Zawiadomienie regulacyjne Hitachi Rac E13cbt

Hitachi Rac E13cbt to zaawansowana technologia sterowania silnikiem w pojazdach, która została opracowana przez Hitachi. Została opracowana w celu zwiększenia wydajności, niezawodności i bezpieczeństwa pojazdów. Technologia ta pozwala na zmianę prędkości i kierunku pojazdu za pomocą procesora sterującego, który jest zintegrowany z silnikiem. Zawiadomienie regulacyjne Hitachi Rac E13cbt zawiera szczegółowe informacje na temat technologii, w tym informacje dotyczące bezpieczeństwa, wydajności i niezawodności. Zawiadomienie regulacyjne zawiera również szczegółowe instrukcje dotyczące użytkowania technologii i instrukcje dotyczące konserwacji.

Ostatnia aktualizacja: Zawiadomienie regulacyjne Hitachi Rac E13cbt

Obowiązek zawiadomienia o liczbie kas fiskalnych 

Przedsiębiorcy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub rolników ryczałtowych co do zasady zobowiązani są do jej ewidencjonowania za pomocą kasy fiskalnej. Przed rozpoczęciem korzystania z kasy rejestrującej podatnik zobowiązany jest złożyć pisemne zawiadomienie o liczbie kas rejestrujących, które zamierza stosować oraz miejscu (adresie) ich używania.

Zawiadomienie o liczbie kas rejestrujących

Zawiadomienie o liczbie kas rejestrujących i miejscu ich używania należy złożyć do właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Urząd skarbowy musi zostać poinformowany o ogólnej liczbie kas, jakie przedsiębiorca zamierza stosować, w celu weryfikacji, czy wdrażanie poszczególnych kas rejestrujących odbywa się zgodnie z przepisami. Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie zwolnień, podatnicy są zobowiązani do rozpoczęcia ewidencjonowania przy zastosowaniu co najmniej 1/5 liczby kas, które zostały zgłoszone przez podatnika do urzędu skarbowego (w zaokrągleniu w górę do liczb całkowitych).

Od pierwszego dnia każdego następnego miesiąca podatnicy zobowiązani są rozpocząć ewidencję za pomocą kolejnych kas, w liczbie nie mniejszej niż liczba kas przypadająca w pierwszym miesiącu (wynikająca z dokonanego przez podatnika zgłoszenia).

Dodatkowo złożenie zawiadomienia o liczbie kas rejestrujących jest jednym z warunków skorzystania z ulgi na zakup kasy.

W przypadku podatników, którzy dokonują zgłoszenia jednej kasy, możliwe jest złożenie zawiadomienia na formularzu zgłoszenia o miejscu instalacji kasy, pod warunkiem, że zgłoszenie to zostanie złożone przed powstaniem obowiązku ewidencjonowania.

Uwaga!

Od 1 kwietnia 2013 r. wzór zawiadomienia o liczbie i miejscu (adresie) używania kas stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących.

 อะไหล่แอร์

ชื่อ: แผงควบคุมเครื่องปรับอากาศ 3/1

PART NAME:  P. W. B. (POWER SUPPLY)

ยี่ห้อ: HITACHI

รุ่น: RAS-E10CBT, RAS-E10CYT, RAS-S13CBT

RAS-S10CYT, RAC-E13CBT

รายละเอียด: พาท PMRAS-S10CX*005

 ราคา: 2, 600 บาท ค่าส่ง 100 บาท (ราคาขายส่งถูกกว่านี้ค่ะ)

อะไหล่แท้ของใหม่เบิกศูนย์รายการนี้ ไม่มีรับประกันนะค่ะ 

สินค้าซื้อแล้วไม่รับคืนไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

* ราคาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า**

 ขั้นตอนการสั่งซื้อและชำระเงิน

 

ที่รุ่น
1RAS-S10CYT2RAS-S13CBT3RAS-E13CBT4RAS-E10CBT5RAS-S13CAT6RAS-S10CAT7RAS-E10CYT8RAS-E13CYT910RAS-S13CYT


 • อะไหล่ชื่อ: แผงควบคุมเครื่องปรับอากาศ 3/2PART NAME: P. B (MAIN)ยี่ห้อ: HITACHIรุ่น: RAS-S18CZT, RAS-S18CDTรายละเอียด: PART...


