Wykres porównawczy Caleffi 5144 Series

Wykres porównawczy Caleffi 5144 Series to narzędzie do monitorowania temperatury i wilgotności. Jest to zaawansowany system zintegrowany z oprogramowaniem, który umożliwia użytkownikom porównanie wyników w czasie rzeczywistym. System umożliwia rejestrowanie i wizualizację danych w celu szybkiego zidentyfikowania zmian i zidentyfikowania źródła problemu. Pozwala użytkownikom na śledzenie i monitorowanie temperatury i wilgotności w budynku, co umożliwia wczesne wykrycie i skuteczne usunięcie potencjalnych zagrożeń. Wykres porównawczy Caleffi 5144 Series zapewnia użytkownikom zaawansowane funkcje i jest bardzo skutecznym narzędziem do monitorowania temperatury i wilgotności.

Ostatnia aktualizacja: Wykres porównawczy Caleffi 5144 Series

Opisany przez nas sposób wykorzystania wykresu punktowego do porównywania kilku zmiennych jest rzadko stosowany w Excelu głównie z tego względu, że nie da się go wstawić w prosty, intuicyjny sposób, tak jak wykresu kolumnowego czy słupkowego. W poniższym artykule poznamy jeden ze sposobów na jego wstawienie i przypisanie do naszych punktów etykiet. Etykiety wstawione w ten sposób dostępne są tylko dla użytkowników Excela >=2013. Nie jest zbyt harmonijny z uwagi na rozrzucenie etykiet, dlatego w kolejnym artykule o wykresie punktowym, pokażemy jak z pomocą wykresu punktowo-kolumnowego zrobić na takim wykresie porządek.

Ten artykuł jest częścią serii „Wykres punktowy”, który objął następujące tematy:

 1. Wykres punktowy (ang. dot plot) – alternatywa dla wykresu kolumnowego
 2. Jak stworzyć wykres punktowy częstotliwości w Excelu?
 3. Jak utworzyć porównawczy wykres punktowy w Excelu?
 4. Jak utworzyć porównawczy wykres punktowy w Excelu z etykietami na osi Y?
 5. Jak zachowuje się wykres punktowy w programie Excel 2013?

W arkuszu tworzymy dane w poniższym układzie:

Następnie w kolumnie D wyznaczamy poszczególne pozycje wprowadzając w komórkę D2 funkcję POZYCJA:

=POZYCJA(B2;B$2:B$8;1)

Formułę przeciągamy do poniższych komórek.

Kolumna pozycja będzie nam determinować dane na osi Y, a nasz wykres będzie automatycznie posortowany. Następnie zaznaczamy dane bez nagłówków z kolumny C i D i wstawiamy wykres punktowy. pl/wp-content/uploads/2014/12/jak-wstawić-porównawczy-wykres-punktowy-w-Excelu-3. png" alt="jak wstawić porównawczy wykres punktowy w Excelu 3" width="414" height="160" srcset="https://skuteczneraporty. png 522w, https://skuteczneraporty. pl/wp-content/uploads/2014/12/jak-wstawić-porównawczy-wykres-punktowy-w-Excelu-3-300x116. png 300w, https://skuteczneraporty. pl/wp-content/uploads/2014/12/jak-wstawić-porównawczy-wykres-punktowy-w-Excelu-3-255x98. pl/wp-content/uploads/2014/12/jak-wstawić-porównawczy-wykres-punktowy-w-Excelu-3-31x11. pl/wp-content/uploads/2014/12/jak-wstawić-porównawczy-wykres-punktowy-w-Excelu-3-38x14. png 38w, https://skuteczneraporty. pl/wp-content/uploads/2014/12/jak-wstawić-porównawczy-wykres-punktowy-w-Excelu-3-425x164. png 425w" sizes="(max-width: 414px) 100vw, 414px"/> W tym momencie mamy wykres punktowy dla wyników 2. kwartału, który wygląda następująco:

A oto, jaką serię danych utworzył Excel:

W kolejnym kroku klikamy prawym przyciskiem myszy na polu wykresu > wybieramy Zaznacz dane > klikamy Dodaj > wprowadzamy kolejne dane dla serii kwartału pierwszego:
Nazwa serii: 1Q
Wartości X serii: zakres komórek B2:B8
Wartości Y serii: zakres komórek D2:D8

Teraz czas na poprawę formatowania naszego wykresu. Klikamy na oś prawym przyciskiem myszy > Usuń i usuwamy sztuczną oś pionową. Następnie usuwamy pionowe linie siatki (prawy przycisk na linie > usuń lub klawisz delete). Po tych zabiegach nasz wykres punktowy wygląda następująco:

Dodajmy jeszcze legendę, aby móc bez problemu rozróżniać kwartały oraz zmieńmy kolor punktów. pl/wp-content/uploads/2014/12/jak-wstawić-porównawczy-wykres-punktowy-w-Excelu-10. png" alt="jak wstawić porównawczy wykres punktowy w Excelu 10" width="481" height="283" srcset="https://skuteczneraporty. png 481w, https://skuteczneraporty. pl/wp-content/uploads/2014/12/jak-wstawić-porównawczy-wykres-punktowy-w-Excelu-10-300x176. pl/wp-content/uploads/2014/12/jak-wstawić-porównawczy-wykres-punktowy-w-Excelu-10-255x150. pl/wp-content/uploads/2014/12/jak-wstawić-porównawczy-wykres-punktowy-w-Excelu-10-31x18. pl/wp-content/uploads/2014/12/jak-wstawić-porównawczy-wykres-punktowy-w-Excelu-10-38x22. pl/wp-content/uploads/2014/12/jak-wstawić-porównawczy-wykres-punktowy-w-Excelu-10-365x215. png 365w" sizes="(max-width: 481px) 100vw, 481px"/>

