 • Butelek z atramentem nie wolno pozostawiać w miejscach narażonych na działanie wysokich temperatur, np. w pobliżu ognia, grzałki lub w samochodzie. Butelki mogą się zniekształcić, co spowoduje wyciekanie atramentu lub obniży jego jakość.
 • Butelek nie należy mocno uderzać. Butelki z atramentem mogą w wyniku uderzenia ulec uszkodzeniu albo mogą z nich spaść zakrętki, co spowoduje wyciek atramentu.
 • Atramentu nie należy przelewać do innych pojemników. Może to spowodować przypadkowe spożycie, nieprawidłowe użycie lub obniżyć jakość atramentu.
 • Atramentu nie należy mieszać z wodą lub innym atramentem. Mogłoby to spowodować uszkodzenie drukarki.
 • Zbiorniki z atramentem należy uzupełniać szybko. Nie należy zostawiać zbiorników z atramentem ze zdjętymi nasadkami.
 • Po otwarciu butelki z atramentem nie należy jej pozostawiać ze zdjętą zakrętką butelki. Atrament wyschnie, co może spowodować nieprawidłowe działanie drukarki, jeśli jej zbiornik z atramentem zostanie ponownie napełniony przy użyciu tej butelki.
 • Nawet w przypadku drukowania czarno-białego dokumentu lub wybrania druku w czerni i bieli urządzenie może zużywać atrament kolorowy. Procedury czyszczenia i dokładnego czyszczenia głowicy drukującej, których przeprowadzanie może być konieczne w celu zapewnienia odpowiedniej jakości działania drukarki, wiążą się ze zużyciem atramentu.

  Jeśli poziom pozostałego atramentu jest niski, należy szybko go uzupełnić. canon/ij/webmanual/Manual/All/G3010%20series/PL/UG/ug_in_06_c. html">Porady dotyczące atramentu

  Kategoria „Zarządzanie, organizacja, strategie” powstała z myślą o czytelniczkach i czytelnikach zainteresowanych zgłębianiem dziedziny nauk ekonomicznych. Szczególnym zainteresowaniem cieszy się wśród studentek i studentów wkraczających w świat inwestycji, zaangażowanych w rozwijanie własnego biznesu i administrowania kapitałem ludzkim.

  Administracja biznesu zajmuje się procesami planowania i organizowania skierowanymi na zasoby organizacji. Są to zasoby ludzkie, finansowe, aktywa materialne i czas. Publikacje z tego zakresu dostarczają nie tylko wiedzę teoretyczną, ale również cenną praktykę.

  Prace wybitnych naukowców i praktyków zapewniają czytelniczkom i czytelnikom informacje związane z zarządzaniem zmianą i restrukturyzacją, z zarządzaniem projektami, marketingiem i sprzedażą czy koncepcjami zarządzania.

  Aby zadbać o efektywność we własnym przedsiębiorstwie, warto sięgnąć po przełomową książkę „SCRUM. Czyli jak robić dwa razy więcej dwa razy szybciej” autorstwa Jeffa Sutherlanda i J. J. Sutherlanda, pionierów metodyki pracy Scrum. System ten pozwala na elastyczną pracę nad produktem i uczy szybkiego dostosowywania się do zmiennej sytuacji. Korzysta z niego większość głównych firm technologicznych na świecie. Poszukiwanie innowacji i optymalnych rozwiązań dla firmy stanie się łatwiejsze dzięki tej publikacji.

  Wartym zgłębienia jest również poradnik „Podstawy zarządzania organizacjami”, który przedstawiamy Państwu teraz w nowej, udoskonalonej wersji. Pomógł już ponad dwóm milionom studentów zainteresowanych etyką pracy menadżerskiej i finansową kontrolą przedsiębiorstwa. Zawarto w nim najnowsze dane dotyczące międzynarodowego biznesu.

  Oferowane książki z zakresu zarządzania zostały zaopiniowane pozytywnie przez ekspertów zajmujących się tą dziedziną ekonomii. Niezależnie od tego, czy szukają Państwo pomocy w usystematyzowaniu wiedzy, rozpoczynają proces gromadzenia informacji, czy też szukają konkretnych rozwiązań dla poprawienia efektywności we własnym biznesie, szeroki zakres publikacji pomoże zainteresowanym teorią i praktyką zarządzania.

  W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies

  Podręcznik zarządzania usb Aeg 3010 D

  Bezpośredni link do pobrania Podręcznik zarządzania usb Aeg 3010 D

  1. Instrukcja obsługi i książka kucharska Cisco Catalyst Mem C6k Flc24m

  2. Podręcznik menedżera Aeg 511 D 561

  3. Rodzina produktów Specyfikacja i informacje dla użytkownika Podręcznik Asus M52ad

  4. Zdrowie i bezpieczeństwo, użytkowanie i pielęgnacja, instrukcja instalacji oraz informacje o rejestracji gwarancji online Black And Decker Bdccf18

  5. Instrukcja instalacji i montażu 3com 3crwx5850gs Airprotect Sentry 5850 Wireless Intrusion Prevention Sys

  6. Arkusz informacyjny Canon Lv 7391

  7. Przeczytaj mnie Bosch Waw32569sn

  8. Katalog części Dell Latitude 5179

  9. Podręcznik startowy 3ctest Eds 20h

  10. Podręcznik instalacji użytkownika Cabstone Cab Wh Easyflex S Slim Xl

  11. Instrukcja obsługi urządzenia Electrolux Husqvarna Qfc60351x

  12. Informacje o modelu Fujitsu Aviamo P65ft00aeb

  13. Podręcznik insrukcji Haier Hwm110 0713s

  14. Podręcznik techniczny dostawcy Black And Decker Cm1240

  15. Instalacja, działanie i obsługa Frigidaire Ffgc3015l S

  16. Uwagi dotyczące miejsca instalacji urządzeń, uziemienia i okablowania Podręcznik Epson V11h304020 Powerlite 822Plus Xga Lcd Projector

  17. At Odnośnik do polecenia Dell C2660dn

  18. Instrukcja użytkowania i pielęgnacji Ge Ajcq10acc

  19. Części zamienne Cisco Catalyst 4840g

  20. Podręcznik najlepszych praktyk Aeg Atb81121ax

  21. Montaż, podłączenie, instalacja Cisco Engine 611

  22. Praktyka techniczna i podręcznik instalacji Cisco Air Ap1131g A K9

  23. Instalacja, montaż Hitachi R 660eg3

  24. Broszura informacyjna Dewalt Dpn1564a Xj

  25. Informacje o specyfikacji i instrukcja części zamiennych Electrolux Ergorapido Zb2904x

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Podręcznik zarządzania usb Aeg 3010 D