 • อะไหล่แอร์ชื่อ: แผงควบคุมแอร์ 3/3PWB MAINรุ่น: RAS-S13CFTรายละเอียด: พาท PMRAS-S13CFT*R01ราคา: 2, 100 บาท ค่าส่ง 100 บาท (รา... com/15370462/34-%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C-hitachi-%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99-ras-t13ct">ชื่อ: แผงเมนบอร์ดเครื่องปรับอากาศPART NAME: P. B ( MAIN)รุ่น: RAS-T13CEรายละเอียด: พาท PMRAS-S13C *001ราคา: 2900 บาท อะไหล่เลิกผ... com/17037361/35-%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C-hitachi-%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%97-pmras-s18cgtr01">ชื่อ: แผงควบคุมแอร์ 3/5รุ่น: RAS-S18CGTรายละเอียด: พาท PMRAS-S18CGT*R01ราคา: 2, 590 บาท ค่าส่ง 100 บาท (ร... com/15426946/36-%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%A5%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B9%87%E0%B8%99-hitachi-%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99-ras-e13cbt">ชื่อ: แผงเมนบอร์ดคอยล์เย็น 3/6รุ่น: RAS-E13CBTรายละเอียด: PART No. PMRAS-E13CBT*R01ราคา... com/15474926/37-%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C-hitachi-%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99-ras-dx10cet">

  อะไหล่เครื่องปรับอากาศชื่อ: แผงเมนบอร์ดเครื่องปรับอากาศ 3/7PART NAME:P. B (MAIN)รุ่น: RAS-DX10CET


 • ชื่อ: แผงควบคุมแอร์ 3/8รุ่น: RAS-E13CFTรายละเอียด: พาท PMRAS-E13CFT*R01ราคา: 2, 190 บาท ค่าส่ง 100 บาท (รา... com/17075697/39-%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C-hitachi-%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%97-pmras-s10cftr01">ชื่อ: แผงควบคุมแอร์ 3/9รุ่น: RAS-S10CFTรายละเอียด: พาท PMRAS-S10CFT*R01ราคา: 2450 บาท ค่าส่ง 100 บาท (ราค... com/16606505/310-%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C-hitachi-%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%97-pmrac-x18cbts02">

  อะไหล่แอร์ชื่อ: แผงควบคุมแอร์ 3/10PART NAME: IPM BOARDรุ่น: RAC-X13CBT, RAC-X18CBTรายละเอียด: พาท PMRAC-X18CBT*S02


 • อะไหล่เครื่องปรับอากาศชื่อ: แผงเมนบอร์ดเครื่องปรับอากาศ 3/11รุ่น: RAS-S24CZTรายละเอียด: PART No. PMRA... com/16660530/312-%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94-hitachi-%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%97-pmras-x13cbtr01">ชื่อ: แผงเมนบอร์ด 3/12รุ่น: RAS-X13CBTรายละเอียด: พาท PMRAS-X13CBT R01


 • ชื่อ: แผงควบคุมแอร์ 3/13รุ่น:RAS-SX10CCT, RAS-SD10CCTRAS-SD10CCTรายละเอียด: พาท PMRAS-SD10CCT*R01รา... com/16804910/314-%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C-hitachi-%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%97-pmras-e10cyt001">ชื่อ: แผงควบคุมแอร์ 3/14รุ่น: XXXรายละเอียด: พาทPMRAS-E10CYT001ราคา: XXXX บาทสินค้าซื้อแล้วไม... com/16890607/315-%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C-hitachi-%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%97-pmras-24cx9001">ชื่อ: แผงควบคุมแอร์ 3/15P. B (MAIN)รุ่น: RAS-T24CEรายละเอียด: พาท PMRAS-24CX9*001ราคา: เลิกผลิตที่รุ่... com/16910323/316-%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C-hitachi-%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%97-pmras-72cha3025">ชื่อ: แผงควบคุมแอร์ (แผงลดสัญญาณรบกวน) 3/16P. B (NFBOARD)รุ่น:RAS-T30CE, RAS-S18CXT, RAS-T18CE, RAS-T24CE RAS... com/16914027/317-%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C-hitachi-%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%97-pmras-s13cdtr91">ชื่อ: แผงควบคุมแอร์ 3/17รุ่น: RAS-S13CDT, RAS-S13CETรายละเอียด: PMRAS-S13CDT*R91ราคา: 2, 690 บาท ค่าส่ง 1... com/16915310/318-%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C-hitachi-%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%97-pmras-x13cgtr01">ชื่อ: แผงควบคุมแอร์ 3/18PWB (MAIN)รุ่น: RAS-X13CGTรายละเอียด: พาท PMRAS-X13CGT*R01ราคา: 1, 900 บาท ค่าสง 100 บาทอะไ... com/17051990/319-%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C-hitachi-%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%97-pmras-s10cdtr91">