Ostatnim, kluczowym elementem jest dodanie do naszego wykresu etykiet. Dla użytkowników programu Excel w wersji sprzed 2013 roku mamy tu złą wiadomość – trzeba zrobić to ręcznie, wstawiając etykiety tekstowe lub skorzystać ze sposobu z dodatkowym wykresem, który opisaliśmy w następnym artykule o wykresie punktowym w Excelu z etykietami na osi Y. Użytkownicy Excela 2013 i wyższych będą mieli już do dyspozycji wstawianie dowolnych etykiet dla wykresu punktowego (co opisaliśmy w artykule o nowościach dla wykresu bąbelkowego w Excelu 2013). Oto sposób dla Excela 2013:

Klikamy prawym przyciskiem na serię danych > Dodaj etykiety danych > Dodaj etykiety danych.

Jako zawartość etykiety wybieramy tylko opcję Wartość z komórek (1), a następnie wybieramy zakres etykiety. Położenie etykiety oznaczamy jako Z lewej (2). pl/wp-content/uploads/2014/12/jak-wstawić-porównawczy-wykres-punktowy-w-Excelu-12. png" alt="jak wstawić porównawczy wykres punktowy w Excelu 12" width="292" height="385" srcset="https://skuteczneraporty. png 392w, https://skuteczneraporty. pl/wp-content/uploads/2014/12/jak-wstawić-porównawczy-wykres-punktowy-w-Excelu-12-227x300. png 227w, https://skuteczneraporty. pl/wp-content/uploads/2014/12/jak-wstawić-porównawczy-wykres-punktowy-w-Excelu-12-193x255. png 193w, https://skuteczneraporty. pl/wp-content/uploads/2014/12/jak-wstawić-porównawczy-wykres-punktowy-w-Excelu-12-23x31. png 23w, https://skuteczneraporty. pl/wp-content/uploads/2014/12/jak-wstawić-porównawczy-wykres-punktowy-w-Excelu-12-28x38. png 28w, https://skuteczneraporty. pl/wp-content/uploads/2014/12/jak-wstawić-porównawczy-wykres-punktowy-w-Excelu-12-163x215. png 163w" sizes="(max-width: 292px) 100vw, 292px"/>

Nasz wykres finalnie wygląda następująco:

Tu możesz pobrać plik Excel z wykresem punktowym utworzonym w tym przykładzie.

Na przykład masz cztery tabele o tym samym układzie w czterech arkuszach roboczych, jak pokazano poniżej. A teraz musisz utworzyć wykres z wyodrębnianiem serii danych z każdego arkusza roboczego i utworzyć wykres z wyodrębnianiem punktów danych z każdego arkusza roboczego, jak możesz je rozwiązać w programie Excel? W tym artykule zalecane są dwa obejścia:

 • Utwórz wykres, wyodrębniając wiele serii danych z wielu arkuszy
 • Utwórz wykres, wyodrębniając wiele punktów danych z wielu arkuszy

Utwórz wykres, wyodrębniając wiele serii danych z wielu arkuszy

Ta sekcja mówi o tworzeniu wykresu kolumnowego z wyodrębnianiem wielu serii danych z wielu arkuszy w programie Excel. Możesz wykonać poniższe kroki, aby go zarchiwizować.

1. kliknij wstawka > Wstaw wykres kolumnowy (lub Kolumna)> Kolumna grupowana. Zobacz zrzut ekranu:

2. Teraz wstawiamy pusty wykres. Kliknij prawym przyciskiem myszy pusty wykres i wybierz Wybierz dane z menu po kliknięciu prawym przyciskiem myszy. com/images/stories/doc-excel/chart-across-multiple-worksheets/doc-chart-across-multiple-worksheets-3. png" alt="Wykres doc w wielu arkuszach 3"/>

3. W otwartym oknie dialogowym Wybierz źródło danych kliknij plik Dodaj przycisk.

4. W oknie dialogowym Edytuj serię określ nazwę serii i wartości serii z arkusza, a następnie kliknij OK przycisk. com/images/stories/doc-excel/chart-across-multiple-worksheets/doc-chart-across-multiple-worksheets-5. png" alt="Wykres doc w wielu arkuszach 5"/>

5. Po powrocie do okna dialogowego Wybierz źródło danych powtórz krok 3 i krok 4, aby dodać serie danych z innych arkuszy. Na koniec wszystkie dodane serie danych z arkuszy są wymienione w pliku Wpisy legendy (seria) pole, jak pokazano na poniższym zrzucie ekranu. com/images/stories/doc-excel/chart-across-multiple-worksheets/doc-chart-across-multiple-worksheets-6. png" alt="Wykres doc w wielu arkuszach 6"/>

6. W oknie dialogowym Wybierz źródło danych kliknij plik Edytuj przycisk w Etykiety osi poziomej (kategorii) sekcja, aby otworzyć okno dialogowe Etykiety osi, a następnie określ potrzebne etykiety osi i kliknij OK przycisk. Zobacz powyższy zrzut ekranu:

7. Kliknij OK, aby zamknąć okno dialogowe Wybierz źródło danych.

8. To jest opcjonalne. Kontynuuj wybieranie wykresu, kliknij Designu > Dodaj element wykresu > Legenda, a następnie wybierz opcję legendy z podmenu. Zobacz zrzut ekranu:
W naszym przypadku wybieramy plik Legenda > Dolny. com/images/stories/doc-excel/chart-across-multiple-worksheets/doc-chart-across-multiple-worksheets-7. png" alt="Wykres doc w wielu arkuszach 7"/>

Do tej pory utworzyliśmy grupowany wykres kolumnowy z czterema seriami danych z czterech arkuszy. com/images/stories/doc-excel/chart-across-multiple-worksheets/doc-chart-across-multiple-worksheets-8. png" alt="Wykres doc w wielu arkuszach 8"/>

Utwórz wykres, wyodrębniając wiele punktów danych z wielu arkuszy

Czasami możesz chcieć utworzyć wykres, którego punkty danych pochodzą z różnych arkuszy. Ta sekcja wprowadzi Kutools dla Excela Dynamicznie odwołuj się do arkuszy roboczych wyodrębnić punkty danych z wielu arkuszy do nowego arkusza, a następnie utwórz wykres z tymi punktami danych. Na pasku kart Arkusz kliknij Nowy przycisk or  aby utworzyć nowy arkusz.

2. W nowym arkuszu wybierz komórkę, której zawartość chcesz wyodrębnić z innych arkuszy i kliknij Kutools > Dowiedz się więcej (w Formuła grupa)> Dynamicznie odwołuj się do arkuszy roboczych. com/images/stories/doc-excel/chart-across-multiple-worksheets/doc-dynamically-refer-to-sheets-1. png" alt="doc dynamicznie odwołuj się do arkuszy 1"/>

3. W otwartym oknie dialogowym Wypełnij odniesienia do arkuszy wykonaj następujące czynności:
(1) Wybierz Wypełnij pionowo komórkę po komórce z Wypełnij zamówienie Lista rozwijana;
(2) W Lista arkuszy , sprawdź arkusze robocze, z których będziesz wyodrębniać punkty danych.
(3) Kliknij Wypełnij zakres i przycisk Blisko kolejno. com/images/stories/doc-excel/chart-across-multiple-worksheets/doc-chart-across-multiple-worksheets-12. png" alt="Wykres doc w wielu arkuszach 12"/>
Uwagi: Jeśli masz kilka serii danych, których punkty danych pochodzą z różnych arkuszy, możesz powtórzyć ten krok w razie potrzeby.

Następnie zobaczysz, że punkty danych są wyodrębniane z różnych arkuszy. com/images/stories/doc-excel/chart-across-multiple-worksheets/doc-chart-across-multiple-worksheets-13. png" alt="" width="447" height="249"/>

4. Wybierz wyodrębnione punkty danych i utwórz wykres. W naszym przypadku kolumnę grupowaną tworzymy klikając wstawka > Wstaw wykres kolumnowy (lub Kolumna)> Kolumna grupowana.

Do tej pory utworzyliśmy grupowany wykres kolumnowy, którego punkty danych pochodzą z różnych arkuszy. com/images/stories/doc-excel/chart-across-multiple-worksheets/doc-chart-across-multiple-worksheets-14. png" alt="Wykres doc w wielu arkuszach 14"/>

Kutools dla programu Excel - Zawiera ponad 300 przydatnych narzędzi dla programu Excel. Pełna wersja bezpłatnej wersji próbnej 30-dzień, karta kredytowa nie jest wymagana! Zdobądź To Teraz

Demo: utwórz wykres w / z wielu arkuszy w programie Excel

Podobne artykuły:

Najlepsze narzędzia biurowe

Kutools dla programu Excel rozwiązuje większość problemów i zwiększa produktywność o 80%

 • Ponowne użycie: Szybko włóż złożone wzory, wykresy i wszystko, czego używałeś wcześniej; Szyfruj komórki z hasłem; Utwórz listę mailingową i wysyłaj e-maile...
 • Pasek Super Formula (łatwo edytować wiele wierszy tekstu i formuły); Układ do czytania (łatwe odczytywanie i edytowanie dużej liczby komórek); Wklej do filtrowanego zakresu...
 • Scal komórki / wiersze / kolumny bez utraty danych; Podziel zawartość komórek; Połącz zduplikowane wiersze / kolumny... Zapobiegaj zduplikowanym komórkom; Porównaj zakresy...
 • Wybierz Duplikat lub Unikalny Wydziwianie; Wybierz puste wiersze (wszystkie komórki są puste); Super Find i Fuzzy Find w wielu zeszytach ćwiczeń; Losowy wybór...
 • Dokładna kopia Wiele komórek bez zmiany odwołania do formuły; Automatyczne tworzenie odniesień do wielu arkuszy; Wstaw punktory, Pola wyboru i nie tylko...
 • Wyodrębnij tekst, Dodaj tekst, Usuń według pozycji, Usuń przestrzeń; Tworzenie i drukowanie podsumowań stronicowania; Konwertuj zawartość komórek i komentarze...
 • Super filtr (zapisz i zastosuj schematy filtrów do innych arkuszy); Zaawansowane sortowanie według miesiąca / tygodnia / dnia, częstotliwości i innych; Specjalny filtr pogrubieniem, kursywą...
 • Połącz skoroszyty i arkusze robocze; Scal tabele na podstawie kluczowych kolumn; Podziel dane na wiele arkuszy; Konwersja wsadowa xls, xlsx i PDF...
 • Ponad 300 zaawansowanych funkcji. Obsługuje Office / Excel 2007-2021 i 365. Obsługuje wszystkie języki. Łatwe wdrażanie w przedsiębiorstwie lub organizacji. Pełne funkcje 30-dniowa bezpłatna wersja próbna. 60-dniowa gwarancja zwrotu pieniędzy.
 • Karta Office wprowadza interfejs z zakładkami do pakietu Office i znacznie ułatwia pracę