  อะไหล่แอร์ชื่อ: แผงควบคุมแอร์ 3/19 PWB MAINยี่ห้อ: HITACHIรุ่น: RAS-S10CDT, RAS-S10CETรายละเอียด: พาท PMRAS-S10CDT*R91ราคา: 2, 850 บาท ค่าส่ง 100... com/17075879/320-%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%81-hitachi-%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99-rac-sd13cct-%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%97-pmrac-sd13ccts01">ชื่อ:แผงควบคุมแอร์ตัวนอกNAME:PWB MAINรุ่น: RAC-SD13CCTรายละเอียด: PART No. PMRAC-SD13CCT*S01ราคา: 3, 200 บา... com/17075883/321-%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%A5%E0%B9%8C%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99-hitachi-%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99-rac-sd13cct-%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%97-pmrac-x10cy916">ชื่อ:แผงเพาเวอร์ 3/21PART NAME:POWER PCBรายละเอียด: PART No. PMRAC-X10CY*916ราคา: 4200 บาท ค่าส่ง... com/17093590/322-%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C-hitachi-%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%97-rac-zx18hdt901">ชื่อ: แผงควบคุมแอร์ 3/22PWB ASSYรุ่น: RAC-ZX18HDTรายละเอียด: พาท RAC-ZX18HDT*901ราคา: 5, 600 บาท ค่าส่ง 100 บาท (ร... com/17101147/323-%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%A5%E0%B9%8C%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99-hitachi-%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99-rac-x10cgt-%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%97-pmrac-x10cgts02">

  อะไหล่แอร์ชื่อ: แผงคอยล์ร้อนควบคุมแอร์ 3/23ELECTRICAL ASSEMBLYรุ่น:RAC-X10CGT, RAC-DX10CGTรายละเอียด: พาท PMRAC-X10CGT*S02ราคา... com/17135234/324-%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C-hitachi-%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%97-pmras-e10cbtr01">ชื่อ: แผงควบคุมแอร์ 3/24PCB MAINรุ่น: RAS-E10CBTรายละเอียด: พาท PMRAS-E10CBT*R01ราคา: 2, 600 บาท ค่าส่ง 100 บาท... com/17148948/325-%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C-hitachi-%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%97-pmrac-x18cbts01">

  อะไหล่แอร์ชื่อ: แผงควบคุมแอร์ 3/25PART NAME: PWB MAINยี่ห้อ: HITACHIรุ่น: RAC-X18CBTรายละเอียด: พาท PMRAC-X18CBT*S01ราคา: 5, 500 บาท ค่าส่ง 200 บาท (ร... com/17150299/326-%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C-hitachi-%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99-rac-s13cyt">

  อะไหล่แอร์ชื่อ: แผงควบคุมแอร์ 3/26PART NAME: PWB MAINยี่ห้อ: HITACHIรุ่น: RAS-S13CYT, RAS-E13CYTรายละเอียด: พาท PMRAS-S13CYT*R01ราคา: 3100 บาท ค่าส่... com/17150398/327-%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C-hitachi-%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99-ras-s18cft">

  อะไหล่แอร์ชื่อ: แผงควบคุมแอร์ 3/27 P. MAINยี่ห้อ: HITACHIรุ่น: RAS-S18CFTรายละเอียด: พาท PMRAS-S18CFT*R01ราคา: 2, 500 บาท ค่าส่ง 100 บาทอะไหล่แท... com/17150499/328-%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C-hitachi-%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%97-pmras-dx10cftr01">

  อะไหล่แอร์ชื่อ: แผงควบคุมแอร์ 3/28 P. MAINยี่ห้อ: HITACHIรุ่น: RAS-DX10CFTรายละเอียด: พาท PMRAS-DX10CFT*R01ราคา: 2, 400 บาท ค่าส่ง 100 บาทอะไหล่... com/17150506/329-%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C-%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%97-pmras-e18cftr01">

  อะไหล่แอร์ชื่อ: แผงควบคุมแอร์ 3/29 P. MAINยี่ห้อ: HITACHIรุ่น: RAS-E18CFTรายละเอียด: พาท PMRAS-E18CFT*R01ราคา: 2, 400 บาท ค่าส่ง 100 บาทอะไหล่แท... com/17150511/330-%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C-%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%97-pmras-dx18cgtr01">

  อะไหล่แอร์ชื่อ: แผงควบคุมแอร์ 3/30 P. MAINยี่ห้อ: HITACHIรุ่น: RAS-DX18CGTรายละเอียด: พาท PMRAS-DX18CGT*R01ราคา: 2, 400 บาท ค่าส่ง 100 บาทอะไหล่... com/17154557/331-%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C-%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%97-pmras-dx13cetr01">

  อะไหล่แอร์ชื่อ: แผงควบคุมแอร์ 3/31 P. MAINยี่ห้อ: HITACHIรุ่น: RAS-DX13CETรายละเอียด: พาท PMRAS-DX13CET*R01ราคา: 2, 400 บาท ค่าส่ง 100 บาทอะไหล่... com/17334269/332-%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C-hitachi-part-pmras-eh13cktr01">ชื่อ: แผงวงจรแอร์รุ่น: RAS-EH13CKT, RAS-EJ13CKTRAS-NH13CLTรายละเอียด: PART No. PMRAS-EH13CKT... com/17189877/333-%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C-hitachi-%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%97-pmras-v10cdt-r91">

  อะไหล่แอร์ชื่อ: แผงควบคุมแอร์ 3/33 P. MAINยี่ห้อ: HITACHIรุ่น: RAS-V10CDTรายละเอียด: PMRAS-V10CDT*R91 ราคา: 2... com/17189890/334-%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C-hitachi-%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%97-pmras-e13cjt-r01">

  อะไหล่แอร์ชื่อ: แผงควบคุมแอร์ 3/34 P. MAINยี่ห้อ: HITACHIรุ่น: RAS-E13CJTรายละเอียด: PMRAS-E13CJT*R01 ราคา... com/17189908/335-%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C-hitachi-%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%97-pmras-x10cgtr01">

  อะไหล่แอร์ชื่อ: แผงควบคุมแอร์ 3/35 P. (MAIN)ยี่ห้อ: HITACHIรุ่น: RAS-X10CGTรายละเอียด: PMRAS-X10CGT*R01 ราคา:... com/17339511/336-%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%81-part-pmrac-vx13cets01">ชื่อ: แผงควบคุมแอร์ตัวนอก (คอยล์ร้อน)รุ่น:RAC-VX13CET RAC-VX13CGT... com/17190095/337-%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B9%8C%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99-hitachi-%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%97-pmrac-dx18cjt">ชื่อ: แผงควบคุมแอร์ด้านนอก 3/37รุ่น: RAC-DX18CJT, RAC-AX18CJT, RAC-VX18CJT RAC-DX18... com/17190406/338-%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B9%8C%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99-hitachi-%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%97-pmrac-dx13cets01">ชื่อ: แผงควบคุมแอร์ 3/38รุ่น: ใช้ได้หลายรุ่นรายละเอียด:PMRAC-DX13CET*S01... com/17194491/339-%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C-hitachi-%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99-ras-sd13cct">ชื่อ: แผงควบคุมแอร์ 3/39รุ่น:RAS-SX13CCT, RAS-SD13CCTรายละเอียด: PMRAS-SD13CCT... com/17201124/340-%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C-hitachi-%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%97-pmras-xh13cktr01">ชื่อ: แผงควบคุมแอร์ 3/40รุ่น:RAS-XH13CKT, RAS-PH13CLTรายละเอียด: PMRAS-XH13CKT*R01


 • ชื่อ: แผงควบคุมแอร์ 3/41รุ่น:RAS-S18CJTรายละเอียด: PMRAS-S18CJT*R01ราคา: 2, 600 บาท ค่... com/17204366/342-%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C-hitachi-%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%97-pmras-s10cat">ชื่อ: แผงควบคุมแอร์ 3/42PWB MAIN & RECEIVERรุ่น: RAS-S10CATรายละเอียด: PMRAS-S10CAT*R01


 • อะไหล่แอร์ชื่อ: แผงควบคุมแอร์ 3/43 PWB MAINยี่ห้อ: HITACHIรุ่น: RAS-S13CJTรายละเอียด: PMRAS-S13CJT*R01ราคา: 2, 100 บาท ค่าส่ง 100... com/17210821/344-%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C-hitachi-%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%97-pmras-sx10cetr01">ชื่อ: แผงควบคุมแอร์ 3/44รุ่น: RAS-SX10CET RAS-SX13CETรายละเอียด: PMRAS-SX10CET*R01 PMRAS-SX13... com/17214393/345-%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C-hitachi-%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%97-pmras-dx13cjtr01">ชื่อ: แผงควบคุมแอร์รุ่น:RAS-DX13CJTRAS-DX13CJTรายละเอียด: PART No. PM... com/17214399/346-%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C-hitachi-%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%97-pmras-dx18cjtr01">