 • Włącz edycję i czytanie na kartach w programach Word, Excel, PowerPoint, Publisher, Access, Visio i Project.
 • Otwieraj i twórz wiele dokumentów w nowych kartach tego samego okna, a nie w nowych oknach.
 • Zwiększa produktywność o 50% i redukuje setki kliknięć myszką każdego dnia!
 • Komentarze (1)

  Brak ocen. Oceń jako pierwszy!

  Wykresy umożliwiają wizualizowanie danych w sposób pozwalający wywrzeć maksymalny wpływ na odbiorców. Dowiedz się, jak utworzyć wykres i dodać linię trendu. Możesz rozpocząć dokument od zalecanego wykresu lub wybrać go z naszej kolekcji gotowych szablonów wykresów.

  Tworzenie wykresu

  1. Zaznacz dane dla wykresu.

  2. Wybierz pozycję Wstawianie > Polecane wykresy.

   Wybierz wykres na karcie Polecane wykresy, aby wyświetlić podgląd wykresu.

   Uwaga: Możesz zaznaczyć odpowiednie dane dla wykresu i nacisnąć klawisze ALT+F1, aby natychmiast utworzyć wykres, warto jednak wyświetlić podgląd wykresu w celu wybrania najlepszego wykresu dla danych. Jeśli nie widzisz odpowiedniego wykresu, wybierz kartę Wszystkie wykresy, aby wyświetlić wszystkie typy wykresów.

   Zaznacz wykres.

   Wybierz przycisk OK.

  Dodawanie linii trendu

  Wybierz pozycję Projektowanie > Dodaj element wykresu.

  Wybierz pozycję Linia trendu, a następnie wybierz odpowiedni typ linii trendu, taki jak Liniowa, Wykładnicza, Prognozowana liniowa lub Średnia ruchoma.

  Uwaga: Część treści tego tematu może nie dotyczyć niektórych języków.

  Na wykresach są wyświetlane dane w formacie graficznym, który ułatwia Tobie i Twoim odbiorcom wizualizowanie relacji między danymi. Podczas tworzenia wykresu można wybierać spośród wielu typów wykresów (takich jak wykres skumulowany kolumnowy lub wykres kołowy rozsunięty z efektem 3-W). Po utworzeniu wykresu możesz go dostosować, stosując szybkie układy i style wykresów.

  Wykresy zawierają kilka elementów, takich jak tytuł, etykiety osi, legendę i linie siatki. Możesz ukrywać lub pokazywać te elementy, a także zmieniać ich rozmieszczenie i formatowanie.

  Tytuł wykresu

  Obszar kreślenia

  Legenda

  Tytuły osi

  Etykiety osi

  Znaczniki osi

  Linie siatki

  Wykresy można tworzyć w programach Excel, Word i PowerPoint. Jednak dane wykresu wprowadza się i zapisuje w arkuszu programu Excel. Wstawienie wykresu w programie Word lub PowerPoint powoduje otwarcie nowego arkusza w programie Excel. Podczas zapisywania dokumentu programu Word lub prezentacji programu PowerPoint zawierającej wykres dane źródłowe wykresu w programie Excel są automatycznie zapisywane w tym dokumencie lub tej prezentacji.

  Uwaga: Galeria skoroszytów programu Excel zastępuje wcześniejszego Kreatora wykresów. Galeria skoroszytów programu Excel jest wyświetlana domyślnie po otwarciu programu Excel. W galerii możesz przeglądać szablony i utworzyć nowy skoroszyt na podstawie wybranego szablonu. Jeśli galeria skoroszytów programu Excel nie została wyświetlona, w menu Plik kliknij pozycję Nowy z szablonu.

  W menu Widok kliknij polecenie Układ wydruku.

  Kliknij kartę Wstawianie, a następnie kliknij strzałkę obok pozycji Wykres.

  Kliknij typ wykresu, a następnie kliknij dwukrotnie wykres, który chcesz dodać.

  Po wstawieniu wykresu w programie Word lub PowerPoint zostanie otwarty arkusz programu Excel zawierający tabelę danych przykładowych.

  W programie Excel zastąp dane przykładowe danymi, które mają zostać przedstawione na wykresie. Jeśli masz już dane wprowadzone w innej tabeli, możesz je skopiować i wkleić w miejsce danych przykładowych. W poniższej tabeli przedstawiono wskazówki dotyczące sposobu rozmieszczania danych w celu dopasowania do różnych typów wykresów.

  Rozmieszczenie danych

  W kolumnach lub wierszach, na przykład:

  Seria 1

  Seria 2

  Kategoria A

  10

  12

  Kategoria B

  11

  14

  Kategoria C

  9

  15

  Typ wykresu

  Wykres warstwowy, słupkowy, kolumnowy, pierścieniowy, liniowy, radarowy lub powierzchniowy

  lub

  Wykres bąbelkowy

  W kolumnach — wartości x w pierwszej kolumnie, a odpowiadające im wartości y i wartości rozmiarów bąbelków w sąsiednich kolumnach, na przykład:

  Wartości X

  Wartości Y 1

  Rozmiar 1

  0, 7

  2, 7

  4

  1, 8

  3, 2

  5

  2, 6

  0, 08

  6

  Wykres kołowy

  W jednej kolumnie lub jednym wierszu danych i w jednej kolumnie lub jednym wierszu etykiet danych, na przykład:

  Sprzedaż

  Kw. 1

  25

  Kw. 2

  30

  Kw. 3

  45

  Wykres giełdowy

  W kolumnach lub wierszach w następującej kolejności przy użyciu etykiet w postaci nazw lub dat, na przykład:

  Otwarcie

  Wartość maksymalna

  Wartość minimalna

  Zamknięcie

  05. 01. 2002

  44

  55

  06. 2002

  57

  38

  Wykres XY (punktowy)

  W kolumnach — wartości x w pierwszej kolumnie, a odpowiadające im wartości y w sąsiednich kolumnach, na przykład:

  Aby zmienić liczbę wierszy i kolumn uwzględnionych na wykresie, zatrzymaj wskaźnik myszy na prawym dolnym rogu zaznaczonych danych, a następnie przeciągnij go, aby zaznaczyć dodatkowe dane. W poniższym przykładzie poszerzono tabelę, aby uwzględnić dodatkowe kategorie i serie danych. net/pl-pl/media/3941fe28-0a22-4946-9b87-11670ac4b055. gif" alt="Wybieranie większej ilości danych dla wykresu pakietu Office" loading="lazy"/>

  Aby zobaczyć wyniki wprowadzonych zmian, przejdź z powrotem do programu Word lub PowerPoint.

  Uwaga: Zamknięcie dokumentu programu Word lub prezentacji programu PowerPoint zawierającej wykres spowoduje automatyczne zamknięcie tabeli danych wykresu w programie Excel.

  Po utworzeniu wykresu można zmienić sposób kreślenia wierszy i kolumn na wykresie. Na przykład w pierwszej wersji wykresu wiersze danych z tabeli mogą być kreślone na osi pionowej (osi wartości), a kolumny danych na osi poziomej (osi kategorii) wykresu. W poniższym przykładzie na wykresie wyodrębniono wartości sprzedaży według instrumentów. net/pl-pl/media/a22e165c-f646-48e7-b1d7-4e99ea209482. gif" alt="Wykres przedstawiający sprzedaż według kategorii" loading="lazy"/>

  Jeśli jednak chcesz wyodrębnić wartości sprzedaży według miesięcy, możesz zmienić sposób kreślenia wykresu. net/pl-pl/media/f079affa-e789-4eb5-a9f9-b0071f8cb7bc. gif" alt="Wykres przedstawiający sprzedaż według miesięcy" loading="lazy"/>

  Kliknij wykres.

  Kliknij kartę Projekt wykresu, a następnie kliknij pozycję Przełącz wiersz/kolumnę. net/pl-pl/media/12def7c1-0d52-4646-a3b1-cf978329bfda. png" alt="Kliknij kartę Projekt wykresu, a następnie kliknij pozycję Przełącz wiersz/kolumnę" loading="lazy"/>Jeśli pozycja Przełącz wiersz/kolumnę jest niedostępna

  Pozycja Przełącz wiersz/kolumnę jest dostępna tylko wtedy, gdy tabela danych programu Excel wykresu jest otwarta, i tylko dla określonych typów wykresów. Dane możesz także edytować, klikając wykres, a następnie edytując arkusz w programie Excel.

  Kliknij kartę Projekt wykresu, a następnie kliknij pozycję Szybki układ. net/pl-pl/media/203846d3-ced2-4751-9cd6-f0c878fb5789. png" alt="Kliknij kartę Projekt wykresu, a następnie kliknij pozycję Szybki układ" loading="lazy"/>

  Kliknij układ, który chcesz zastosować.

  Aby natychmiast cofnąć zastosowanie szybkiego układu, naciśnij klawisze + Z.

  Style wykresów to zestawy dopełniających się kolorów i efektów, które można zastosować do wykresu. Wybranie stylu wykresu powoduje wprowadzenie zmian wpływających na cały wykres.

  Kliknij kartę Projekt wykresu, a następnie styl, który chcesz zastosować. net/pl-pl/media/167e53be-de79-4241-903e-41a70ba667e5. png" alt="Kliknij kartę Projekt wykresu, a następnie kliknij styl wykresu" loading="lazy"/>

  Aby wyświetlić więcej stylów, wskaż styl, a następnie kliknij pozycję .

  Aby natychmiast cofnąć zastosowanie stylu, naciśnij klawisze

  Kliknij wykres, a następnie kliknij kartę Projekt wykresu.

  Kliknij pozycję Dodaj element wykresu. net/pl-pl/media/71d801c0-c9da-43f9-a9e1-c8a17ee60884. png" alt="Kliknij kartę Projekt wykresu, a następnie kliknij pozycję Dodaj element wykresu" loading="lazy"/>

  Kliknij pozycję Tytuł wykresu, aby wybrać opcje formatowania tytułu, a następnie powróć do wykresu, aby wpisać tytuł w polu Tytuł wykresu.

  Zobacz też

  Aktualizowanie danych na istniejącym wykresieTypy wykresów

  Tworzenie wykresu

  Wykres dla danych można utworzyć w Excel dla sieci Web. W zależności od posiadanych danych możesz utworzyć wykres kolumnowy, liniowy, kołowy, słupkowy, warstwowy, punktowy lub radarowy. 