  อะไหล่แอร์ชื่อ: แผงควบคุมแอร์ 3/46 P. B (MAIN)ยี่ห้อ: HITACHIรุ่น: RAS-DX18CJTรายละเอียด: PMRAS-DX18CJT*R01ราคา: 2, 100 บาท... com/17216298/348-%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C-hitachi-%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%97-pmras-s10cjt">

  อะไหล่แอร์ชื่อ: แผงควบคุมแอร์ 3/48 P. B (MAIN)ยี่ห้อ: HITACHIรุ่น: RAS-S10CJTรายละเอียด: พาท PMRAS-S10CJT*R01ราคา: 2, 100 บาท ค่าส่ง 100 บาท (ราคา... com/17254169/349-%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B9%8C%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99-hitachi-%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%97-pmrac-x13cgt">ชื่อ: แผงควบคุมแอร์ ด้านนอก 3/49รุ่น:RAC-DX13CGTรายละเอียด: พาทPMRAC-X13CGT*S01ราคา: 4, 100 บาท... com/17259761/350-%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B9%8C%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99-hitachi-%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%97-pmrac-dx24cft">

  อะไหล่แอร์ชื่อ: แผงควบคุมแอร์ ด้านนอก 3/50 PWB MAINยี่ห้อ: HITACHIรุ่น:RAC-DX24CFTรายละเอียด: พาทPMRAC-DX24CFT*S01ราคา: 5, 700 บาท ค่าส่ง 120 บาท (... com/17268227/351-%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C-hitachi-%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%97-pmras-eh10cktr01">

  อะไหล่แอร์ชื่อ: แผงควบคุมแอร์ 3/51 PWB MAINยี่ห้อ: HITACHIรุ่น: RAS-EJ10CKT, RAS-EJ10CJT, RAS-NH10CLTรายละเอียด: พาท PMRAS-EH10CKT*R01ราคา: 2, 10... com/17274924/352-%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C-hitachi-%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%97-pmras-xh10cktr01">ชื่อ: แผงคอล์ยเย็น 3/52รุ่น: RAS-XH10CKT, RAS-PH10CLTรายละเอียด: พาท PMRAS-XH10CKT*R01ราคา: 1, 900 บาท ค่า... com/17276486/353-%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C-hitachi-%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%97-pmras-ax18cjtr01">

  อะไหล่แอร์ชื่อ: แผงควบคุมแอร์ ด้านนอก 3/53 PWB MAINยี่ห้อ: HITACHIรุ่น: RAS-AX18CJTรายละเอียด: พาท PMRAS-AX18CJT*R01ราคา: 2, 600 บาท ค่าส่ง 100 บาท... com/17281189/354-%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C-hitachi-%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%97-pmras-s13cbtr01">ชื่อ: แผงควบคุมแอร์ ด้านนอก 3/54รุ่น:RAS-S13CBTรายละเอียด: พาท PMRAS-S13CBT*R01ราคา: 2, 400 บาท ค่าส่ง 100... com/17312999/355-%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C-hitachi-%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%97-pmras-dx24cjtr01">รุ่น:RAS-DX24CJTรายละเอียด: พาท PMRAS-DX24CJT*R01ราคา: 2, 400 บาท ค่าส่ง 1... com/17331776/356-%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%A5%E0%B9%8C%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99-hitachi-part-pmrac-dx24cfts02">ชื่อ: แผงวงจรแอร์คอยล์ร้อน 3/56 PWB IPMรุ่น: RAC-DX24CFTรายละเอียด: พาท PMRAC-DX24CFT*S02


 • ชื่อ: แผงคอยล์เย็นรุ่น: RAS-SH10CKT, RAS-KH10CLT, RAS-KH10CNTรายละเอียด: พาท PMR... com/17345942/358-%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%A5%E0%B9%8C%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99-hitachi-part-pmrac-x30hgts01">

  อะไหล่เครื่องซักผ้าชื่อ: แผงวงจรคอยล์ร้อน (แผงควบคุมตัวนอก)รุ่น:RAC-X30HGT


 • ชื่อ:แผงวงจรรุ่น: RAS-PH10CMTรายละเอียด: พาทPMRAS-PH10CMT*R01


 • ชื่อ: แผงวงจรPART NAME: P. MAINรุ่น: RAS-SH13CKT, RAS-KH13CLTรายละเอียด:พาทPMRAS-SH13CKT*R01ราคา: 2, 500 บา...

 • 

  Zawiadomienie regulacyjne Hitachi Rac E13cbt

  Bezpośredni link do pobrania Zawiadomienie regulacyjne Hitachi Rac E13cbt

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Zawiadomienie regulacyjne Hitachi Rac E13cbt