  Kliknij dowolne miejsce w danych, dla których chcesz utworzyć wykres.

  Aby wykreślić określone dane na wykresie, możesz również zaznaczyć te dane.

  Wybierz pozycję Wstaw > wykresy > i odpowiedni typ wykresu. net/pl-pl/media/af37781d-3ad5-4b20-bb2a-b3c5b72366e6. png" alt="Excel dla sieci web typów wykresów" loading="lazy"/>

  W wyświetlonym menu wybierz odpowiednią opcję. Umieść wskaźnik myszy na wykresie, aby dowiedzieć się więcej na jego temat.

  Porada: Wybór nie zostanie zastosowany, dopóki nie wybierzesz opcji z menu poleceń Wykresy. Rozważ przejrzenie kilku typów wykresów: w miarę wskazywania elementów menu obok nich są wyświetlane podsumowania ułatwiające podjęcie decyzji. 

  Aby edytować wykres (tytuły, legendy, etykiety danych), wybierz kartę Wykres, a następnie wybierz pozycję Formatuj. net/pl-pl/media/9a7754f2-3445-44cb-8680-4852e8fa39a5. png" alt="Format wykresu sieci Web w programie Excel" loading="lazy"/>

  W okienku Wykres dostosuj ustawienie stosownie do potrzeb. Możesz dostosować ustawienia tytułu, legendy, tytułów osi, tytułów serii i innych elementów wykresu. net/pl-pl/media/4aee0339-1391-4ed1-80b2-83ed3db38ae6. png" alt="Excel dla sieci web okienko Wykres" loading="lazy"/>

  Dostępne typy wykresów

  Warto przejrzeć dane i zdecydować, jaki typ wykresu będzie najlepszy. Poniżej wymieniono dostępne typy.

  Dane rozmieszczone w kolumnach lub wierszach arkusza można przedstawić na wykresie kolumnowym. Zazwyczaj na wykresie kolumnowym kategorie przedstawione są na osi poziomej, a wartości są rozmieszczone na osi pionowej, jak na poniższym wykresie:

  Typy wykresów kolumnowych
   Kolumnowy grupowanyNa wykresach kolumnowych grupowanych wartości są wyświetlane w kolumnach 2-W. Tego wykresu należy użyć, gdy istnieją kategorie przedstawiające:

   zakresy wartości (na przykład liczniki elementów);

   określone układy skali (na przykład wartości skali Likerta: całkowita zgoda, zgoda, neutralność, sprzeciw i całkowity sprzeciw);

   nazwy bez określonej kolejności (na przykład nazwy elementów, nazwy geograficzne lub nazwiska osób).

  Skumulowany kolumnowy Na skumulowanym wykresie kolumnowym wartości przedstawiane są w postaci skumulowanych kolumn 2-W. Skorzystaj z tego wykresu, gdy masz wiele seria danych i chcesz podkreślić sumę.

  100% skumulowany kolumnowyWykres 100% skumulowany kolumnowy przedstawia wartości w kolumnach 2-W skumulowanych, aby odzwierciedlać 100% wartości. Za pomocą tego wykresu można podkreślić udziały w całości w przypadku co najmniej dwóch serii danych, szczególnie wtedy, gdy suma jest taka sama dla każdej kategorii.

  Dane rozmieszczone w kolumnach lub wierszach arkusza można przedstawić na wykresie liniowym. Na wykresie liniowym dane kategorii są rozkładane równomiernie na osi poziomej, a dane wartości są rozkładane równomiernie na osi pionowej. Wykresy liniowe pozwalają zilustrować dane ciągłe w czasie jako rozłożone równomiernie na osi, dlatego doskonale nadają się do przedstawiania trendów danych w równych odstępach czasu, na przykład miesiącach, tygodniach, kwartałach lub latach obrachunkowych. net/pl-pl/media/506fbcbf-c3f1-4a90-adce-8759fa52fddb. jpg" alt="Wykres liniowy ze znacznikami" loading="lazy"/>Typy wykresów liniowychLinia i linia ze znacznikamiWykresy liniowe, wyświetlane ze znacznikami symbolizującymi poszczególne wartości danych lub bez tych znaczników, umożliwiają zilustrowanie trendów w czasie lub w równomiernie rozłożonych kategoriach, szczególnie gdy istnieje wiele punktów danych, a kolejność ich prezentacji ma znaczenie. Jeśli jest wiele kategorii lub wartości są przybliżone, użyj wykresu liniowego bez znaczników.

  Skumulowany liniowy i skumulowany liniowy ze znacznikamiSkumulowane wykresy liniowe, wyświetlane ze znacznikami symbolizującymi poszczególne wartości danych lub bez tych znaczników, służą do przedstawiania trendu udziału każdej wartości w czasie lub w równomiernie rozmieszczonych kategoriach.

  100% skumulowany liniowy i 100% skumulowany liniowy ze znacznikamiWykresy 100% skumulowane liniowe, wyświetlane ze znacznikami symbolizującymi poszczególne wartości danych lub bez tych znaczników, służą do przedstawiania trendów procentowego udziału każdej wartości w czasie lub w równomiernie rozmieszczonych kategoriach. Jeśli jest wiele kategorii lub wartości są przybliżone, użyj wykresu 100% skumulowanego liniowego bez znaczników.

  Uwagi: 

  Wykresy liniowe dają najlepsze wyniki, gdy na wykresie istnieje wiele serii danych — jeśli istnieje tylko jedna seria danych, rozważ użycie wykresu punktowego zamiast wykresu liniowego.

  Na wykresach skumulowanych liniowych dane są dodawane, co może nie być oczekiwanym wynikiem. Ze względu na możliwe trudności w wizualnej ocenie skumulowanych linii rozważ użycie innego typu wykresu liniowego lub wykresu skumulowanego warstwowego.

  Dane rozmieszczone w jednej kolumnie lub w jednym wierszu arkusza można przedstawić na wykresie kołowym. Wykresy kołowe pokazują rozmiary elementów należących do jednej seria danych w porównaniu do sumy tych elementów. Na wykresie kołowym elementy punkty danych są przedstawiane jako procenty całego koła. net/pl-pl/media/4e8a58b9-de89-4881-8591-60e549749dce. jpg" alt="Wykres kołowy" loading="lazy"/>

  Wykresy kołowe są przydatne w następujących sytuacjach:

  Masz tylko jedną serię danych.

  Żadna z wartości danych nie jest ujemna.

  Wśród wartości danych jest bardzo mało wartości zerowych.

  Masz nie więcej niż siedem kategorii reprezentujących części pewnej całości (całego koła).

  Dane rozmieszczone tylko w kolumnach lub wierszach arkusza można przedstawić na wykresie pierścieniowym. Wykres pierścieniowy, podobnie jak wykres kołowy, przedstawia relację części z całością, ale może zawierać więcej niż jeden seria danych. net/pl-pl/media/f8d6d8fa-b91c-40c3-984a-ce8e09548a8f. jpg" alt="Wykres pierścieniowy" loading="lazy"/>

  Porada: Wykres pierścieniowy jest niezbyt czytelny. Warto rozważyć użycie zamiast niego wykresu skumulowanego kolumnowego lub skumulowanego słupkowego.

  Dane rozmieszczone w kolumnach lub wierszach arkusza można przedstawić na wykresie słupkowym. Takie wykresy umożliwiają zilustrowanie porównań poszczególnych elementów. Na wykresach słupkowych kategorie są zazwyczaj rozmieszczone wzdłuż osi pionowej, a wartości wzdłuż osi poziomej. net/pl-pl/media/b8b46901-513b-4068-bdaa-256ea9b13e97. jpg" alt="Wykres słupkowy" loading="lazy"/>

  Wykresy słupkowe są przydatne w następujących sytuacjach:

  Etykiety osi są długie.

  Prezentowane wartości oznaczają czasy trwania.

  Typy wykresów słupkowychKlastrowanyNa wykresach słupkowych grupowanych wartości są wyświetlane w formie słupków 2-W.

  SkumulowanyNa skumulowanym wykresie słupkowym jest przedstawiona relacja poszczególnych elementów z całością w postaci słupków 2-W.

  100% skumulowanyNa wykresie 100% skumulowanym słupkowym wyświetlane są słupki 2-W, ilustrujące porównanie procentowego udziału każdej wartości w sumie dla wszystkich kategorii.

  Dane rozmieszczone w kolumnach lub wierszach arkusza można przedstawić na wykresie warstwowym. Wykresy warstwowe służą do ilustrowania zmian w czasie i umożliwiają przyciągnięcie uwagi do sumy dla całego trendu. Przez podkreślenie sumy przedstawionych wartości wykres warstwowy przedstawia również relacje poszczególnych części z całością. net/pl-pl/media/886d1a27-3744-417b-a3e5-e9b9878e5760. jpg" alt="Wykres warstwowy" loading="lazy"/>Typy wykresów warstwowychObszarNa wykresach warstwowych 2-W są wyświetlane trendy wartości w czasie lub dane innych kategorii. Zazwyczaj lepszym rozwiązaniem jest użycie wykresu liniowego zamiast nieskumulowanego wykresu warstwowego, ponieważ dane z jednej serii mogą być zasłonięte danymi z innej serii.

  Skumulowany obszarNa skumulowanych wykresach warstwowych są wyświetlane trendy udziału każdej wartości w czasie lub dane innych kategorii w formacie 2-W.

  100% skumulowane 100% skumulowane wykresy warstwowe przedstawiają trend procentowego udziału każdej wartości w czasie lub dane innej kategorii.

  Dane rozmieszczone w kolumnach i wierszach arkusza można przedstawić na wykresie punktowym. Umieść wartości x w jednym wierszu lub w jednej kolumnie, a następnie wprowadź odpowiadające im wartości y w przyległych wierszach lub kolumnach.

  Wykres punktowy ma dwie osie wartości — oś poziomą (x) i oś pionową (y). Wartości x i y są łączone w pojedyncze punkty danych i przedstawiane w nierównych interwałach lub grupach. Wykresy punktowe są często używane do wyświetlania i porównywania wartości liczbowych, takich jak dane naukowe, statystyczne czy techniczne. net/pl-pl/media/106901cb-25e4-4be4-8ea2-e64b0dd62e0d. jpg" alt="Wykres punktowy" loading="lazy"/>

  Wykresy punktowe są przydatne w następujących sytuacjach:

  Trzeba zmienić skalę osi poziomej.

  Trzeba zmienić skalę tej osi na logarytmiczną.

  Wartości na osi poziomej nie rozkładają się równomiernie.

  Na osi poziomej występuje wiele punktów danych.

  Trzeba dopasować niezależne skale osi wykresu punktowego, aby uwidocznić dodatkowe informacje o danych obejmujących pary lub zbiory wartości.

  Trzeba pokazać podobieństwa dużych zestawów danych, a nie różnice między punktami danych.

  Trzeba porównać wiele punktów danych bez uwzględniania czasu — im więcej danych na wykresie punktowym, tym lepsze porównanie.

  Typy wykresów punktowychPunktowegoNa tym wykresie punkty są przedstawiane bez łączenia ich liniami w celu porównania par wartości.

  Punktowy z wygładzonymi liniami i znacznikami oraz punktowy z wygładzonymi liniamiNa tym wykresie jest wyświetlana wygładzona krzywa łącząca punkty danych. Wygładzone linie mogą być wyświetlane ze znacznikami lub bez. Wygładzonej linii bez znaczników można używać, gdy jest wiele punktów danych.

  Punktowy z prostymi liniami i znacznikami oraz punktowy z liniami prostymiNa tym wykresie przedstawiono proste linie łączące punkty danych. Linie proste mogą być wyświetlane ze znacznikami lub bez znaczników.

  Dane rozmieszczone tylko w kolumnach lub tylko w wierszach arkusza można przedstawić na wykresie radarowym. Wykres radarowy ilustruje porównanie łącznych wartości wielu seria danych. net/pl-pl/media/affee6b3-c3db-47c1-8a0e-fc621e90fa90. jpg" alt="Wykres radarowy" loading="lazy"/>Typy wykresów radarowychRadarowy i radarowy ze znacznikami Ze znacznikami pojedynczych punktów danych lub bez tych znaczników wykresy radarowe pokazują zmiany wartości względem punktu centralnego.

  Wypełniony radarW przypadku wykresu wypełnionego radarowego obszar serii danych jest wypełniony kolorem.

  Dodawanie lub edytowanie tytułu wykresu

  Możesz dodać lub edytować tytuł wykresu, dostosować jego wygląd i dołączyć go do wykresu.

  Kliknij dowolne miejsce na wykresie, aby wyświetlić kartę Wykres na wstążce.

  Kliknij pozycję Formatuj , aby otworzyć opcje formatowania wykresu. png" alt="Format wykresu sieci Web w programie Excel" loading="lazy"/>

  W okienku Wykres rozwiń sekcję Tytuł wykresu.

  Dodaj lub edytuj tytuł wykresu zgodnie z potrzebami.

  Użyj przełącznika, aby ukryć tytuł, jeśli nie chcesz, aby na wykresie był wyświetlany tytuł.

  Dodawanie tytułów osi w celu zwiększenia czytelności wykresu

  Dodanie tytułów do osi poziomej i pionowej na wykresach zawierających osie może ułatwić ich odczytywanie. Nie można dodawać tytułów osi do wykresów, które nie mają osi, takich jak wykresy kołowe i pierścieniowe.

  Podobnie jak w przypadku tytułów wykresów, tytuły osi pomagają osobom przeglądacym wykres zrozumieć, czego dotyczą dane. net/pl-pl/media/a5207a02-3a42-4614-83da-0b9199feab6e. png" alt="Skumulowany wykres kolumnowy z tytułami osi" loading="lazy"/>

  W okienku Wykres rozwiń sekcję Oś pozioma lub Oś pionowa . net/pl-pl/media/80d5f10f-b52b-4b02-ac04-01e2cdbcf410. png" alt="Opcje osi wykresu dla Excel dla sieci web" loading="lazy"/>

  Dodaj lub edytuj opcje osi poziomej lub osi pionowej, aby spełnić twoje potrzeby.

  Rozwiń tytuł osi. net/pl-pl/media/9c8cc07a-ba94-46f6-b018-0b416835b4d1. png" alt="Opcje osi wykresu dla Excel dla sieci web" loading="lazy"/>

  Zmień tytuł osi i zmodyfikuj formatowanie.

  Użyj przełącznika, aby pokazać lub ukryć tytuł.

  Zmienianie etykiet osi

  Etykiety osi są wyświetlane poniżej osi poziomej i obok osi pionowej. Na wykresie użyto tekstu w danych źródłowych dla tych etykiet osi.

  Aby zmienić tekst etykiet kategorii na osi poziomej lub pionowej:

  Kliknij komórkę zawierającą tekst etykiety, który chcesz zmienić.

  Wpisz odpowiedni tekst i naciśnij klawisz Enter.

  Etykiety osi na wykresie zostaną automatycznie zaktualizowane przy użyciu nowego tekstu.

  Porada: Etykiety osi różnią się od tytułów osi, które można dodać, aby opisać to, co jest wyświetlane na osiach. Tytuły osi nie są automatycznie wyświetlane na wykresie.

  Usuwanie etykiet osi

  Aby usunąć etykiety z osi poziomej lub pionowej:

  W polu listy rozwijanej pozycji Położenie etykiety wybierz pozycję Brak, aby zapobiec pokazywaniu etykiet na wykresie. net/pl-pl/media/55599ebd-65f5-4b97-827d-fbc58199c4a2. png" alt="Opcje etykiet osi wykresu dla Excel dla sieci web" loading="lazy"/>

  Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

  Zawsze możesz zadać pytanie ekspertowi w społeczności technicznej programu Excel lub uzyskać pomoc techniczną w społeczności witryny Answers.

  Wykres porównawczy Caleffi 5144 Series

  Bezpośredni link do pobrania Wykres porównawczy Caleffi 5144 Series

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Wykres porównawczy Caleffi 5144 Series